เช็คค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ (11 เม.ย. 2567) พบ 38 จังหวัดเกินค่ามาตรฐาน

ฝุ่น PM 2.5 กรุงเทพ
ภาพจาก ศูนย์ภาพเครือมติชน

ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 วันที่ 11 เม.ย. 2567 พบ 38 จังหวัดเกินค่ามาตรฐาน

วันที่ 11 เมษายน 2567 รายงานข่าวจากศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ระบุว่า รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ

ประจำวันที่ 11 เมษายน 2567 ณ 07.00 น. สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.ปทุมธานี จ.นนทบุรี กรุงเทพฯ  จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.น่าน จ.แม่ฮ่องสอน จ.พะเยา จ.ลำพูน จ.ลำปาง  จ.แพร่ จ.อุตรดิตถ์ จ.สุโขทัย จ.ตาก จ.กำแพงเพชร จ.พิจิตร จ.นครสวรรค์  จ.อุทัยธานี จ.ชัยนาท จ.สิงห์บุรี จ.ลพบุรี จ.สระบุรี จ.อ่างทอง  จ.พระนครศรีอยุธยา จ.กาญจนบุรี จ.นครนายก จ.ปราจีนบุรี จ.นครพนม  จ.มุกดาหาร จ.ขอนแก่น จ.ร้อยเอ็ด จ.อำนาจเจริญ จ.ยโสธร จ.อุบลราชธานี  จ.ศรีสะเกษ จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์ และ จ.สุรินทร์

  • ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 31.8-78.1 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 13.7-62.1 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 15.6-63.4 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคตะวันออก เกินค่ามาตรฐาน 2 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 12.0-51.8 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 9.9-17.1 มคก./ลบ.ม.

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. เกินค่ามาตรฐาน 5 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 20.4-66.2 มคก./ลบ.ม.

คำแนะนำทางสุขภาพประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง

Advertisment

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

สำหรับประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีแดง) ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ พร้อมกันนี้ได้จัดทำผลการคาดการสถานการณ์ฝุ่นละออง 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 12 เม.ย.-18 เม.ย. 2567 ดังนี้

พื้นที่ กทม.และปริมณฑล ดีอย่างต่อเนื่องและยังคงต้องเฝ้าระวังในบางพื้นที่พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นวันที่ 13-18 เมษายน 2567 และยังคงต้องเฝ้าระวังในบางพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มลดลงวันที่ 11-17 เมษายน 2567 และยังคงต้องเฝ้าระวังในบางพื้นที่ ภาคตะวันออก ดีอย่างต่อเนื่องและยังคงต้องเฝ้าระวังในบางพื้นที่และ ภาคใต้ ดีอย่างต่อเนื่อง

เช็คค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้  (11 เม.ย. 2567  )

Advertisment

เช็คค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้  (11 เม.ย. 2567  )

เช็คค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้  (11 เม.ย. 2567  )