ราชกิจจาเผยแพร่ประกาศ ปลดนามสกุลดัง “พงษ์พาณิชย์” พ้นจากบุคคลล้มละลาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลด จําเลยที่ 2 จากล้มละลายคดีหมายเลขแดงที่ล. 3975/2556 กองบังคับคดีล้มละลาย 6 ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ว่าศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้ นายนพเก้า พงษ์พานิชย์ จําเลยที่ 2 เป็นบุคคลล้มละลาย ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2557 นั้นต่อมาศาลมีคําสั่งให้หยุดนับระยะเวลาปลดจําเลยจากล้มละลายไว้ บัดนี้ ครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จึงปลดให้ นายนพเก้า พงษ์พานิชย์ จําเลยที่ 2 ผู้ล้มละลาย จากการเป็นบุคคลล้มละลาย นับแต่วันที่ 9 กันยายน 2562

ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2562

อําภา ถาวรรัตน์ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ