หยวนต้า เปิดตัว 2 DR ใหม่อิงหุ้นแห่งอนาคตของ “สิงคโปร์” เริ่มเทรดเดือน ก.พ.นี้

หุ้น

“หยวนต้า” ออก 2 DR เปิดโอกาสให้คนไทยได้ลงทุนหุ้นแห่งอนาคตจากสิงคโปร์ เผยหุ้น “STEG19” ลงทุนในวิศวกรรมเทคโนโลยีด้านอากาศยานและป้องกันประเทศ เริ่มเทรด 19 ก.พ. 2567 อีกตัวหุ้นเทคโนโลยีอุตสาหกรรม “VENTURE19” เปิดซื้อขาย 27 ก.พ.นี้

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานจากบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บล.หยวนต้า ได้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ DR ใหม่ 2 ตัว จากสิงคโปร์ DR : “STEG19” และ “VENTURE19” โดย STEG19 อ้างอิงหุ้น Singapore Technologies Engineering Limited (ST Engineering) เป็นทางเลือกการลงทุนสำหรับคนไทย

โดยมีกำหนดเข้าซื้อขายใน SET วันที่ 19 ก.พ. 2567 ชูจุดแข็ง “รายได้-กำไร-มาร์เก็ตแคป” ซึ่งมีสัดส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของทุน (ROE) สูงเฉลี่ย 23.34% ต่อปี เงินปันผลเฉลี่ย 4% ต่อปี (จ่ายปันผลทุกไตรมาส)

สำหรับบริษัท ST Engineering เป็นผู้นำวิศวกรรมเทคโนโลยีด้านอากาศยานและป้องกันประเทศ (Aerospace and Defence) รวมถึงระบบ Smart Cities และดาวเทียม ดำเนินธุรกิจมากว่า 50 ปี ทั้งในแง่ของภาพรวมของรายได้ กำไร รวมถึงมาร์เก็ตแคปมีขนาดใหญ่ บริษัทมียอดสัญญางานกว่า 27.5 พันล้าน (SGD) เพิ่มขึ้น 20.0% เทียบ Q4 2022 โดยรายได้ใน Q3 2023 เท่ากับ 7.3 พันล้าน (SGD) เพิ่มขึ้น 12.0% (YoY) กำไรสุทธิกว่า 500 ล้าน (SGD) ในปี 2022

โดยสัดส่วนรายได้หลักมาจากยุทโธปกรณ์ทางทหาร อากาศยานเชิงพาณิชย์ และระบบ Smart City ที่ 47.2%, 33.1% และ 19.6% ตามลำดับ ST Engineering คือบริษัทลงทุนของรัฐบาลสิงคโปร์ (Temasek Holding) ที่ถือครองหุ้นมากกว่า 50.8% และนักลงทุนสถาบันต่าง ๆ รวมกัน 67.5% แสดงถึงความเชื่อมั่นของบริษัท

นอกจากนี้ Moody’s and S&P ยังจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ Aaa and AA+ ตามลำดับ ทำให้ ST Engineering มีจุดแข็งและมีความน่าสนใจกับการเป็นผู้นำของบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในการผลิตเครื่องบิน เรือยุทโธปกรณ์ทางทหาร ระบบป้องกัน ความปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงระบบ Smart City ต่าง ๆ เพื่อจัดการและการดูแลเมืองให้มีประสิทธิภาพ พร้อมรับถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

สำหรับ DR ที่มีความน่าสนใจอีกตัวทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่หยวนต้า เปิดโอกาสให้คนไทยได้ลงทุนคือ DR : VENTURE19 อ้างอิงหุ้น Venture Corporation Limited มีกำหนดเข้าซื้อขายใน SET วันที่ 27 ก.พ.นี้ ชูจุดแข็ง “รายได้-กำไร-การเติบโตที่ก้าวกระโดด” ซึ่งในปี 2022 บริษัทมีรายได้ 3.86 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ เพิ่มขึ้น 24.33% จากปีก่อน อีกทั้งบริษัทยังคงจ่ายปันผลสม่ำเสมอ 5.6% ต่อปี

Venture Corporation Limited มีจุดแข็งที่เหนือกว่าทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทางการแพทย์ ที่มีความต้องการอย่างต่อเนื่อง เครื่องมือในการปฏิบัติการในห้องทดลอง เครื่องตรวจสอบสารพันธุกรรม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ชิ้นส่วนในการผลิต Semi-Conductor ระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติในอุตสาหกรรมการผลิต รวมถึงอุปกรณ์ IoT, 5G เป็นต้น โดยมีคู่ค้ามากกว่า 100 บริษัททั่วโลก

แม้ว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากความต้องการคอมพิวเตอร์ PCs ที่ลดลงหลังวิกฤต COVID-19 แต่อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรม Semi-Conductor ก็ยังคงเป็นหนึ่ง ในชิ้นส่วนสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในอนาคตอย่าง S-Curve Industry เช่น AI, IoT และระบบ Cloud Computing ที่ยังมีความต้องการมากขึ้นในปัจจุบัน

บล.หยวนต้า คาดว่าการเพิ่ม DR ตัวใหม่ทั้ง 2 ตัวนี้ จะเป็นการขยายตลาดของตราสารแสดงสิทธิ (Depository Receipt) โดยเฉพาะ DR ตัวใหม่ที่อ้างอิงหุ้นจากประเทศสิงคโปร์เพื่อเชื่อมโยงการลงทุนระหว่างไทยกับสิงคโปร์ และเป็นตัวช่วยในการกระจายความเสี่ยงให้กับนักลงทุนไทย พร้อมทั้งช่วยให้นักลงทุนเข้าถึงทางเลือกการลงทุนที่หลากหลายในด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยในอีกรูปแบบหนึ่ง