เปิดสถิติ 10 สนามบินภูธร ช่วงเทศกาลปีใหม่แห่เที่ยวกระบี่-อุดรธานี

กระบี่

เปิดสถิติท็อป 10 สนามบินภูธร ช่วงเทศกาลปีใหม่ (วันที่ 29-31 ธันวาคม 2566) กระบี่ครองแชมป์ รองลงมาอุดรธานี ตามด้วยขอนแก่น มีผู้โดยสารกว่า 112,651 คน 810 เที่ยวบิน

วันที่ 2 มกราคม 2567 จากสถิติข้อมูลการขนส่งทางอากาศ ของกรมท่าอากาศยาน พบว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ (29-31 ธันวาคม 2566) ที่ผ่านมา ท่าอากาศยานภายใต้การดูแลกรมท่าอากาศยาน เปิดให้ใช้บริการจำนวน 25 ท่าอากาศยานทั่วประเทศไทย มีผู้โดยสารกว่า 112,651 คน 810 เที่ยวบิน


โดยช่วงวันที่ 29-31 ธันวาคม 2566 พบว่าท่าอากาศยานที่มีจำนวนผู้โดยสารเป็น 10 อันดับแรก คือ

  1. ท่าอากาศยานกระบี่ มีจำนวนผู้โดยสารอยู่ที่ 20,695 คน มี 138 เที่ยวบิน
  2. ท่าอากาศยานอุดรธานี ผู้โดยสาร 16,000 คน มี 108 เที่ยวบิน
  3. ท่าอากาศยานขอนแก่น ผู้โดยสาร 13,137 คน มี 92 เที่ยวบิน
  4. ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ผู้โดยสาร 10,645 คน มี 72 เที่ยวบิน
  5. ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ผู้โดยสาร 10,349 คน มี 68 เที่ยวบิน
  6. ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ผู้โดยสาร 8,544 คน มี 74 เที่ยวบิน
  7. ท่าอากาศยานตรัง ผู้โดยสาร 4,706 คน มี 32 เที่ยวบิน
  8. ท่าอากาศยานน่านนคร ผู้โดยสาร 4,442 คน มี 30 เที่ยวบิน
  9. ท่าอากาศยานพิษณุโลก ผู้โดยสาร 3,947 คน มี 28 เที่ยวบิน
  10. ท่าอากาศยานสกลนคร ผู้โดยสาร 3,222 คน มี 24 เที่ยวบิน