ท่องเที่ยวกระบี่ ปี’67 คาดสร้างรายได้ 45 ล้าน นักท่องเที่ยว 4.9 ล้านคน

ท่องเที่ยวกระบี่

ททท. กระบี่ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในพื้นที่จัดกำหนดทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวปี 2567 เดินหน้าชู Krabi Towards Net Zero Carbon คาดการณ์ปี 2567 มีนักท่องเที่ยว 4.9 ล้านคน สร้างรายได้ประมาณ 45,000 ล้านบาท

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายอะหมาน หมัดอะดัม ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานกระบี่ นางสาวศศิธร กิตติธรกุล นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ นางสาววิชุพรรณ ภูเก้าล้วน ศรีสัญญา นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ ร่วมแถลงทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ปี 2567 ยกระดับ Green Destination แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างยั่งยืนของนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ ผ่านการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

นายอะหมาน หมัดอะดัม เปิดเผยว่า ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม-ตุลาคม 2566 จังหวัดกระบี่มีนักท่องเที่ยวจำนวนประมาณ 3.1 ล้านคน สร้างรายได้ประมาณ  23,283.72 ล้านบาท ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงเข้าสู่ Hight Season มีเที่ยวบินภายในประเทศให้บริการทั้งหมด 5 สายการบิน จำนวน 559 เที่ยวบิน และเที่ยวบินระหว่างประเทศ 4 สายการบิน จำนวน 176 เที่ยวบิน

นอกจากนี้ยังมีการเดินทางด้วยรถยนต์ จากจังหวัดต่าง ๆ และการเดินทางโดยเรือหลังจากที่บางเส้นทางซึ่งได้หยุดให้บริการในช่วงฤดูมรสุมได้กลับมาให้บริการเป็นปกติ ส่งผลให้ภาพรวมการท่องเที่ยวดีขึ้น

สำหรับการดำเนินการส่งเสริมการตลาด การท่องเที่ยวของ ททท. ในปี 2567 เราได้วางแผนกระตุ้นตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยมีความร่วมมือของหน่วยงานภายในและภายนอก ซึ่งยังคงชูสินค้ากระแสหลักที่เป็นจุดแข็ง Sea Sand Sun  มาเป็นจุดขาย, พร้อมกับนำเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวใหม่

ท่องเที่ยวกระบี่กิจกรรม CSR เช่น การปลูกหญ้าทะเล การปล่อยหอยชักตีน สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวแนว Eco friendly &  Low Carbon คาดว่าสิ้นปี 2567 จังหวัดกระบี่จะมีนักท่องเที่ยวประมาณ 4.9 ล้านคน สร้างรายได้ประมาณ 45,000 ล้านบาท

โดยจะมีการส่งเสริมและกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ผ่านโครงการหลัก 3 โครงการ คือ โครงการ “ได้เที่ยว ได้สุข ได้รักษ์”  เน้นเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้มีรายได้สูง หรือสายสุขภาพ กิจกรรมแรกที่ทำคือ มอบ Wellness Gifts Set ให้กับสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองศูนย์เวลเนส (Wellness Center) ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นอกจากนี้ในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว ททท. ได้วางแผนร่วมกับสายการบินในการเสนอขายแพ็กเกจ ท่องเที่ยวที่รวม Green Hotel, ผลักดันให้ผู้ประกอบการสมัครโครงการ Sustainable Tourism Goals: STGs, STAR, ส่งเสริมสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards 2023)

รวมถึงสปาและนวดเพื่อสุขภาพที่ผ่านมาตรฐานจากสาธารณสุขจังหวัดกระบี่  นำเสนอสินค้าที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในพื้นที่ เช่น น้ำพุร้อน น้ำพุร้อนเค็ม สายน้ำต่าง ๆ การใช้วารีบำบัด (Aquatherapy) รวมไปถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ Low Carbon เช่น การพายแคนู ปีนผา โยคะ

โครงการ Krabi Wonder Weekday Season 2 ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวออกเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดาจันทร์-ศุกร์ ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสคุณค่าและประทับใจในประสบการณ์พิเศษ รู้สึกน่าเที่ยว มีความเป็น Exclusive โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงวัย

ท่องเที่ยวกระบี่

โครงการ Amazing Krabi A-Z Chapter 2 ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ หรือนักท่องเที่ยวกลุ่ม Expat มาท่องเที่ยวในกระบี่ ผ่านกิจกรรมมวยไทย การดูนก คาราวาน Big Bike ทั้งประสานงานอำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือกับ ททท. ต่างประเทศในพื้นที่เป้าหมายจัดส่ง Media/Agent เข้ามา Update ข้อมูลในพื้นที่เพื่อเสนอขายกระบี่อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ททท. ยังได้ร่วมกับพันธมิตรในพื้นที่จัด Event ต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นค่าใช้จ่ายและเพิ่มวันพักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว เช่น งาน Eco Community Market ตลาดนัดรักษ์โลก, งานรักอ่าวลึก, Song by the River #2, งานลานตาลันตา, Krabi Music Coffee & Craft #3, งานโยคะ,  Kayak Rally เป็นต้น ภายใต้แนวคิดการจัดงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Krabi Go Green และวิสัยทัศน์ ปี 2566-2570

นางสาวศศิธร กิตติธรกุล นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า สมาคมพร้อมให้ความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ ในด้านการท่องเที่ยว โดยประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาพรวมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ ให้เกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงสมดุลและเป็นธรรม

ยกระดับสถานประกอบการในเรื่องความปลอดภัย พัฒนาทักษะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทั้ง Reskill,  Upskill โดยร่วมกับสมาคม/ชมรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งเป็นตัวกลางในการประสานงานการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของจังหวัด

สำหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดในประเทศ สมาคมจะบูรณาการการทำงานร่วมกับ ททท. เพื่อไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเสนอขายกระบี่ในตลาดเป้าหมาย เช่น เชียงใหม่ หาดใหญ่ หรืองาน “ไทยเที่ยวไทย” ที่กรุงเทพฯ

ท่องเที่ยวกระบี่

และสำหรับตลาดต่างประเทศ ในเดือนมีนาคม 2567 สมาคมจะนำผู้ประกอบการไปร่วมงานส่งเสริมการขาย ITB Berlin 2024 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อตอกย้ำตลาดเดิม ทั้งจะขยายตลาดใหม่ ๆ เช่น เกาหลีใต้ หรือ อินเดียที่จำนวนนักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้ามาในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง, Roadshow ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ ซึ่งเป็นตลาดเป้าหมายหลักและระยะใกล้ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อีกทั้งจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม

นางสาววิชุพรรณ ภูเก้าล้วน ศรีสัญญา นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่มีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการประกอบธุรกิจสู่ความยั่งยืน ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ต่อยอดแนวคิด Krabi Go Green โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Environmental, Social, Governance : ESG) เชื่อมโยงภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา ประยุกต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลก (SDGs) พัฒนาทักษะบุคลากร

ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการโรงแรม สร้างเครือข่ายและกระจายรายได้สู่ชุมชน ส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านกิจกรรมและโครงการที่จะมีขึ้นภายใต้การลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Krabi Carbon Neutral Tourism towards Net Zero Carbon)

จากความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบี่ที่พร้อมขับเคลื่อนและมองเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันคือ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) อีกทั้งความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว อาหาร มิตรไมตรีของผู้คน ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ทำให้กระบี่ยังคงเป็นจุดหลายปลายทางที่นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติเลือกเดินทางมาพักผ่อนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแน่นอน


ท่องเที่ยวกระบี่