ข่าวดี เอสเอ็มอี นำทรัพย์หลักประกัน ขอเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำกับ 9 ธนาคาร

เงินกู้ฉุกเฉิน

“นภินทร” ชวน SMEs ขอเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำกับสถาบันการเงินกว่า 9 แห่ง พร้อมแนะ นำทรัพย์หลักประกัน อาทิ เครื่องจักร ไม้ยืนต้น สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา มาประเมินราคาค้ำประกัน “ในงานมหกรรมทรัพย์หลักประกันทางธุรกิจ” พร้อม MOU 5 พันธมิตรยกระดับงานบริการให้เร็วยิ่งขึ้น

วันที่ 27 มีนาคม 2567 นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงาน มหกรรมทรัพย์หลักประกันทางธุรกิจ ว่า การจัดงานมหกรรมทรัพย์หลักประกันทางธุรกิจในครั้งนี้ ช่วยสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น

เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ SMEs ภายใต้พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถนำทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจอยู่แล้วมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการชำระหนี้

ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าการจัดงาน ในครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 1,000 คน มียอดการจับจ่ายสินค้าภายในงานกว่า 1.8 ล้านบาท ที่สำคัญยังช่วยจุดประกายไอเดียแก่ผู้สนใจเริ่มลงทุนหรือผู้ที่ริเริ่มประกอบธุรกิจได้ อีกด้วย

สำหรับทรัพย์หลักประกันทางธุรกิจที่นำมาประเมินได้ อาทิ เครื่องจักรอุตสาหกรรม รถยนต์ ไม้ยืนต้น โดยไม่ต้องส่งมอบกรรมสิทธิ์ สิทธิเรียกร้องจากสัญญาเช่า สิทธิในเครื่องหมายทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น โดยสถาบันการเงินที่มาในงาน ได้คิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

นอกจากนี้ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 5 หน่วยงาน ระหว่าง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมเจ้าท่า กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมการขนส่งทางบก ข้อตกลงเพื่ออำนวย ความสะดวกให้แก่ประชาชนในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์มีทะเบียนให้สามารถตรวจสอบข้อมูลการติดหลักประกันได้จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และหน่วยงานที่ร่วมลงนาม MOU ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ภายในงานมีจัดบูทให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์หลักประกันของหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา (เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร) กรมเจ้าท่า (เรือ) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (เครื่องจักร) กรมการขนส่งทางบก (รถยนต์) และหน่วยงานพันธมิตรอื่น ๆ มาร่วมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์หลักประกันประเภทไม้ยืนต้น ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (BEDO) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (บูทไม้ยืนต้น)

พร้อมด้วยการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษจาก 10 สถาบันการเงินชั้นนำได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยเครดิต บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) ธนาคารออมสิน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการประเมินราคาและการเจรจาจับคู่ธุรกิจ

”การจัดงานนี้ สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วน 7 ด้าน ของกระทรวงพาณิชย์ หนึ่งในนั้นคือ เร่งลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส เน้นสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ SMEs และผลักดัน การเพิ่มสัดส่วน GDP SMEs ของไทยจาก 35.2% เป็น 40% ภายในปี 2570 จึงได้มอบหมาย ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ช่วยกันผลักดันและขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้เร็วที่สุด กระทรวงพาณิชย์เล็งเห็นถึงความสำคัญในการร่วมกันบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน“

อย่างไรก็ดี ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและประชาชนเข้าร่วมงาน มหกรรมทรัพย์หลักประกันทางธุรกิจ ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2567 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0-2547-5048 e-Mail : [email protected] สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th