“สุริยะ” สั่งเฝ้าระวังน้ำท่วมภาคเหนือ-อีสาน พร้อมช่วยเหลือ 24 ชม.

“สุริยะ” สั่งหน่วยงานคมนาคม ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือ-อีสานอย่างใกล้ชิด กำชับให้ติดตั้งป้ายเตือน-ป้ายแนะนำทางเสี่ยง พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชม. ด้าน “ปลัดคมนาคม” สั่งเปิด “ศูนย์ Command Center ภัยพิบัติฯ”

วันที่ 18 กันยายน 2566 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่ในขณะนี้มีฤทธิ์ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านประเทศไทยตอนบนในช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) มีฝนตกหนัก และเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือน รวมถึงพื้นที่การเกษตรและถนนหนทางถูกตัดขาดหลายจุด โดยเฉพาะ จ.ขอนแก่น กาฬสินธุิ์ เชียงใหม่ ฯลฯ นั้น

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ทั้งนี้ ตนได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด โดยได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) รายงานถึงผลกระทบจากอุทกภัยต่อการคมนาคมขนส่ง ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางราง และทางอากาศ รวมถึงการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับให้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเสี่ยงบริเวณสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนภายใน 24 ชั่วโมง (ชม.) รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานมายังกระทรวงคมนาคม เพื่อรับทราบสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ด้วย

ด้านนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ตนได้มอบหมาย และสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทลจากอุทกภัยในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งสั่งเปิด “ศูนย์ Command Center ภัยพิบัติกระทรวงคมนาคม” ซึ่งเป็นศูนย์บัญชาการ สั่งการ รับแจ้งเหตุ ประสานข้อมูลการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกกระทรวง เพื่อบูรณาการการรายงานผลในการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที

ขณะเดียวกัน ยังเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น และเตรียมความพร้อมในขั้นตอนการป้องกัน (ก่อนเกิดภัย) การเผชิญเหตุ (ขณะเกิดภัย) และขั้นการฟื้นฟู (หลังเกิดภัย) นำไปสู่การบรรเทา แก้ไข หรือคลี่คลายสถานการณ์ในพื้นที่ให้สำเร็จลุล่วงโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้รายงานผลการดำเนินการการให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมายังกระทรวงคมนาคมก่อนนำเสนอไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมต่อไป

Advertisment

อย่างไรก็ตาม ประชาชนผู้ประสบเหตุอุทกภัย สามารถขอรับการช่วยเหลือจากกระทรวงฯ ได้ที่สายด่วนติดต่อขอความช่วยเหลือ (โทร.ฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชม.) ได้แก่ สายด่วน 1356 กระทรวงคมนาคม, สายด่วน 1586 กรมทางหลวง, สายด่วน 1146 กรมทางหลวงชนบท, สายด่วน 1690 การรถไฟแห่งประเทศไทย และสายด่วน 1199 กรมเจ้าท่า