กรุงไทย ออกเงินฝาก Krungthai Care Savings ขั้นต่ำ 1,000 บาท คุ้มครองสูงสุด 2.5 ล้าน

กรุงไทย

กรุงไทยเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์ ประกันอุบัติเหตุ ฝากตั้งแต่ 1,000-100,000 บาท คุ้มครอง 25 เท่า สูงสุด 2.5 ล้านบาท 24 ชม.ทั่วโลก

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารกรุงไทยได้ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ Krungthai Care Savings พร้อมความคุ้มครอง ให้ความอุ่นใจแก่ลูกค้า โดยไม่ต้องซื้อประกันอุบัติเหตุ เพื่อเพิ่มทางเลือกการบริหารจัดการทางการเงินให้กับลูกค้าบุคคล

โดยเปิดรับผู้ฝากเงิน อายุตั้งแต่ 15-69 ปี รับความคุ้มครองถึงอายุ 70 ปี ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000-100,000 บาท ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุ 25 เท่า ของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี 1 วัน ก่อนประสบอุบัติเหตุ สูงสุด 2.5 ล้านบาทต่อคน คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมงทั่วโลก รับความคุ้มครองในวันถัดไปหลังจากเปิดบัญชี

เพิ่มความคุ้มครองครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เมื่อเปิดบัญชี พร้อมสมัครบัตรเดบิตกรุงไทยแคร์ บัตรเดบิตกรุงไทย เอ็กซ์ตร้า แคร์ หรือบัตรเดบิตอัลตร้า แคร์ รับความคุ้มครองเรื่องค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ตั้งแต่ 5,000 บาทถึงสูงสุด 20,000 บาทต่อครั้ง วงเงินประกันกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุตั้งแต่ 1 แสนบาท ถึงสูงสุด 1 ล้านบาท และสิทธิพิเศษอื่น ๆ

ผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลที่ Krungthai Contact Center โทร.0-2111-1111 หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://krungthai.com/th/personal/deposits/208/612