บรรยง พงษ์พานิช เก็บหุ้น KKP เข้าพอร์ตเพิ่ม 2 แสนหุ้น ขยับถือ 3 ล้านหุ้น

บรรยง พงษ์พานิช
บรรยง พงษ์พานิช

บรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเกียรตินาคินภัทร เก็บหุ้น KKP เข้าพอร์ตเพิ่ม 2 แสนหุ้น เมื่อ 22 ก.ย. ที่ราคา 54.88 บาทต่อหุ้น มูลค่า 10.97 ล้านบาท ขยับถือรวม 3.1 ล้านหุ้น

วันที่ 26 กันยายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของผู้บริหาร (แบบ 59) พบว่า นายบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)

ได้ดำเนินการซื้อหุ้น KKP เข้าพอร์ตเพิ่มอีกจำนวน 200,000 หุ้น ที่ราคา 54.88 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินลงทุนกว่า 10,976,000 บาท โดยทำธุรกรรมเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566

               

ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ส่งผลให้จำนวนหุ้นที่ถือครองหลังวันทำรายการมีจำนวน 3,100,046 หุ้น

ทั้งนี้หากย้อนไปประมาณกว่า 2 เดือนก่อน หรือเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นายบรรยง พงษ์พานิช ได้เข้าเก็บหุ้น KKP เข้าพอร์ต 2 แสนหุ้น ที่ราคา 56.15 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินลงทุนกว่า 11.23 ล้านบาท

และเมื่อปีที่แล้ว ช่วงวันที่ 3-4 สิงหาคม 2565 ได้ดำเนินการซื้อหุ้น KKP เข้าพอร์ตจำนวนรวมกว่า 5 แสนหุ้น คิดเป็นเงินลงทุนกว่า 32.5 ล้านบาท โดยเข้าซื้อหุ้นเมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2565 จำนวน 419,100 หุ้น ในราคา 65 บาท/หุ้น (ซึ่งเป็นราคาต่ำสุดในกระดานเทรดของวัน)

และดำเนินการเข้าซื้อเมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2565 อีกจำนวน 80,900 หุ้น ที่ราคา 65 บาท