เช็กตารางประชุม กนง. ปี 2567 วันชี้ชะตาดอกเบี้ยไทย

ธปท.

เปิดกำหนดการประชุมนโยบายการเงินประจำปี 2567 เฉลี่ย 7-10 สัปดาห์ หรือ 6 ครั้งต่อปี เพื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยไทย

วันที่ 13 มกราคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้มีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 2.50% ต่อปี ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการคงอัตราดอกเบี้ยนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 เป็นต้นมา

โดยอัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี ถือเป็นอัตราดอกเบี้ยสูงสุด หลังจากมีการปรับขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 จากระดับ 0.50% ต่อปี เป็น 0.75% ต่อปี

สำหรับในปี 2567 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะมีกำหนดการประชุมวันและเดือนไหนบ้างนั้น “ประชาชาติธุรกิจ” ได้นำข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มาให้ดูกัน ดังนี้

  • ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567
  • ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 10 เมษายน 2567
  • ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567
  • ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2567
  • ครั้งที่ 5 วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2567
  • ครั้งที่ 6 วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2567

สำหรับความถี่ในการจัดประชุม กนง.นั้น ประมาณทุก 7-10 สัปดาห์ (ปีละ 6 ครั้ง) กนง.จะประชุมร่วมกันเพื่อประเมินภาวะเศรษฐกิจและการเงิน รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะมีผลต่อแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อและการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพื่อพิจารณากำหนดแนวนโยบายการเงินที่เหมาะสม

ในการประชุม คณะเลขานุการจะรายงานข้อมูลล่าสุดทั้งด้านการเงิน การคลัง การต่างประเทศ และการผลิต ตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ ที่จะกระทบราคาสินค้า อาทิ ราคาน้ำมันโลก นโยบายการเงินของประเทศอื่น ๆ หรือราคาสินค้าเกษตรโลกที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพื่อให้ กนง. หารือถึงความเป็นไปได้ในการประมาณการแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ

ทั้งนี้ กนง.สามารถประชุมนัดพิเศษเพิ่มเติมได้หากจำเป็น โดยรายงานการประชุมฉบับย่อจะเผยแพร่ 2 สัปดาห์หลังการประชุม รายงานนโยบายการเงินและเอกสารการประชุมนักวิเคราะห์จะเผยแพร่เป็นรายไตรมาส