ปตท.สผ.ตั้งกรรมการใหม่ พลโทนิธิ คนสนิทนายกฯเสียบแทนคนเก่า

เสธ.นิว - พล.ท.นิธิ จึงเจริญ
เสธ.นิว - พล.ท.นิธิ จึงเจริญ

ปตท.สผ.แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ บอร์ดมีมติแต่งตั้ง “วุฒิกร สติฐิต” และ “พลโทนิธิ จึงเจริญ” นั่งเก้าอี้กรรมการบริษัท มีผล 1 ม.ค. 2566

วันที่ 30 ธันวาคม 2565 บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. (PTTEP) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ได้ลาอกจากตำแหน่งกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

โดยคณะกรรมการ ปตท.สผ. ในการประชุมเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 มีมติเลือกตั้ง นายวุฒิกร สติฐิต เป็นกรรมการ ปตท.สผ. แทนที่นายอธิคม เติบศิร์ ที่ขอลาออก และแต่งตั้งนายวุฒิกร สติฐิต เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง

นอกจากนี้ คณะกรรมการ ปตท.สผ. ในการประชุมเมื่อที่ 16 ธันวาคม 2565 มีมติเลือกตั้ง พลโทนิธิ จึงเจริญ เป็นกรรมการ ปตท.สผ. แทนที่นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ที่ขอลาออก ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566

โดยคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ได้ให้ความเห็นชอบในการเข้าเป็นกรรมการ ปตท.สผ. ของนายวุฒิกร สติฐิต และพลโทนิธิ จึงเจริญ แล้ว


รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับพลโทนิธิ จึงเจริญ ถือเป็นนายทหารคนสนิทของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี