วิธีจองตั๋ว ทัวร์รถไฟลอยน้ำ 1 Day Trip กรุงเทพฯ-เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

รถไฟลอยน้ำ ข้ามเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ภาพจาก การรถไฟแห่งประเทศไทย

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) พร้อมเปิดให้บริการแล้ว สำหรับขบวนรถไฟลอยน้ำ เส้นทางกรุงเทพฯ-เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์-กรุงเทพฯ เริ่มวันแรก 5 พฤศจิกายน 2565 นี้

เส้นทางดังกล่าวเป็น unseen หนึ่งเดียวของเมืองไทย ผ่าน กลางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดยเริ่มจำหน่ายตั๋วโดยสารพร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นี้

การซื้อตั๋วโดยสาร

สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อซื้อตั๋วโดยสารล่วงหน้าได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ หรือระบบ D-Ticket รวมถึงสามารถจองเดินทางเป็นหมู่คณะแบบเช่าเหมาคัน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

Advertisement

ราคาตั๋วเดินทางไป-กลับ

 • แบบนั่งปรับอากาศ ชั้น 2
  • กรุงเทพ-เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ราคา 560 บาท/คน
  • สระบุรี/แก่งคอย-โคกสลุง ราคา 260 บาท/คน
  • เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์-กรุงเทพฯ ราคา 250 บาท/คน (เฉพาะเที่ยวกลับ)
 • แบบนั่งธรรมดารถนั่ง ชั้น 3 พัดลม
  • กรุงเทพ-เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ราคา 330 บาท/คน
  • สระบุรี/แก่งคอย-โคกสลุง ราคา 130 บาท/คน
  • เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์-กรุงเทพฯ ราคา 150 บาท/คน (เฉพาะเที่ยวกลับ)

วันที่เปิดให้บริการ

เปิดให้บริการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565-มกราคม 2566 รวม 24 วัน ได้แก่

 • วันที่ 5-6, 12-13, 19-20, 26-27 พฤศจิกายน 2565
 • วันที่ 3-4, 10-11, 17-18, 24-25 ธันวาคม 2565
 • วันที่ 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 มกราคม 2566

ทั้งนี้ จะไม่มีเดินรถช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ (วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 และอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566)

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินขบวนของรถไฟลอยน้ำจะใช้เวลาไป-กลับ 1 วัน

Advertisement
 • เวลา 06.00 น. รถไฟเที่ยวไป (ขบวนที่ 921) ออกจากสถานีกรุงเทพฯ (หัวลำโพง)
 • หยุดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตามสถานีต่าง ๆ จนถึงจุดชมวิว “รถไฟลอยน้ำ” กลางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
 • ขบวนรถจะหยุดกลางสันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 20 นาที
 • เดินทางไปหยุดที่สถานีโคกสลุง จ.ลพบุรี ให้นักท่องเที่ยว ชิม ช็อป สินค้าพื้นเมือง 30 นาที
 • เวลา 10.35 น. ถึงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

เมื่อนักท่องเที่ยวถึงจุดหมาย สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามอัธยาศัย อาทิเช่น

  • รับประทานอาหารกลางวันจากร้านค้าของกลุ่มชุมชนท้องถิ่น
  • ท่องเที่ยวรอบนอกตัวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดยใช้บริการรถตู้ 70 บาท/คน ตลอดเส้นทาง เพื่อชมสถานที่ท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน ณ บ้านกล้วย & ไข่ ชมสวนเฟิร์นยักษ์ และถ่ายรูปกับบรรยากาศสไตล์ชิค ๆ ที่จุดชุมวิว ณ ไร่ทรัพย์ประยูร
 • เวลา 15.30 น. ขึ้นขบวนรถไฟเที่ยวกลับ (ขบวนที่ 926) ออกจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
 • หยุดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตามสถานีต่าง ๆ
 • เวลา 18.50 น. ถึงสถานีกรุงเทพฯ

รถไฟ เขื่อนป่าสัก=]lbmTbN