เปิดคำสอนของพ่อ “เจ้าสัวเจริญ” 1 ใน 35 พ่อดีเด่นแห่งชาติ 2566

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
เจริญ สิริวัฒนภักดี ภาพจาก : https://www.assetworldcorp-th.com background : facebook Propholic

เจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รับรางวัลพ่อดีเด่น ปี 2566 พร้อมกล่าวขอบคุณ 3 บุคคลสำคัญในชีวิตที่ทำให้ตนประสบความสำเร็จ

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมวุฒิสภา ประกาศรายชื่อพ่อดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 รวม 35 คน ซึ่งทางคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมจริยธรรม ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ กำหนดจัดงาน “น้อมรำลึกพ่อหลวงไทย ร่วมใจเชิดชูวัฒนธรรม”

โดยได้จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่พ่อดีเด่นแห่งชาติ ที่อาคารรัฐสภา ในวัน 6 ธันวาคม 2566 นี้ เวลา 14.00-16.30 น. เพื่อเทิดพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตนรู้สึกเป็นเกียรติ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่คณะอนุกรรมาธิการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนาคุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ

มีมติมอบรางวัลเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2566 ให้ตน และขอร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลพ่อดีเด่นแห่งชาติอีก 34 ท่านในโอกาสนี้ด้วย ในฐานะที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาระหว่างปี 2535-2539 ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่องค์กรหลักของชาติที่ผมมีความผูกพันนี้ได้มองเห็นคุณค่าและความตั้งใจในการเลี้ยงดูบุตรของผมให้เป็นคนดีของสังคม

3 บุคคลสำคัญ

ทั้งนี้ ผมต้องขอกล่าวถึงบุคคลสำคัญ 3 ท่านที่มีส่วนเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตของผมตลอดมาจนถึงวันนี้ สองท่านแรกคือ บิดา มารดาที่ได้เลี้ยงดูผมมาอย่างอบอุ่นด้วยความรัก และความเอาใจใส่ สนับสนุนให้ปฏิบัติตนอยู่ในความถูกต้องและดีงาม มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ และขยันขันแข็งในการประกอบสัมมาชีพ รวมถึงการช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเรามีกำลังพอที่จะทำได้ สิ่งเหล่านี้นับเป็นแบบอย่างสำคัญที่ผมได้จดจำมาอบรมสั่งสอนลูก ๆ ทั้ง 5 คนตลอดมา

อีกท่านหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งเช่นกัน คือคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ภรรยาของผม ผู้เป็นทั้งคู่ชีวิต และเป็นแม่ของลูก ๆ ทั้ง 5 คน ที่คอยเป็นกำลังใจที่สำคัญให้ผมตลอดระยะเวลากว่า 51 ปีที่ครองชีวิตคู่ร่วมเดินทางบนเส้นทางชีวิตกับผมมาโดยตลอด” นายเจริญกล่าว

นายเจริญกล่าวต่อว่า ตนและคุณหญิงได้ร่วมกันสร้างครอบครัวให้มั่นคง เลี้ยงดูลูก ๆ ทุกคนอย่างดีที่สุด โดยยึดหลักการเดียวกันกับที่คุณพ่อ คุณแม่ ของทั้งตน และคุณหญิง ทั้งนี้ คุณหญิงเองก็เข้าใจบริบททางสังคมเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการให้ความสำคัญด้านการศึกษา ทำให้ลูก ๆ ทุกคนเติบโตขึ้นด้วยคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานตามแนวทางของแต่ละคน ดังนั้น ตนขอกล่าวว่า

“จะไม่มีทางได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้เลย หากปราศจากซึ่งความร่วมแรงร่วมใจกันของบุคคลทุกท่านที่ผมกล่าวถึงนี้” นายเจริญ กล่าว

คำพ่อสอน “เจ้าสัวเจริญ”

ฐาปน สิริวัฒนภักดี เคยกล่าวถึงคำสอนของพ่อ คือเจ้าสัวเจริญ เมื่อปี 2560 ถึง 4 คำสอนในการทำธุรกิจ ก่อนที่จะส่งธุรกิจสุราและเบียร์ช้าง ประกอบด้วย อดทน เสียสละ เงียบ ร่าเริง ความหมายคือ ถ้าเราอดทน ทุกอย่างจะสำเร็จ ถ้าเรานิ่งจะเกิดสติ ปัญญา ถ้าเราเสียสละ เราจะพ้นภัย แล้วสุดท้าย ถ้าเราร่าเริงก็จะอายุยืน

4 คำนี้ ฐาปนคิดว่า การตั้งใจทำงานไม่ไปต่อล้อต่อเถียงกับใคร ไม่ต้องไปสร้างเรื่องราวอะไรให้มันวุ่นวาย ถ้าเกิดมีเรื่องอะไรก็หยวน ๆ ตามปกติคุณเจริญก็เป็นคนอย่างนั้น ท่านก็เป็นคนน่ารัก เรียบง่าย 4 คำนี้มันสะท้อนออกมาจากตัวคุณพ่อ

ซีอีโอ ไทยเบฟฯ เคยกล่าวถึงคำสอนของพ่ออีกครั้ง ในงานสัมมนา “Family Business in the Changing World” ของ ประชาชาติธุรกิจ เมื่อสิงหาคม 2566 ถึงคำสอนของคุณพ่อ และได้มาปรับใช้ในการทำงานและการประเมินตัวเองด้วยกัน 4 คำคือ 1.เชื่อใจ 2.มั่นใจ 3.ถูกใจ และ 4.ทันใจ และได้กล่าวถึงการทำธุรกิจที่มีสมาชิกในครอบครัวในการบริหาร ต้องมีความเชื่อใจกัน

สำหรับรายชื่อผู้ที่ได้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 ได้แก่


1.นายไพฑูรย์ แก้วทอง
2.นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
3.รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
4.นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม
5.นายโยธิน เนื่องจำนงค์
6.นายอนันต์ สิรการัณย์
7.นายพันธ์เลิศ ใบหยก
8.นายสุรพล สุประดิษฐ์
9.ดร.สมชาย เหล่าสายเชื้อ
10.นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ
11.นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง
12.นายเสรี สุวรรณภานนท์
13.ดร.ปานปรีย์ พหิทธานุกร
14.นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
15.นายสุจินต์ พฤกษานานนท์
16.นายอนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย
17.นายเผชิญ แก้วนพรัตน์
18.นายสุภกิต เจียรวนนท์
19.พล.ร.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม
20.นายกมลภพ วีระพละ
21.นายธนัตถ์ ศรมณี
22.นายชาญณรงค์ พานิชนันทนกุล
23.พล.อ.ต.นินาท มูลจนะบาตร์
24.พล.ต.วุทธยา จันทมาศ
25.พล.ต.อาจิณ ปัทมจิตร
26.พล.ต.วรยส เหลืองสุวรรณ
27.ดร.วิกร ภูวพัชร์
28.พล.ท.ฐิตวัชร์ เสถียรทิพย์
29.นายวิทัย รัตนากร
30.นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย
31.นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล
32.ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
33.ดร.เทอดศักดิ์ บุญทศ
34.ดร.สุธี โมกขะเวส
35.ศ.ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์