เจ้าชายไฟซอลแห่งซาอุดีอาระเบียตอบรับช่วยขายปุ๋ยให้ไทยราคามิตรภาพ

อลงกรณ์ พลบุตร
อลงกรณ์ พลบุตร

อลงกรณ์ เสนอเจ้าชายไฟซอลแห่งซาอุดีอาระเบีย ช่วยเกษตรกรไทย ขายปุ๋ยให้ในราคามิตรภาพ พร้อมตอบรับข้อเสนอเรื่องปุ๋ยของไทยเป็นวาระพิเศษลำดับต้น

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 รายงานข่าวระบุกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งคณะผู้แทนเข้าร่วมงาน ฟอรั่มการลงทุนซาอุดีอาระเบีย-ไทย 2022 (Saudi-Thai Investment Forum 2022) ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคมนี้ ที่กรุงริยาด โดยมีกระทรวงการลงทุน (Ministry of Investment) ของซาอุดีอาระเบียเป็นเจ้าภาพในการจัดงานโดย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหัวหน้าคณะ

ซึ่งในการประชุมระหว่างภาครัฐกับกลุ่มธุรกิจชั้นนำของ 2 ประเทศ มีเจ้าชายไฟซอล บิน ฟาร์ฮาน อัล ซาอุด (Prince Faisal bin Farhan Al Saud) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประธานคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าเกษตรมาตรฐานฮาลาลนายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และผู้บริหารบริษัทในสาขาต่าง ๆ เช่น เอสซีจี (SCG.), ปตท.(PTT), ซีพี. ไทยยูเนี่ยน, ซีแวลู,โตโยต้า, ทีโอเอ, โตชิบา และแอร์เอเซีย เป็นต้น ร่วมประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทย และซาอุดีอาระเบียในมิติต่าง ๆ

ทั้งนี้ เจ้าชายไฟซอล บิน ฟาร์ฮาน อัล ซาอุด (Prince Faisal bin Farhan Al Saud) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ในฐานะตัวแทนรัฐบาลซาอุดีอาระเบีย ได้เปิดโอกาสให้ฝ่ายไทยเสนอประเด็นที่ต้องการให้รัฐบาลซาอุดีอาระเบียช่วยเหลือสนับสนุน ซึ่งนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ ได้เสนอให้รัฐบาลซาอุดีอาระเบียจำหน่ายปุ๋ยราคามิตรภาพให้กับประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เนื่องจากปัจจุบันราคาปุ๋ยพุ่งสูงขึ้นจากผลกระทบของโควิดระบาด และสงครามรัสเซีย-ยูเครน

นอกจากนี้ นายอลงกรณ์ยังเสนอให้ขยายความร่วมมือด้านการเกษตร ทั้งพืช ประมง ปศุสัตว์ และการชลประทาน การพัฒนาอาหารและมาตรฐานฮาลาล การร่วมลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรและเขตอุตสาหกรรมฮาลาล ภายใต้โครงการระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลภาคใต้ และการลงทุนเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมใหม่ๆโดยจัดตั้งกลไกในการทำงานขับเคลื่อนร่วมกัน

“กระทรวงเกษตรฯ โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ยืนยันถึงความมุ่งมั่นในความร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียทางด้านการเกษตร การชลประทาน การปศุสัตว์ และการประมง ฮาลาล อุตสาหกรรมเกษตร รวมทั้งเทคโนโลยีเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติของไทย และวิสัยทัศน์ ซาอุดีอาระเบีย 2030 (Saudi 2030) เพื่อยกระดับมิตรภาพ และความร่วมมือระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบีย สู่มิติแห่งโอกาสใหม่ของ 2 ประเทศ” นายอลงกรณ์ กล่าว

ทางด้านเจ้าชายไฟซอลได้ตอบรับที่จะพิจารณาข้อเสนอเรื่องปุ๋ยของไทยเป็นวาระพิเศษลำดับต้น โดยจะมอบให้หน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ และยินดีในการยกระดับความร่วมมือด้านการเกษตรกับประเทศไทย ซึ่งสอดรับกับนโยบายความมั่นคงด้านอาหารตามวิสัยทัศน์ซาอุดีอาระเบีย 2030 รวมทั้งประเด็นความร่วมมือด้านฮาลาลและเทคโนโลยีสมัยใหม่

สำหรับการเจรจาแบบรัฐต่อรัฐในช่วงบ่ายคณะผู้แทนกระทรวงเกษตรประกอบด้วยที่ปรึกษารัฐมนตรี อธิบดีกรมประมง ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย ผู้แทนกรมชลประทาน ได้พบหารือกับคณะผู้แทนของกระทรวงสิ่งแวดล้อม น้ำและเกษตร(MEWA) โดยเห็นพ้องต้องกันที่จะพัฒนาความร่วมมือทางด้านการเกษตรในมิติต่างๆและจะจัดให้มีการประชุมทางไกลในด้านต่าง ๆ ให้เร็วที่สุด


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ