กกร.ต่ออายุสินค้าและบริการควบคุม 51 รายการออกไปอีก 1 ปี

แพงทั้งแผ่นดิน...ทุบซ้ำกำลังซื้อ ธุรกิจกุมขมับ...ปาดเหงื่อสู้

“จุรินทร์” ประชุม กกร. ชี้ต่ออายุสินค้าและบริการควบคุม 51 รายการออกไปอีก 1 ปี เพื่อติดตามราคาสินค้าและบริการ เผยราคา ATK ทั่วประเทศลดลง 30-42% ซื้อได้ทุกช่องทาง ย้ำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยังไม่ขึ้นราคา

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบต่ออายุรายการสินค้าและบริการควบคุมออกไป 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เนื่องจากอายุของรายการสินค้าและบริการควบคุมจะครบกำหนดแล้ว

โดยมีรายการสินค้า 46 รายการ และบริการ 5 รายการ รวมเป็น 51 รายการ ดังนั้น เพื่อติดตามและดูแลสินค้าจึงขยายระยะเวลาการดูแลออกไป เพราะพิจารณาปีต่อปี

นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาปรับช่องทางการจำหน่าย ATK ให้สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ที่สามารถจำหน่าย ATK ได้ทุกช่องทางทั้งออฟไลน์และออนไลน์ จากเดิมที่เปิดจำหน่ายได้ใน 4 ช่องทางคือ 1.สถานพยาบาล 2.หน่วยงานของรัฐ 3.ร้านขายยา 4.อื่น ๆ ที่เลขาธิการ อย.กำหนด

ดังนั้น คณะกรรมการ กกร.จะปรับปรุงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ต่อไป และประชาชนสามารถหาซื้อ ATK ได้ในทุกช่องทางทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ในส่วนของราคามีการสำรวจพบว่าราคาในปัจจุบันถูกลงมาก เช่น ราคาที่จำหน่ายในระบบออฟไลน์ตามร้านขายยา สถานพยาบาล เป็นต้น ปรับลดลงมาถึง 30% และราคาที่จำหน่ายในระบบออนไลน์ปรับลดลงมาถึง 42% ถูกลงมามากในปัจจุบัน

นอกจากนี้ ในที่ประชุมมีมติให้ผู้ที่จะขนย้ายข้าวโพดจะต้องขออนุญาตอนย้ายเพิ่มเติมขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดกับ 7 อำเภอ ซึ่งเดิมต้องขออนุญาตการขนย้ายข้าวโพดใน 12 จังหวัด 45 อำเภอ 1 เขต คือ ท่าเรือคลองเตย สำหรับ 3 จังหวัด 7 อำเภอ ที่ต้องขออนุญาต ประกอบด้วย 1.จังหวัดตรัง อ.กันตัง 2.จังหวัดระนอง อ.เมือง 3.จังหวัดกาญจนบุรีใน 5 อำเภอ คือ 1.อ.เมือง 2.อ.สังขละบุรี 3.อ.ไทรโยค 4.อ.ทองผาภูมิ และ 5.อ.ด่านมะขามเตี้ย ทั้งนี้ เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีการนำเข้า

พาณิชย์ยังตรึงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่ให้ขึ้น

สำหรับการติดตามดูแลราคาสินค้าตนได้มอบนโยบายให้ใช้ “วินวินโมเดล” เพื่อให้ทุกฝ่ายอยู่ได้ และกระทรวงพาณิชย์ก็จะพยายามตรึงราคาสินค้าให้ได้นานที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อประชาชน แต่ก็จะดูแลผู้ประกอบการด้วย ซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามีผู้ประกอบการขอขึ้นราคา แต่อย่างไรก็ดี คณะกรรมการที่ดูแลก็จะต้องดูในรายละเอียดถึงต้นทุนราคาสินค้า โดยส่วนใหญ่ที่มีการขอขึ้นราคาเป็นสินค้าที่อยู่ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าผู้ประกอบการบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ก็มีการขอปรับขึ้นราคาจริง แต่ขณะนี้ คณะกรรมการฯ ยังไม่อนุญาตให้มีการปรับขึ้นราคาโดยยังขอความร่วมมือตรึงราคาอยู่

รายการสินค้าและบริการควบคุม ปี2565

ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ มีสินค้าควบคุม ดังนี้

หมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์

1. กระดาษทำลูกฟูกกระดาษเหนียว
2. กระดาษพิมพ์และเขียน
3. เศษกระดาษ และกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก (ต่ออายุไปก่อนหน้านี้แล้ว)

หมวดบริภัณฑ์ขนส่ง

4. ยางรถจักรยานยนต์ยางรถยนต์
5. รถจักรยานยนต์ รถยนต์บรรทุก

หมวดปัจจัยทางการเกษตร6. เครื่องสูบนำ้
7. ปุ๋ย
8. ยาป้องกันหรือกาจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช
9. รถเกี่ยวข้าว
10. รถไถนา
11. หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์
12. กากดีดีจีเอส (ส่วนที่เหลือจากการผลิตเอทิลแอลกอฮอล์โดยการหมักเมล็ดธัญพืช)

หมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

13. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
14. น้ำมันเชือเพลิง
15. ใยสังเคราะห์ Polyprolylene (Spunbond) เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย (ต่ออายุไปก่อนหน้านี้แล้ว)

หมวดยารักษาโรคและเวชภัณฑ์

16. ยารักษาโรค
17. เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโรค
18. หน้ากากอนามัย (ต่ออายุไปก่อนหน้านี้แล้ว)
19. ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ (ต่ออายุไปก่อนหน้านี้แล้ว)

หมวดวัสดุก่อสร้าง

20. ท่อพีวีซี
21. ปูนซีเมนต์
22. สายไฟฟ้า
23. เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหล็กแผ่น เหล็กเส้น

หมวดสินค้าเกษตรที่สำคัญ

24. ข้าวเปลือก ข้าวสาร
25. ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์
26. ข้าวโพด
27. ต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์ มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์
28. ผลปาล์มน้ำมัน
29. มะพร้าวผลแก่ และผลิตภัณฑ์
30. ยางพารา ไดแก่ น้ำยางสด ยางก้อน เศษยาง น้ำยางข้น ยางแผ่น ยางแท่ง ยางเครพ

หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค

31. กระดาษชำระ กระดาษเช็ดหน้า
32. แชมพู
33. ผงซักฟอก น้ำยาซักฟอก
34. ผลิตภัณฑ์ล้างจาน
35. ผ้าอนามัย
36. ผ้าอ้อมสำเร็จรูปเด็ก และผู้ใหญ่
37. สบู่ก้อน สบู่เหลว

หมวดอาหาร

38. กระเทียม
39. ไข่ไก่
40. ทุเรียน
41. นมผง ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว ไม่รวมถึงนมเปรี้ยว
42. น้ำมัน และไขมันที่ได้จากพืชหรือสัตว์ทั้งที่บริโภคได้หรือไม่ได้
43. แป้งสาลี
44. มังคุด
45. ลำไย
46. สุกร เนื้อสุกร
47. หัวหอมใหญ่
48. อาหารกึ่งสำเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก
49. อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
50. ไก่ เนื้อไก่ (ต่ออายุไปก่อนหน้านี้แล้ว)

หมวดอื่นๆ

51. เครื่องแบบนักเรียน

หมวดบริการ

52. การให้สิทธิ์ในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า
53. บริการซื้อขาย และหรือบริการขนส่งสินค้าสำหรับธุรกิจออนไลน์
54. บริการทางการเกษตร
55. บริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค
56. บริการรับชาระเงิน ณ จุดบริการ

ทั้งนี้ ในรายการสินค้าและบริการควบคุม ทั้งสิ้น 56 รายการ ก่อนหน้านี้ได้ต่ออายุไว้แล้ว 5 รายการ ได้แก่ เศษกระดาษ และกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก, ใยสังเคราะห์ Polyprolylene (Spunbond) เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย, หน้ากากอนามัย, ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ และ ไก่ เนื้อไก่

ส่งผลให้ในคราวนี้ มีประกาศต่ออายุสินค้าและบริการควบคุมเพิ่มเติม 51 รายการต่อไปอีก 1 ปี


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ