สำนักงานสลากฯ เปิดรับสมัครคนขายหวย 2 แสนราย เริ่ม 1 ม.ค. 65

ซื้อหวย
ภาพลิขสิทธิ์ประชาชาติธุรกิจ

สำนักงานสลากฯ เอาจริง! แก้ปัญหาหวยแพง 3 แนวทาง เปิดรับสมัครผู้ซื้อ-จองล่วงหน้า 2 แสนราย เริ่ม 1 ม.ค. 65 ชี้นำมาขายผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวได้ เงื่อนไขต้องไม่อยู่ในระบบประกันสังคม

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) สลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ดสลากฯ ได้เห็นชอบแนวทางแก้ไขปัญหาขายสลากเกินราคา 80 บาท ต่อใบ 3 แนวทาง ดังนี้ 1. เปิดรับสมัครผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าจำนวน 200,000 ราย โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 ม.ค. 2565 ซึ่งจะเปิดรับสมัครทั้งรายใหม่และรายเก่า รวมถึงที่ถูกตัดสิทธิ์ไปก่อนหน้านี้ ให้มาลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด

Advertisement

โดยเมื่อตรวจสอบคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับสลากไปจำหน่ายรายละ 5 เล่ม โดยกลุ่มนี้ สามารถนำลอตเตอรี่ไปขายผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวได้ด้วย โดยคุณสมบัติของผู้สมัครรายใหม่นั้น เบื้องต้น ต้องไม่มีอาชีพประจำ เช่น ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ต้องไม่เป็นบุคคลอยู่ในระบบประกันสังคม

2.โครงการสลาก 80 บาท จะเปิดรับสมัครผู้ที่มีโควตาสลากอยู่แล้ว เข้าร่วมโครงการสลาก 80 บาท เปลี่ยนชื่อมาจาก GLO official sellers โดยจะเริ่มเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. 2564 – 24 ม.ค. 2565 สำหรับคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมได้ต้องเป็นผู้ค้ารายเดิมที่ได้ลงทะเบียนกับสำนักงานสลากฯ แล้ว 25,000 ราย หลังจากนั้นจะคัดกรองคุณสมบัติเรียบร้อย เพื่อให้ได้ผู้ขายสลาก 80 บาท ทุกอำเภอ จำนวน 1,000 จุดจำหน่าย เริ่มตั้งแต่งวดวันที่ 2 พ.ค.นี้ ซึ่งจะได้สิทธิ์รับลอตเตอรี่ไปจำหน่าย จำนวน 25 เล่ม และต้องขายผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังเท่านั้น

3.จำหน่ายสลากผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (แพลตฟอร์ม) โดยสำนักงานสลากฯจะเปิดแพลตฟอร์ตเอง เพื่อเป็นตลาดออนไลน์ ให้ผู้ที่มีสิทธิ์ในลอตเตอรี่ 5 เล่ม สามารถนำมาฝากขายได้ ถือเป็นแพลตฟอร์มกลาง ที่จะขายสลาก 80 บาท โดยสลากตัวจริงจะอยู่ที่สำนักงานสลากฯ

Advertisement

“ทั้ง 3 แนวทาง จะทำให้ สลาก 80 บาท มีอยู่จริง จากผู้ขายตัวจริง หากรายใดทำผิดเงื่อนไขจะถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิต เพราะจะมีการทบทวนสิทธิ์ทุก ๆ 2 ปี เพื่อให้ได้ผู้ขายลอตเตอรี่ตัวจริง ถือเป็นการแก้ไขปัญหาหวยแพงในรอบ7 ปี”

เปิดรายละเอียด ขั้นตอนสมัครเป็นผู้ค้าลอตเตอรี่ เริ่ม 1 ม.ค. 65

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) สลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า สำนักงานสลากฯจะเปิดรับสมัครผู้ซื้อจองล่วงหน้าจำนวน 200,000 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 -31 ม.ค. 2565 ซึ่งจะเปิดรับสมัครทั้งรายใหม่และรายเก่า รวมถึงที่ถูกตัดสิทธิ์ไปก่อนหน้านี้ ให้มาลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด

โดยเมื่อตรวจสอบคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับสลากไปจำหน่ายรายละ 5 เล่ม โดยกลุ่มนี้สามารถนำลอตเตอรี่ไปขายผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวได้ด้วย โดยคุณสมบัติของผู้สมัครรายใหม่นั้น ต้องไม่มีอาชีพประจำ เช่น ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ต้องไม่เป็นบุคคลอยู่ในระบบประกันสังคม

Advertisement

โดยรายละเอียดขั้นตอนการรับสมัครและคัดเลือกการเปิดลงทะเบียนผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลาก รายละเอียดมีดังนี้

1. ประกาศเปิดรับสมัครและยกเลิกผู้มีสิทธิทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้าสลาก รายเดิมทั้งหมด ในวันที่ 27 ธ.ค. 64

2. เปิดรับสมัครช่องทาง www.glo.or.th วันที่ 1-31 ม.ค. 65 (31 วัน)

3. คัดกรองคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วันที่ 1 ม.ค.-28 ก.พ. 65 (59 วัน) โดยจะนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณา

4. หากผ่านแล้ว แยกข้อมูลตามรายจังหวัด เพื่อกำหนดสัดส่วนของแต่ละจังหวัดตามกรอบจำนวน 200,000 ราย ในวันที่ 1-10 มี.ค. 65 (15 วัน)

5. ทำการ Random คัดเลือกแต่ละจังหวัด โดยคณะกรรมการจัดทำบัญชีผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลาก, ผู้ทรงคุณวุฒิ, บุคคลภายนอก และสื่อมวลชน วันที่ 11-20 มี.ค. 65 (10 วัน)

6. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปยืนยันตัวตนภายในระยะเวลาที่กำหนด วันที่ 21-31 มี.ค. 65 (11วัน)

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปยืนยันตัวตนที่ บมจ.กรุงไทย วันที่ 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 65 (91 วัน) หากไม่ยืนยันตัวตนภายในระยะเวลาที่กำหนด จะโดนยกเลิกการเป็นผู้มีสิทธิทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้าสลาก

8. เริ่มทำรายการซื้อ-จองสลากได้ ตั้งแต่งวดวันที่ 2 พ.ค. 65

ทั้งนี้ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้าสลาก มีอายุ 2 ปี ตั้งแต่การทำรายการงวดวันที่ 2 พ.ค. 65-งวดที่ 16 เม.ย. 67