ราชกิจจาฯออกประกาศ ห้ามรถ 10 ล้อขึ้นไป วิ่งช่วงปีใหม่ 6 ถนนสายหลัก

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไปเดินรถในถนนบางสาย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 หวั่นมีปัญหาจราจรและเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ ระบุ 6 ถนนสายหลัก ทั้งถนนพหลโยธิน มิตรภาพ เลี่ยงเมืองสระบุรี รังสิโยทัย นครสวรรค์ กบินทร์บุรี-ปักธงชัย ถนนนบุรีรัมย์ อรัญประเทศ ที่ประชาชนใช้เดินทางไป-กลับต่างจังหวัด ทั้งขาขึ้นและขาล่อง

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรว่าด้วยการกาหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินในถนนบางสายช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2566 ลงนามโดยพลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2566 มีวันหยุดราชการตั้งแต่วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 ถึงวันจันทร์ที่ 2 มกราคม2566 ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบให้วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ จึงทำให้มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 ถึงวันจันทร์ที่ 2 มกราคม2566 (รวม 4 วัน) ซึ่งจะมีประชาชนใช้รถใช้ถนนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก อาจทำให้เกิดปัญหาด้านการจราจรและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการจราจร จึงจำเป็นต้องออกประกาศข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร กำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินในถนนบางสายเพื่อให้เหมาะสมกับการจัดการจราจรในช่วงเทศกาลดังกล่าว ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 ถึงวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 และตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566 ถึงวันอังคารที่ 3 มกราคม 2566 ทั้งขาขึ้นและขาล่อง ในถนน ดังต่อไปนี้

ได้แก่ ถนนพหลโยธิน ถนนมิตรภาพ ถนนรังสิโยทัย ถนนกบินทร์บุรี-ปักธงชัย ถนนบุรีรัมย์-อรัญประเทศ ถนนเลี่ยงเมืองสระบุรีฝั่งตะวันตก (ดูรายละเอียดช่วง กม. และระยะทางที่ห้ามวิ่งท้ายข่าว)

ห้ามรถ 10 ล้อขึ้นไปวิ่งช่วงปีใหม่

ห้ามรถ 10ล้อวิ่งช่วงปีใหม่