สธ.พบป่วยโควิดใหม่เข้ารพ. 268 คน เกาหลีใต้ทยอยเลิกบังคับสวมหน้ากาก

อัพเดตสถานการณ์โควิดรายสัปดาห์

กรมควบคุมโรครายงานยอดผู้ป่วยโควิดใหม่เข้ารักษาตัวใน รพ.สัปดาห์ล่าสุด 30 ก.ค.-5 ส.ค. 2566 เพิ่มขึ้น 268 คน ยอดป่วยสะสม 31,525 ราย เสียชีวิต 12 คน รวมเสียชีวิตสะสม 768 ราย เผยเกาหลีใต้ทยอยยกเลิกข้อกำหนดสวมหน้ากากอนามัย ล่าสุดให้สวมหน้ากากแบบสมัครใจในสถานที่แออัด เช่นระบบขนส่งมวลชน 

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายสัปดาห์เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล สัปดาห์ล่าสุด (สัปดาห์ที่ 31) ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม-5 สิงหาคม 2566 ว่า มีผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล (รายสัปดาห์) จำนวน 268 ราย เฉลี่ยรายวัน จำนวน 38 ราย/วัน และมีผู้เสียชีวิต (รายสัปดาห์) จำนวน 12 ราย เฉลี่ยรายวัน จำนวน 2 ราย/วัน

ส่วนผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาลสะสม 31,525 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566) และมีผู้เสียชีวิตสะสม 768 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566)

ขณะที่สัปดาห์ล่าสุดมีผู้ป่วยปอดอักเสบจำนวน 148 คน และมีผู้ป่วยปอดอักเสบที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจจำนวน 96 คน

ทางด้าน ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานว่า สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคเกาหลีใต้ ออกคำแนะนำให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยโดยสมัครใจ เมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนแออัด อาทิ ระบบขนส่งมวลชน และให้ผู้มีผลตรวจการติดเชื้อเป็นบวก กักตัวเป็นเวลา 5 วัน เนื่องจากห้วง 25-31 ก.ค. 66 มีผู้ป่วย COVID-19 ในประเทศเพิ่มสูงขึ้น แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดไม่น่าจะรุนแรง

ทั้งนี้ เกาหลีใต้มีแผนจะปรับลดระดับสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 จากระดับ 2 ซึ่งต้องรายงานสถานการณ์ต่อรัฐบาลภายใน 24 ชั่วโมง เป็นระดับ 4 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดที่ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ หลังจากยกเลิกข้อกำหนดการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ภายในอาคารเมื่อเดือนมีนาคม 2566 แต่ยังคงข้อกำหนดดังกล่าว สำหรับผู้เข้ารับบริการในสถานพยาบาล

covid รายปดาห์ที่ 30ก.ค.-5 ส.ค.66