ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เปิดสกายวอล์กเชื่อมรถไฟฟ้าสายสีชมพู ม.ค.นี้

ทางเชื่อมรถไฟฟ้าสายสีชมพู ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ เตรียมเปิดทางเดินเชื่อมจากศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ ไปสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพู ภายในเดือนมกราคม 2567 อำนวยความสะดวกข้าราชการ-ประชาชน

วันที่ 24 มกราคม 2567 ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) เปิดเผยว่า ธพส.ได้เปิดให้บริการอาคารจอดรถ D ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567 เป็นอาคาร 11 ชั้น จอดรถยนต์ได้มากถึง 1,600 คัน

รองรับข้าราชการ ผู้มาติดต่อหน่วยงานในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ประชาชนทั่วไป และผู้ที่ต้องการจอดรถเพื่อเดินทางต่อไปด้วยรถไฟฟ้าสายสีชมพู (Park and Ride) ตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์) เพื่อบรรเทาปัญหาจราจรติดขัดบนถนนแจ้งวัฒนะ

เนื่องจากอาคารจอดรถ D นอกจากจะเป็นอาคารจอดรถยนต์แล้ว ยังเป็นศูนย์เปลี่ยนถ่ายการจราจรจากระบบขนส่งสาธารณะสู่ระบบ EV Shuttle Bus ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

ธพส.จึงได้ก่อสร้างอาคารจอดรถ D ให้มีทางเดินภายในอาคาร (Sky Walk) ระยะทาง 205 เมตร บริเวณชั้น 2 สำหรับเดินระหว่างสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพู ปัจจุบันแล้วเสร็จและพร้อมเปิดเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าสีชมพูได้ทันที


โดย ธพส.ได้ส่งหนังสือไปยังบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (กลุ่มบีทีเอส) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพู เพื่อขอให้เปิดทางเชื่อมระยะทาง 1 เมตร กับสถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (PK 12) คาดว่าบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด จะเปิดทางเชื่อมได้ภายในเดือนมกราคม 2567 นี้