ส่อง 10 ซีอีโอหญิงเก่ง คุมทัพธุรกิจยักษ์ในตลาดหุ้นไทย

เปิดข้อมูล 10 ซีอีโอหญิงเก่ง คุมทัพธุรกิจยักษ์ในตลาดหุ้นไทย

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปฎิเสธไม่ได้ว่าผู้บริหารองค์กรทั่วโลกส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชาย อย่างไรก็ดีปัจจุบันผู้หญิงมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำมากกว่าที่เคยเป็นมา จากความสามารถที่โดดเด่น เปิดโอกาสให้ผู้หญิงก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศไทย จะเห็นตำแหน่งระดับผู้บริหารสูงสุดในหลากหลายอุตสาหกรรมที่เป็นผู้หญิง สะท้อนถึงความสามารถและศักยภาพที่มีคุณภาพ

วันนี้ “ประชาชาติธุรกิจ” ได้รวบรวมรายชื่อ 10 ซีอีโอหญิงที่โดดเด่น ในฐานะแม่ทัพที่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจยักษ์ใหญ่ให้อยู่ในฐานผู้นำหรือแถวหน้า ของหลากหลายอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

‘ขัตติยา’ ซีอีโอ KBANK

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่อันดับ 2 ของประเทศไทยของตระกูลล่ำซำ ด้วยขนาดสินทรัพย์รวม 4.26 ล้านล้านบาท (ข้อมูลปิดงวด 9 เดือนปี 2566) มีรายได้รวมและกำไรสุทธิเฉลี่ย 4 ปีที่ผ่านมา (2563-2566) ดังนี้

ปี 2563

 • รายได้รวม 142,026 ล้านบาท
 • กำไรสุทธิ 29,487 ล้านบาท

ปี 2564

 • รายได้รวม 158,016 ล้านบาท
 • กำไรสุทธิ 38,052 ล้านบาท

ปี 2565

 • รายได้รวม 168,326 ล้านบาท
 • กำไรสุทธิ 35,769 ล้านบาท

ปี 2566 (9 เดือนแรก)

 • รายได้รวม 136,174 ล้านบาท
 • กำไรสุทธิ 33,017 ล้านบาท

หมายเหตุ: รายได้รวม KBANK ประกอบด้วย 1.รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 2.รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3.รายได้จากเงินปันผล

‘สมฤดี’ ซีอีโอ BANPU

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU ธุรกิจพลังงาน ด้วยขนาดสินทรัพย์รวม 4.55 แสนล้านบาท (ข้อมูลปิดงวด 9 เดือนปี 2566) มีรายได้รวมและกำไรสุทธิเฉลี่ย 4 ปีที่ผ่านมา (2563-2566) ดังนี้

ปี 2563

 • รายได้รวม 72,929 ล้านบาท
 • กำไรสุทธิ -1,786 ล้านบาท

ปี 2564

 • รายได้รวม 134,990 ล้านบาท
 • กำไรสุทธิ 9,851 ล้านบาท

ปี 2565

 • รายได้รวม 275,263 ล้านบาท
 • กำไรสุทธิ 40,518 ล้านบาท

ปี 2566 (9 เดือนแรก)

 • รายได้รวม 137,734 ล้านบาท
 • กำไรสุทธิ 6,626 ล้านบาท

“ฐาปณี” แม่ทัพใหญ่ BJC

นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ลูกสาวคนเล็กเจ้าสัวเจริญ และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC ธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่ของประเทศไทย ด้วยขนาดสินทรัพย์รวม 3.35 แสนล้านบาท โดย BJC มีรายได้รวมและกำไรสุทธิเฉลี่ย 4 ปีที่ผ่านมา (2563-2566) ดังนี้

ปี 2563

 • รายได้รวม 157,606 ล้านบาท
 • กำไรสุทธิ 4,001 ล้านบาท

ปี 2564

 • รายได้รวม 150,139 ล้านบาท
 • กำไรสุทธิ 3,584 ล้านบาท

ปี 2565

 • รายได้รวม 163,601 ล้านบาท
 • กำไรสุทธิ  5,010 ล้านบาท

ปี 2566 (9 เดือนแรก)

 • รายได้รวม 124,803 ล้านบาท
 • กำไรสุทธิ 3,156 ล้านบาท

“วัลลภา” แม่ทัพ AWC

นางวัลลภา ไตรโสรัส ลูกคนที่ 2 ของเจ้าสัวเจริญ และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มุ่งเน้นธุรกิจโรงแรม และอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ด้วยขนาดสินทรัพย์รวม 1.69 แสนล้านบาท (ข้อมูลปิดงวด 9 เดือนปี 2566) มีรายได้รวมและกำไรสุทธิ 4 ปีที่ผ่านมา (2563-2566) ดังนี้

ปี 2563

 • รายได้รวม 6,136 ล้านบาท
 • กำไรสุทธิ -1,881 ล้านบาท

ปี 2564

 • รายได้รวม 4,395 ล้านบาท
 • กำไรสุทธิ 861 ล้านบาท

ปี 2565

 • รายได้รวม 9,603 ล้านบาท
 • กำไรสุทธิ 3,853 ล้านบาท

ปี 2566 (9 เดือนแรก)

 • รายได้รวม 10,199 ล้านบาท
 • กำไรสุทธิ 3,679 ล้านบาท

“ปรมาภรณ์” คุมอาณาจักร BDMS

นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ลูกสาวหมอเสริฐ-ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและติดอันดับต้น ๆ ของโลก ด้วยขนาดสินทรัพย์รวม 1.39 แสนล้านบาท (ข้อมูลปิดงวด 9 เดือนปี 2566) มีรายได้รวมและกำไรสุทธิ 4 ปีที่ผ่านมา (2563-2566) ดังนี้

ปี 2563

 • รายได้รวม 69,101 ล้านบาท
 • กำไรสุทธิ 7,214 ล้านบาท

ปี 2564

 • รายได้รวม 75,791 ล้านบาท
 • กำไรสุทธิ 7,936 ล้านบาท

ปี 2565

 • รายได้รวม 93,055 ล้านบาท
 • กำไรสุทธิ 12,606 ล้านบาท

ปี 2566 (9 เดือนแรก)

 • รายได้รวม 75,530 ล้านบาท
 • กำไรสุทธิ 10,423 ล้านบาท

‘จรีพร’ ซีอีโอ WHA

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA ธุรกิจพัฒนานิคมอุตสากรรมและบริการด้านโลจิสติกส์ชั้นนำของประเทศไทย ด้วยขนาดสินทรัพย์รวม 8.73 หมื่นล้านบาท (ข้อมูลปิดงวด 9 เดือนปี 2566) มีรายได้รวมและกำไรสุทธิ 4 ปีที่ผ่านมา (2563-2566) ดังนี้

ปี 2563

 • รายได้รวม 8,197 ล้านบาท
 • กำไรสุทธิ  2,523 ล้านบาท

ปี 2564

 • รายได้รวม 11,638 ล้านบาท
 • กำไรสุทธิ 2,590 ล้านบาท

ปี 2565

 • รายได้รวม 14,982 ล้านบาท
 • กำไรสุทธิ 4,045 ล้านบาท

ปี 2566 (รวม 9 เดือนแรก)

 • รายได้รวม  7,634 ล้านบาท
 • กำไรสุทธิ  2,011 ล้านบาท

มาดามแป้ง ซีอีโอ “เมืองไทยประกันภัย”

มาดามแป้ง-นวลพรรณ ล่ำซำ ทายาทรุ่นที่ 5 ตระกูลล่ำซำ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ MTI บริษัทประกันวินาศภัยอันดับ 4 ของประเทศไทย ด้วยขนาดสินทรัพย์รวม 3.08 หมื่นล้านบาท (ข้อมูลปิดงวด 9 เดือนปี 2566) มีเบี้ยประกันภัยรับรวมปีละเกือบ 2 หมื่นล้านบาท มีรายได้รวมและกำไรสุทธิ 4 ปีที่ผ่านมา (2563-2566) ดังนี้

ปี 2563

 • รายได้รวม 9,895 ล้านบาท
 • กำไรสุทธิ 590 ล้านบาท

ปี 2564

 • รายได้รวม  10,278 ล้านบาท
 • กำไรสุทธิ   767 ล้านบาท

ปี 2565

 • รายได้รวม  11,342 ล้านบาท
 • กำไรสุทธิ  810 ล้านบาท

ปี 2566 (9 เดือนแรก)

 • รายได้รวม  9,233 ล้านบาท
 • กำไรสุทธิ 544 ล้านบาท

“ศุภจี” มือบริหาร DUSIT

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) หรือ DUSIT ผู้บริหารมืออาชีพที่ผ่านสมรภูมิมาหลายวงการ ปัจจุบันก็มีขับเคลื่อนธุรกิจโรงแรมและรับจ้างบริหารโรงแรม ที่มีขนาดสินทรัพย์รวม 2.68 หมื่นล้านบาท (ข้อมูลปิดงวด 9 เดือนปี 2566) มีรายได้รวมและกำไรสุทธิ 4 ปีที่ผ่านมา (2563-2566) ดังนี้

ปี 2563

 • รายได้รวม  3,115 ล้านบาท
 • กำไรสุทธิ  -1,011 ล้านบาท

ปี 2564

 • รายได้รวม  2,661 ล้านบาท
 • กำไรสุทธิ  -945 ล้านบาท

ปี 2565

 • รายได้รวม  4,748 ล้านบาท
 • กำไรสุทธิ -501 ล้านบาท

ปี 2566 (9 เดือนแรก)

 • รายได้รวม 4,394 ล้านบาท
 • กำไรสุทธิ   -424 ล้านบาท

‘วรรณิภา’ แม่ทัพใหญ่ โอสถสภา

นางวรรณิภา ภักดีบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ของตระกูลโอสถานุเคราะห์ บริษัทมีสินทรัพย์รวม 2.49 หมื่นล้านบาท (ข้อมูลปิดงวด 9 เดือนปี 2566) มีรายได้รวมและกำไรสุทธิเฉลี่ย 4 ปีที่ผ่านมา (2563-2566) ดังนี้

ปี 2563

 • รายได้รวม  26,129 ล้านบาท
 • กำไรสุทธิ  3,504 ล้านบาท

ปี 2564

 • รายได้รวม  27,277 ล้านบาท
 • กำไรสุทธิ  3,254 ล้านบาท

ปี 2565

 • รายได้รวม  27,481 ล้านบาท
 • กำไรสุทธิ  1,933 ล้านบาท

ปี 2566 (9 เดือนแรก)

 • รายได้รวม  20,054 ล้านบาท
 • กำไรสุทธิ  1,969 ล้านบาท

“เกษรา” เจ้าของ SENA

นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) หรือSENA   เจ้าของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ที่มีขนาดสินทรัพย์รวม 2.4 หมื่นล้านบาท (ข้อมูลปิดงวด 9 เดือนปี 2566) มีรายได้รวมและกำไรสุทธิเฉลี่ย 4 ปีที่ผ่านมา (2563-2566) ดังนี้

ปี 2563

 • รายได้รวม  4,236 ล้านบาท
 • กำไรสุทธิ  1,119 ล้านบาท

ปี 2564

 • รายได้รวม  3,191 ล้านบาท
 • กำไรสุทธิ  1,250 ล้านบาท

ปี 2565

 • รายได้รวม  4,192 ล้านบาท
 • กำไรสุทธิ  902 ล้านบาท

ปี 2566 (9 เดือนแรก)

 • รายได้รวม 2,767 ล้านบาท
 • กำไรสุทธิ   275 ล้านบาท