คืนนี้ (20 ต.ค.) กรุงเทพฯน้ำประปาไหลอ่อน และไม่ไหลหลายจุด เช็กที่นี่

น้ำประปา

ประกาศคืนนี้ (20 ต.ค.) กรุงเทพฯน้ำประปาไหลอ่อน และไม่ไหลหลายจุดเช็กที่นี่

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า ในคืนวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 22.00-05.00 น.ของวันรุ่งขึ้น กปน.มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มิลลิเมตร เพื่อบำรุงรักษาประตูน้ำระบายอากาศ บริเวณคลองเปรมประชากร ถนนทหาร เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ #น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

#ถนนทหาร ฝั่งทิศเหนือ ตั้งแต่แยกเกียกกาย ถึงแยกสะพานแดง

#ถนนประดิพัทธ์ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกสะพานแดง ถึงแยกเทอดดำริ

#ถนนพระรามที่ 5 ฝั่งทิศตะวันออก ตั้งแต่แยกสะพานแดง ถึงแยกตัดถนนระนอง 1

#ถนนเทอดดำริ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกเทอดดำริ ถึงถนนระนอง 1

การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร.1125 ตลอด 24 ชั่วโมง