ปาล์มน้ำมัน ร่วงเหลือ 3 บาท โรงสกัดชะลอรับซื้ออ้างกำลังผลิตไม่พอ

ปาล์มน้ำมัน

ปาล์มน้ำมันร่วงเหลือ 3 บาท/กก. ระบุล้นตลาด เกษตรกรอ่วม หลัง “ลานเท-โรงสกัด” งดรับซื้อ อธิบดีกรมการค้าภายในบินด่วนลงพื้นที่สุราษฎร์ธานี เร่งแก้ปัญหาการเปิดรับซื้อผลปาล์มน้ำมันจากเกษตรกร หลังโรงสกัดน้ำมันปาล์มหลายแห่หยุดรับซื้อ

นายโอภาส หนูชิต เจ้าของสวนปาล์มน้ำมัน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง และอดีตประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดพัทลุง จำกัด เปิดเผยว่า ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา (9-13 ม.ค.) ราคารับซื้อปาล์มน้ำมัน ที่ จ.พัทลุง เคลื่อนไหวปรับลดลงจาก 4 บาทเศษ/กก. ลงมาเหลือ 3 บาทเศษ/กก. โดยโรงงานอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันให้เหตุผลว่า ผลผลิตล้นไม่ตอบรับกับกำลังการผลิต น้ำมันปาล์มล้นสถานที่เก็บรักษาไม่พอ จึงชะลอการรับซื้อ

ขณะที่ลานเทรับซื้อปาล์มน้ำมันหลายแห่งได้ชะลอรับซื้อไป โดยให้เหตุว่ารถบรรทุกปาล์มสดไปส่งยังโรงงานอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันยังค้างอยู่รอลงปาล์มน้ำมัน จึงไม่มีรถบรรทุกปาล์มน้ำมัน จึงงดรับซื้อลงชั่วคราว ส่งผลกระทบให้ราคาตกต่ำ

               

“อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ลานเทปาล์มน้ำมันหลายแห่งใน จ.พัทลุง เริ่มเปิดรับซื้อปาล์มน้ำมันแล้ว เช่น ปาล์มน้ำมันตรัง และปาล์มน้ำมันปัตตานี เป็นต้น”

ขณะที่ นายทศพล ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายชาวสวนยางพาราและปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย (คยปท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้หลายพื้นที่รับซื้อปาล์มน้ำมันราคา 3 บาท/กก. โดยลานเทปาล์มน้ำมันและโรงงานอุตสาหกรรมให้เหตุผลว่า ผลผลิตปาล์มน้ำมันล้นกำลังการผลิต และสถานที่เก็บปาล์มน้ำมันเต็มจึงชะลอการรับซื้อก่อน ทำให้บางโรงงานมีบรรทุกปาล์มน้ำมัน 150 คัน ไปจอดรอคิวลงปาล์มน้ำมันถึง 2 วัน กว่าจะทยอยลงปาล์มน้ำมันได้

ส่งผลให้ลานเทน้ำมันปาล์ม และเจ้าของปาล์มน้ำมันต่างประสบกับภาวะขาดทุนกันมาก เพราะระยะ 1-2 วัน ปาล์มน้ำมันน้ำหนักจะลดไปมาก รถบรรทุกขนาด 20 ตัน น้ำหนักจะลงกว่า 1-2 ตัน เมื่อน้ำหนักลดก็จะประสบภาวะขาดทุนทันที และลานเท เจ้าของสวนปาล์มน้ำมันขาดทุนกันมาก

“เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้มาจากโรงงานอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันหยุดรับซื้อในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 บางโรงงานหยุดรับซื้อตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. 2565 และมาเปิดเมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2566 หยุดไปกว่า 10 วัน ส่งผลให้ปาล์มน้ำมันที่ค้างอยู่ทะลักออกมามากพร้อมกันจนล้นโรงงานและล้นสถานที่เก็บ คิดว่าโรงงานอุตสาหกรรมชะลอการรับซื้อ ก็เป็นผลกระทบในระยะสั้น ๆ แต่เรื่องราคาลงมาเหลือ 3 บาท/กก.จะเป็นผลกระทบในระยะยาวกว่าราคาจะขึ้นมา แต่ก็เป็นโอกาสที่รัฐบาลจะต้องออกมาประกันราคาที่ 4 บาท/กก.อีก” นายทศพลกล่าว

รายงานข่าวจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 66 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายในได้บินด่วนลงไปประชุมที่ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการชะลอรับซื้อผลปาล์ม

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นข้อสั่งการของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เร่งรัด แก้ไขปัญหาเรื่องการรับซื้อปาล์มน้ำมันให้กับเกษตรกร เพื่อป้องกันไม่ให้ราคาผลผลิตตกต่ำ ซึ่งจากข้อมูลปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันในช่วงนี้ ยังไม่ใช่ช่วงที่มีผลผลิตออกมากที่สุด

แต่อาจเป็นผลกระทบระยะสั้นจากการหยุดรับซื้อ ช่วงปิดโรงงานในเทศกาลปีใหม่ จึงขอความร่วมมือให้เกษตรกรชะลอการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันออกไประยะหนึ่ง ขณะเดียวกันได้ขอความร่วมมือโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มให้เปิดช่องทางพิเศษในการรับซื้อปาล์มน้ำมันเฉพาะเกษตรกรรายย่อยแยกจากลานเท และเพิ่มกำลังการสกัดน้ำมัน เพื่อเร่งระบายผลปาล์มน้ำมัน

“ส่วนการปิดซ่อมเครื่องจักร อยากให้มีการแจ้งแผนการซ่อมบำรุงกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดล่วงหน้า เพื่อจัดทำเป็นตารางสลับช่วงเวลาซ่อมบำรุงกัน และขอความร่วมมือโรงงานสกัดน้ำมันที่มีแผนซ่อมบำรุงในช่วงนี้ให้ชะลอออกไปก่อน ซึ่งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มส่วนใหญ่ต่างตอบรับกับข้อเสนอดังกล่าว” อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าว