ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เบนซิน โซฮอล์ ลด 30 สตางค์ E85 ลด 15 สตางค์

น้ำมัน เติมน้ำมัน ราคาน้ำมัน
Photo by cottonbro studio from Pexels

PTT Station-บางจาก แจ้งราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ลดลง 30 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E85 ลดลง 15 สตางค์ กลุ่มดีเซลคงเดิม มีผลตี 5 พรุ่งนี้ (7 ธ.ค.) 

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.30 บาท/ลิตร เว้น E85 ลดลง 0.15 บาท/ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 7 ธ.ค. 2565 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

 • ULG = 42.16 บาท
 • GSH95 = 34.75 บาท
 • E20 = 33.04 บาท
 • GSH91 = 34.48 บาท
 • E85 = 32.39 บาท
 • พรีเมี่ยม GSH95 = 40.24 บาท
 • HSD-B7 = 34.94 บาท
 • HSD-B10 = 34.94 บาท
 • HSD-B20 = 34.94 บาท
 • พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 43.66 บาท

โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

บางจากฯ ลดราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด -30 สต. ยกเว้น E85 -15 สต. สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มดีเซลราคาคงเดิม

 • GSH95S EVO 34.75 บาท
 • GSH91S EVO 34.48 บาท
 • GSH E20S EVO 33.04 บาท
 • GSH E85S EVO 32.39 บาท
 • Hi Diesel B20S 34.94 บาท
 • Hi Diesel S 34.94 บาท
 • Hi Diesel S B7 34.94 บาท
 • Hi Premium Diesel S B7 43.66 บาท

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)