OTOP หวังชงรัฐบาลใหม่ กระตุ้นยอดขายแสนล้าน

OTOP สงขลา

“OTOP” ไทย หวังรัฐบาลใหม่ “ก้าวไกล-เพื่อไทย” กระตุ้นยอดขายทะลุ 100,000 ล้านบาท/ปี

นายพงศ์สวัสดิ์ ยอดสุรางค์ ประธานเครือข่าย OTOP ไทย และประธานคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดสงขลา เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ยอดขายสินค้าในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP ปรับตัวกระเตื้องขึ้นมาตามลำดับ

ซึ่งเป็นผลดีจากธุรกิจการท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัว โดยช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างยอดขายไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ ได้รับการตอบรับที่ดี สามารถทำยอดขายเพิ่มขึ้นกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ 10-20% และทิศทางในครึ่งปีหลัง 2566 ต้องรอดูนโยบายของรัฐบาลที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่าน

ทั้งนี้ อยากให้รัฐบาลใหม่เร่งเข้ามาสนับสนุน ตลาดผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จะสามารถสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวเติบโตขึ้น

นายพงศ์สวัสดิ์กล่าวต่อไปว่า ตอนนี้ในส่วนการจับจ่ายซื้อสินค้าของคนในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร ยังไม่ดีมากนัก เนื่องจากต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรปรับตัวสูงขึ้น แต่ราคาขายสินค้าเกษตร เช่น ยางพาราไม่ดีมากนัก

Advertisment

ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้พอกินพอใช้ ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจฐานรากยังไม่ดีนัก เช่น คนปลูกยางพารา ราคาเคลื่อนไหวไม่สูง ยกเว้นเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนอยู่ในเกณฑ์ราคาที่ดี เพราะความต้องการทุเรียนในตลาดจีนยังสูง จึงอยากฝากไปถึงรัฐบาลก้าวไกลให้เร่งเข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการสินค้า OTOP

นายพงศ์สวัสดิ์กล่าวต่อไปว่า เครือข่าย OTOP ไทย ได้เริ่มก่อตั้งสมัยนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยมีนโยบายต่าง ๆ ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ จนมีการขยายตัวเติบโตทางด้านการตลาด เคยทำยอดขายสูงสุดกว่า 100,000 ล้านบาท โดยมีสมาชิกเครือข่าย OTOP ไทยกว่า 1 ล้านราย สร้างเศรษฐกิจเครือข่าย OTOP ที่ดีมาก