ด่วน คลังเลื่อนประกาศผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่มีกำหนด

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

คลังแจงการตรวจสอบคุณสมบัติลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องใช้เวลา ขอเลื่อนการประกาศผลออกไปก่อน

วันที่ 31 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงการคลัง แจ้งว่า เนื่องจากข้อมูลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ต้องมีการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบสิทธิหลายหน่วยงาน เพื่อให้การตรวจสอบมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์

ดังนั้น การประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการ ปี 2565 จะเลื่อนออกไปก่อน ทั้งนี้ จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จและประกาศให้ประชาชนทราบโดยเร็วต่อไป

Advertisement

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดโครงการ ได้ผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th