แผ่นดินไหว จ.พิษณุโลก สะเทือนบ้านเรือน โรงพยาบาลพบรอยร้าว 16 จุด

แผ่นดินไหว พิษณุโลก
ภาพจาก สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

จากรายงานเมื่อเวลา 00.17 น. เกิดแผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.5 ความลึก 5 กม. บริเวณ ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก แรงสั่นสะเทือนทำให้ประชาชนในพื้นที่ จ.พิษณุโลก พิจิตร กำแพงเพชร เลย เพชรบูรณ์ และนครสวรรค์ รับรู้ได้ทั่วกัน เบื้องต้นบ้านเรือนเสียหายเกิดรอยร้าวเล็กน้อย

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (DDPM) ระบุเมื่อเวลา 00.17 น. เกิดแผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.5 ความลึก 5 กม. บริเวณ ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก และกรมทรัพยากรธรณีได้รายงานถึงสาเหตุ ว่าเกิดจากการเลื่อนตัวของรอยเลื่อนที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ดิน (Hidden Fault)

รอยเลื่อนนี้อยู่นอกเหนือจาก 16 กลุ่มรอยเลื่อน มีพลังที่ไม่เคยเกิดแผ่นดินไหวมาก่อนในรอบ 100 ปี ถือเป็นแผ่นดินไหวระดับตื้นมาก โดยแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวทำให้ประชาชนในพื้นที่ จ.พิษณุโลก พิจิตร กำแพงเพชร เลย เพชรบูรณ์ และนครสวรรค์ สามารถรับรู้ได้ทั่วไป

เบื้องต้นมีรายงานความเสียหาย ในอาคารแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลบางกระทุ่มพบรอยร้าว 16 จุด บริเวณพื้นของตัวอาคาร ผนังของบางห้องฝ้าของบางห้อง ฝ้าบนเพพดาน แต่ยังให้บริการประชาชนได้ตามปกติ ส่วนโรงเรียนบางกระทุ่ม ศาลาการเปรียญวัดประชาราม บ้านเรือนราษฎรมีรอยร้าวหลายแห่ง

นายวาทิต ปัญญาคม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และมาตรการเฝ้าระวังเหตุการณ์แผ่นดินไหว ในเขตพื้นที่ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด อำเภอฝ่ายความมั่นคง


ได้เน้นย้ำมาตรการการเฝ้าระวัง รวมถึงการซักซ้อมการให้ความช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งการแจ้งประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนในพื้นทราไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกโดยให้ติดตามข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ภายหลังได้รับแจ้งเหตุจึงแจ้งให้จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ และเพชรบูรณ์ ติดตามสถานการณ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงสั่งการหน่วยงานราชการ เร่งสำรวจความเสียหาย ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามระเบียบ พร้อมกับให้รายงานสถานการณ์และผลการดำเนินการของแต่ละจังหวัด ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
จากประชุมติดตามสถานการณ์และผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหว และลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากกรณีแผ่นดินไหวในอำเภอบางกระทุ่ม โดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ 1) โรงเรียนบางกระทุ่ม อาคารมีรอยร้าวเล็กน้อย ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างจำนวน 3 อาคาร 11 จุด 2) ศาลาการเปรียญวัดประชาราม หมู่ที่ 8 ตำบลวัดตายม
ลักษณะความเสียหายกระเบื้องหลังคาศาลาการเปรียญหลุดและแตกร้าวประมาณ 24 แผ่น และ 3) บ้านเรือนประชาชน จำนวน 4 ตำบล คือ ตำบลท่าตาล ตำบลเนินกุ่ม ตำบลวัดตายม และตำบลไผ่ล้อม 11 หมู่บ้าน รวม 22 หลังคาเรือน
ด้านจังหวัดพิจิตร พบอาคาร/บ้านเรือนเกิดการแตกร้าว ในพื้นที่ 3 ตำบล อำเภอเมืองพิจิตร ประกอบด้วย 1) ตำบลท่าฬ่อ พบบ้านเรือนมีรอยแตกร้าว ในพื้นที่หมู่ที่ 2, 5, 6 และ 7 ได้รับผลกระทบจำนวน 14 หลังคาเรือน 2) ตำบลปากทางในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบจำนวน 1 หลังคาเรือน โบสถ์เก่า (วัดราชช้างขวัญ) มีรอยแตกร้าว และโรงแรมไอยรา ถังกรองน้ำล้ม 1 ถัง ทับท่อประปาแตก 3) ตำบลย่านยาว ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบจำนวน 1 หลังคาเรือน
“ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหว ให้ความรู้ถึงแนวทางการปฏิบัติตนกับพี่น้องประชาชนไม่ให้เกิดความตื่นตระหนก และติดตามข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังการประเมินเชิงโครงสร้างอาคารสูง อาคารที่มีผู้ใช้งานมาก เช่น ตลาด โรงเรียน และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่”