ประมูลรังนกอีแอ่นพัทลุงล่ม!ยันเปิดรอบ 2 ยืนราคากลาง 500 ล้าน

ผู้ว่าฯพัทลุงเรียกประชุมด่วนหลังประมูล “รังนกอีแอ่นพัทลุง” 7 เกาะล่ม ไม่มีผู้ซื้อซอง สั่ง “ทบทวน” ราคากลางใหม่ ด้านนายก อบจ.ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลางยังยืนราคาเดิม 500 ล้านบาท เตรียมชงเปิดประมูลรอบ 2

รายงานข่าวจากจังหวัดพัทลุงเปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า หลังจากสัญญาสัมปทานจัดเก็บรังนกอีแอ่น ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ในพื้นที่จำนวน 7 เกาะ

ได้แก่ เกาะหน้าเทวดา เกาะรู้สิ้ม เกาะถ้ายถ้ำดำ เกาะกันตัง เกาะตาใส เกาะยายโส และเกาะรอก ของบริษัท สยามเนสท์ 2559 จำกัด ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลด้วยวงเงิน 450 ล้านบาท มีระยะเวลาสัญญาสัมปทาน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2559

และจะหมดอายุสัญญาสัมปทานในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นั้น นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผวจ.พัทลุง ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดพัทลุง ได้ออกประกาศเรื่องประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่นใหม่

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 กำหนดระยะเวลาให้สัมปทาน 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564-14 มิถุนายน 2569 โดยกำหนดราคากลางเป็นเงิน 500 ล้านบาท ซึ่งทางคณะกรรมการจะรับพิจารณาราคาที่ยื่นเสนอไม่ต่ำกว่าราคากลาง

โดยการประมูลรังนกอีแอ่นในครั้งนี้มีการประกาศขายเอกสารประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่น ในระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2564-วันที่ 28 เมษายน 2564 ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ในราคาชุดละ 30,000 บาท

และจะมีการยื่นซองเสนอราคาต่อคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นในวันที่ 29 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมอิรวดี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

ซึ่งผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองเป็นเงินร้อยละ 10 ของราคากลาง เป็นเงิน 50 ล้านบาท แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดมาซื้อเอกสารประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่นแม้แต่รายเดียว

โดยบริษัท สยามเนสท์ 2559 จำกัด ผู้ได้รับสัมปทานรังนกอีแอ่นครั้งก่อนได้ขอสละสิทธิ์ในการเข้ายื่นประมูล เนื่องจากโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการส่งออกรังนกไปยังต่างประเทศ

ดังนั้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดพัทลุงได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่น

Advertisement

เพื่อเร่งแก้ปัญหาการประมูลรังนกอีแอ่นที่ยังไม่มีผู้เข้ามาซื้อเอกสารประมูลแม้แต่รายเดียว ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ซึ่งมีนายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง (อบจ.) เป็นประธาน ได้เรียกประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาราคากลางรังนกอีแอ่นกันใหม่อีกครั้ง

และให้คณะกรรมการได้เสนอราคากลางจากมติที่ประชุมของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดพัทลุง

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บรังนกอีแอ่นจะมีการจัดประชุมพิจารณาราคากลางการประมูลในวันที่ 30 เมษายน 2564 และจะประกาศขายเอกสารการประมูลในราคาเท่าเดิมในระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

และจะมีการยื่นซองการประมูลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมอิรวดี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายก อบจ.พัทลุง ในฐานะอนุคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดพัทลุง และประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เปิดเผยว่า

ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันกำหนดเป็นเงิน 500 ล้านบาท เป็นราคาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยคณะกรรมการได้นำสถิติข้อมูล การจัดเก็บรังนกอีแอ่นทั้ง 3 ชนิด และสถิติการจัดเก็บรังนกอีแอ่นจังหวัดต่าง ๆ มาเป็นข้อมูลในการพิจารณา

ส่วนราคากลางคณะกรรมการยังคงยืนราคาไว้ที่ 500 ล้านบาทเหมือนเดิม ซึ่งทาง อบจ.พัทลุงจะปกป้องผลประโยชน์ของชาวพัทลุงให้ถึงที่สุด