สรุปปัญหา 1 สัปดาห์ หลังเปิดใช้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เต็มรูปแบบ

สถานีกลาง บางซื่อ

สรุปสารพัดปัญหา-คำชี้แจงจากการรถไฟแห่งประเทศไทย หลังครบ 7 วันเปิดใช้สถานีกลางบางซื่อรับรถไฟทางไกล 52 ขบวน

วันที่ 27 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพียง 1 สัปดาห์หลังการโยกต้นทางและปลายทางของรถไฟทางไกลสายเหนือ อีสาน และใต้ จำนวน 52 ขบวน จากสถานีกรุงเทพ หรือสถานีหัวลำโพง มายังสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ หรือสถานีกลางบางซื่อ เมื่อวันที่ 19 ม.ค.ที่ผ่านมา พบว่ามีสารพัดปัญหาเกิดขึ้น

“ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมปัญหาและคำชี้แจงจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

Advertisement

ปัญหา รถไฟขบวนที่ออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ล่าช้า

คำชี้แจง การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ชี้แจงว่า ช่วงก่อนเปิดให้บริการทางการ ได้เตรียมความพร้อมและซักซ้อมแผนการเดินรถ การเปลี่ยนถ่ายขบวนรถมาอย่างดี อย่างไรก็ตาม ระหว่างการเปิดให้บริการได้เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้น

โดยได้รับแจ้งจากฝ่ายการช่างกลว่า มีตู้โดยสารขบวนรถไฟเกิดชำรุด ทำให้ต้องสับเปลี่ยนตู้โดยสารกับขบวนรถอื่น ๆ ส่งผลให้ขบวนรถเกิดความล่าช้ากว่ากำหนด และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นในระยะยาว การรถไฟฯอยู่ระหว่างดำเนินการผลักดัน เพื่อขอจัดหาตู้โดยสารใหม่ เพื่อนำมาให้บริการแก่ประชาชน และทดแทนตู้โดยสารเก่า ซึ่งมีอายุการใช้งานมายาวนาน

Advertisement

ปัญหา การรถไฟแห่งประเทศไทยไม่มีการแจ้งเตือนผู้โดยสาร จนทำให้ขึ้นขบวนรถไม่ทัน

คำชี้แจง การรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแล อำนวยความสะดวก ประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสาร แนะนำการให้บริการ และมีการประกาศผ่านทางเครื่องขยายเสียงตลอดเวลา และจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบว่ามีผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยวขึ้นขบวนรถไม่ทันแต่ประการใด

ปัญหา ข้อความป้ายข้างขบวนรถไฟตกหล่น

Advertisement

คำชี้แจง การรถไฟแห่งประเทศไทยขอน้อมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และได้สั่งการให้ส่วนงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการแก้ไขแล้ว คาดว่าภายในสัปดาห์นี้ จะแก้ไขเสร็จทั้งหมด

ปัญหา ปัญหาฝุ่นควัน บริเวณชานชาลา ขณะที่รถไฟเคลื่อนออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

คำชี้แจง คลิปดังกล่าวเป็นชานชาลาชั้น 2 ของสถานี ซึ่งบริเวณชานชาลาสถานีจะมีเครื่องดูดอากาศหรือควันไอเสียออกจากชานชาลาและกลับมามีคุณภาพอากาศที่ดีโดยใช้เวลาไม่กี่นาที

ในอนาคตการรถไฟแห่งประเทศไทยมีแผนงานจะลดปัญหาการเกิดฝุ่นและควันอย่างยั่งยืน โดยจะนำหัวรถจักรพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่รถต้นแบบคันแรกในการพัฒนารถไฟระบบ EV on Train มาใช้ เพื่อลดมลพิษ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม