“อาคม” ตั้งโต๊ะชี้แจงเก็บภาษีขายหุ้น พรุ่งนี้ 

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ

ขุนคลังเตรียมเปิดแถลงข่าวชี้แจงการเก็บภาษีขายหุ้นในวันพรุ่งนี้ หลัง ครม.เห็นชอบเดินหน้าเก็บภาษี FTT หนุนรัฐมีรายได้เพิ่ม 8,000-16,000 ล้านบาทต่อปี

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงการคลังแจ้งว่า ในวันพรุ่งนี้ (2 ธ.ค.) เวลา 15.00 น. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง จะแถลงข่าวชี้แจงการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายหลักทรัพย์ (FTT) ที่กระทรวงการคลัง

หลังจากวันอังคารที่ 30 พ.ย.ที่ผ่านมา กระทรวงการคลังได้เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ และกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ ฉบับที่… พ.ศ. …. หรือการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 


โดยจะจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตราครึ่งหนึ่งของอัตราตามประมวลรัษฎากร  หรือจัดเก็บที่ 0.055% (รวมกับภาษีท้องถิ่นแล้ว) หลังจากกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว 90 วัน ไปจนถึงสิ้นปี 2566 และจากนั้นจะจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตราตามประมวลรัษฎากรในปีต่อ ๆ ไปที่ 0.11% (รวมกับภาษีท้องถิ่น)

ซึ่งกระทรวงการคลังประเมินว่าจะทำให้รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะเพิ่มขึ้นในปีแรกของการจัดเก็บประมาณ 8,000 ล้านบาท และในปีต่อ ๆ ไป ของการจัดเก็บประมาณปีละ 16,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี มีเสียงคัดค้านจากบรรดาผู้เล่นในตลาดหลักทรัพย์ อาทิ บริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) ที่ระบุว่าจะได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีนี้ รวมไปถึงบรรดานักลงทุนบางกลุ่ม