“กรุงไทย-วีซ่า” เพิ่มช่องทางรับชำระภาษีธุรกิจด้วยบัตรเครดิตให้กรมสรรพากร

กรุงไทย-วีซ่า

ธนาคารกรุงไทย-วีซ่า และกรมสรรพากร เปิดรับชำระค่าภาษีธุรกิจผ่านบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจของวีซ่า เพิ่มช่องทางการรับชำระเงินแบบดิจิทัล โดยบริษัทจดทะเบียนสามารถชำระภาษีธุรกิจได้แล้วด้วยบัตรเครดิตวีซ่าเพื่อธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ “Krungthai Fastpay” ลดขั้นตอนงานเอกสาร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจเต็มที่

วันที่ 29 มกราคม 2567 นายปุณณมาศ วิจิตรกุลวงศา ผู้จัดการวีซ่า ประจำประเทศไทย กล่าวว่า วีซ่ามีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพให้แก่อีกหน่วยงานภาครัฐของไทย และเปิดรับการชำระเงินแบบดิจิทัลให้แก่กรมสรรพากรในครั้งนี้ เรามองว่าหน่วยงานภาครัฐล้วนแล้วแต่มีบทบาทสำคัญที่ไม่ต่างจากภาคเอกชนในการสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตประจำวันทั้งในภาคประชาชนและภาคธุรกิจ เมื่อธุรกิจต่างเดินหน้าเพื่อเสริมศักยภาพให้สอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบัน หน่วยงานของรัฐเองก็ต้องเดินไปพร้อมกัน และการเปิดรับการชำระเงินแบบดิจิทัลในครั้งนี้นับเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

โดยจากการศึกษาวิจัยระดับโลกของวีซ่าเกี่ยวกับเทรนด์การดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมและรายย่อย ได้ชี้ให้เห็นว่าผู้ประกอบการทั่วโลก ตั้งใจที่จะลดงานเอกสาร และมากถึง 95% ของผู้ตอบแบบสอบถามวางแผนที่จะเลิกใช้เงินสดในสักวันหนึ่ง และ 51% วางแผนที่จะเป็นสังคมไร้เงินสดให้ได้ในอีก 2 ปีข้างหน้า ซึ่งถือเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่มากกว่าครึ่ง (55%) ตั้งใจที่จะใช้จ่ายในรูปแบบดิจิทัลมากขึ้นในปีหน้า

“วีซ่า เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจขนาดเล็กที่เปลี่ยนจากการทำให้กิจการอยู่รอดได้มาเป็นการมองหาวิธีการที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตยิ่งขึ้น ผู้ประกอบการเห็นประโยชน์จากการชำระเงินในรูปแบบดิจิทัลที่ไม่เพียงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานให้ดียิ่งขึ้น แต่ยังสามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ และสร้างโอกาสในการขยายกิจการไปต่างประเทศได้

โดยผลสำรวจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจฉบับล่าสุดของวีซ่า ยังชี้ให้เห็นว่ามากถึง 91% ของผู้ประกอบการ SMB เริ่มสนใจที่จะนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่าง ChatGPT มาปรับใช้ในอีก 12 เดือนข้างหน้าเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจและความสามารถในการแข่งขันอีกด้วย” นายปุณณมาศกล่าวเสริม

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน พร้อมเปิดโอกาสในการให้ความร่วมมือกับพันธมิตรทุกกลุ่ม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของคนไทยได้ในทุกมิติ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้โลกธุรกิจยุคดิจิทัล

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยให้ระบบการรับชำระเงินของกรมสรรพากรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่ผู้ประกอบการต้องชำระภาษีธุรกิจด้วยการโอนผ่านธนาคารหรือเช็คเท่านั้น ดังนั้น การเพิ่มบริการรับชำระเงินแบบดิจิทัล ด้วยระบบการรับชำระภาษีธุรกิจ ผ่านบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจของวีซ่า ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถชำระภาษีได้รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัดต้นทุนเรื่องค่าธรรมเนียมการจัดการเช็ค มีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยถึง 55 วัน และยังได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ

เช่น เครดิตเงินคืน และคะแนนสะสม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการเงินของภาคธุรกิจ นับเป็นอีกก้าวสำคัญของธนาคารในการผลักดันกลยุทธ์ เพื่อขยายธุรกิจและเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบนิเวศของการชำระเงินแบบดิจิทัลในประเทศไทย

ปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยสามารถชำระภาษีได้โดยการโอนผ่านธนาคารหรือเช็คเท่านั้น ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าการชำระด้วยเช็คมีข้อดีในเรื่องของระยะเวลาปลอดหนี้ที่ให้กับซัพพลายเออร์ นั่นคือความยืดหยุ่นของกระแสเงินสด

อย่างไรก็ดี บัตรเครดิตวีซ่าเพื่อธุรกิจสามารถเพิ่มกระแสเงินสดให้กับธุรกิจต่าง ๆ ได้จากการที่บริษัทเหล่านั้นจะใช้ “ช่วงเวลาปลอดดอกเบี้ย” ที่มีให้มากถึง 55 วัน นอกจากนี้ ธุรกิจทั้งหลายยังสามารถประหยัดต้นทุนในการดำเนินงานได้จากการยกเลิกค่าธรรมเนียมการจัดการเช็คที่สำคัญเจ้าของธุรกิจเองยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เมื่อทำการชำระด้วยบัตรเครดิตวีซ่าเพื่อธุรกิจ เช่น การได้รับเครดิตเงินคืน และคะแนนสะสม เป็นต้น


อนึ่ง สำหรับประเทศไทย ธนาคารที่ออกบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจของวีซ่า คือ ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี ธนาคารซิตี้แบงก์ ธนาคารกรุงเทพ และอิออน โดยบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจของวีซ่าเปิดรับชำระภาษีทั้งผ่านช่องทางออนไลน์ และที่สำนักงานสรรพากร