โซเชียลแชร์กระดูกเล้งปริศนา ปศุสัตว์แนะวิธีเลือกซื้อ

โซเชียลแชร์กระดูกเล้งปริศนา

ปศุสัตว์แจงกระดูกในต้มเล้ง คือกระดูกสันหลังส่วนกระเบนเหน็บหมู แนะเลือกซื้อสินค้าปลอดภัย “ปศุสัตว์ OK”

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายสัตว์แพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยว่าจากกรณีที่มีการแชร์ออนไลน์โพสต์คลิปเรื่องราว หลังสั่ง “ต้มเล้ง” มารับประทานกับเพื่อน ซึ่งหลังได้ต้มเล้ง ก็มีการลอกเนื้อออกจากกระดูกมากิน และสังเกตกระดูกในน้ำซุป คล้ายกะโหลกของสัตว์บางชนิด มีการตั้งคำถามกับชาวเน็ตว่า “ช่วยดูหน่อยว่านี่กระดูกอะไร” ทำให้เกิดความตื่นตระหนกและกังวลในผู้พบเห็นนั้น

กรมปศุสัตว์ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยอาหารที่มีแหล่งกำเนิดมาจากสัตว์เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค ได้พัฒนาภารกิจด้านคุณภาพมาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์มาอย่างต่อเนื่อง โดยยกระดับการผลิตสินค้าปศุสัตว์ของประเทศไทย ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่ากระดูกลักษณะดังกล่าว เป็นกระดูกหมูที่มาจากส่วนกระดูกสันหลังส่วนกระเบนเหน็บ (sacrum) เป็นชิ้นส่วนกระดูกที่เชื่อมต่อระหว่างกระดูกเชิงกราน (pelvic bone) และกระดูกหาง (coccygeal bone) อาจมีลักษณะหน้าตาคล้ายกับกระดูกของสัตว์บางชนิด ทำให้เกิดความตื่นตระหนกและสงสัยได้

ซึ่งถ้าสังเกตแล้วจะพบว่ารูปร่างลักษณะและความหนาแน่นของกระดูกจะแตกต่างกันอย่างมาก ดังนั้น หากผู้บริโภคมีความสงสัยสามารถสอบถามหรือส่งตัวอย่างเพื่อทำการตรวจสอบได้ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย และห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ประชาชนอย่าตระหนกและตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แน่ชัด และเพื่อเป็นทางเลือกของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย มีแหล่งที่มาชัดเจน กระบวนการผลิตถูกสุขอนามัย และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ให้เลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์จากแหล่งที่มาที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ สังเกตจากตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK”