เปิดดัชนีเชื่อมั่นเอสเอ็มอี ไตรมาส 1 ปรับลดลง กังวลผลประกอบการ คาด 3 เดือนหน้าเพิ่มขึ้น

SMEs

SME D Bank-ม.ธรรมศาสตร์ เปิดผลสำรวจดัชนีเชื่อมั่น SMEs ประจำไตรมาส 1/2567 ภาพรวมปรับลดลง จากความกังวลผลประกอบการ-สภาพคล่องมีแนวโน้มลดลง ส่วนแนวโน้ม 3 เดือนข้างหน้า ปรับเพิ่มจากอานิสงส์เทศกาลท่องเที่ยว-มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ ด้าน SME D Bank ประกาศพร้อมเติมทุนเสริมสภาพคล่อง หนุนบริหารจัดการต้นทุนได้เหมาะสม คู่พัฒนาเสริมแกร่งธุรกิจ สามารถคว้าโอกาสเติบโตได้เต็มศักยภาพ

วันที่ 3 เมษายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานจาก ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดย “ศูนย์วิจัยและข้อมูล ธพว.” และ “สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” เปิดเผยถึงผลสำรวจ “ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ SMEs ต่อเศรษฐกิจและธุรกิจ ไตรมาส 1/2567 และคาดการณ์อนาคต”

จากการสำรวจผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกประเภทอุตสาหกรรม จำนวนกว่า 500 ตัวอย่าง พบว่า ภาพรวมดัชนีเชื่อมั่นฯ ไตรมาส 1/2567 อยู่ที่ระดับ 52.36 ปรับตัวลดลงจากไตรมาสที่ 4/2566 ที่ผ่านมา ที่อยู่ในระดับ 67.81 เนื่องจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมีความกังวลผลประกอบการและสภาพคล่องมีแนวโน้มลดลงจากปัจจัยกดดัน ได้แก่ นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ยังไม่ชัดเจน ภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว และกำลังซื้อโดยรวมลดลง

เมื่อแยกพิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรม เอสเอ็มอีภาคการท่องเที่ยว ยังมีความเชื่อมั่นสูงกว่ากลุ่มอื่น เนื่องจากไตรมาสที่ 1/2567 ยังคงเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างเทศกาลสำคัญ ทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศต่อเนื่อง

โดยประมาณ 60% เห็นว่าผลประกอบการจะดีขึ้น ส่งผลให้สภาพคล่อง การลงทุน และการจ้างงานเพิ่มขึ้นได้มากกว่าอุตสาหกรรมอื่น ในขณะที่กลุ่มรับเหมาก่อสร้างมีระดับความเชื่อมั่นลดลง และต่ำกว่าอุตสาหกรรมอื่น เพราะมีความกังวลต่อต้นทุนการประกอบการเพิ่มขึ้น ทั้งการปรับขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำ และต้นทุนพลังงาน

ขณะที่คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า (ไตรมาส 2/2567) ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมีความเชื่อมั่นโดยภาพรวมเพิ่มขึ้น อยู่ที่ระดับ 57.41 เนื่องจากจะได้รับอานิสงส์จากช่วงเทศกาลท่องเที่ยวต่อเนื่อง การบริโภคในประเทศดีขึ้น อีกทั้งผู้ประกอบการเอสเอ็มอีคาดหวังจะได้เห็นความชัดเจนของนโยบายและได้รับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ

นายประสิชฌ์ วีระศิลป์ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ SME D Bank กล่าวสรุปว่า จากผลสำรวจดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และความเชื่อมั่นที่แตกต่างกันของแต่ละอุตสาหกรรมจากปัจจัยทางเศรษฐกิจที่จะมากระทบ เช่น อุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง ความเชื่อมั่นลดลงเนื่องจากขาดปัจจัยบวกที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรม สวนทางกับภาคท่องเที่ยวที่คาดจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่

นายประสิชฌ์ วีระศิลป์
นายประสิชฌ์ วีระศิลป์

อย่างไรก็ตาม เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในกลุ่มที่ประสบปัญหาด้านสภาพคล่อง และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีคว้าโอกาสเติบโตได้เต็มศักยภาพ พร้อมรับปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ SME D Bank จัดเตรียมแนวทางสนับสนุนผ่านกระบวนการ “เติมทุนคู่พัฒนา”

โดยด้าน “การเงิน” มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อช่วยลดภาระ ผ่อนหนักเป็นเบา สามารถบริหารจัดการต้นทุนธุรกิจได้เหมาะสม เช่น สินเชื่อ “SME Refinance” อัตราดอกเบี้ยปีแรกคงที่ 2.99% ต่อปี และช่วง 3 ปีแรก เฉลี่ยอยู่ที่ 3.50% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุดถึง 15 ปี แถมปลอดชำระเงินต้นสูงสุดถึง 12 เดือน

นอกจากนั้น บริการด้าน “การพัฒนา” เช่น มีกิจกรรม Business Matching เพื่อเพิ่มโอกาสให้เอสเอ็มอีเข้าถึงตลาดใหม่ เป็นต้น รวมถึง มีแพลตฟอร์ม “DX by SME D Bank” (https://dx.smebank.co.th/) ระบบ e-Learning ช่วยเติมศักยภาพให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง 24 ชั่วโมง