ผู้ว่าการ กทพ. เร่งโครงการทางพิเศษฯ ภูเก็ตรองรับงาน Expo 2028

ประชุมเรื่องทางด่วนพิเศษที่จังหวัดภูเก็ต
ประชุมเรื่องทางด่วนพิเศษที่จังหวัดภูเก็ต

ผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ยันเร่งดำเนินโครงการทางพิเศษให้ภูเก็ตรองรับงาน Expo2028

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการประชุมฯ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ) การศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดย มี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุม บอลรูม 1 ชั้น 2 โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 โครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ ภูเก็ต ในครั้งนี้ มีความยินดีที่รัฐบาลทำโครงสร้างพื้นฐานให้กับภูเก็ตที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยจำนวนมาก โดยช่วง 2 ปีที่ผ่านมากระแสการทำรถแทรมภูเก็ตมาแรงมากประกอบกับการก่อสร้างรถไฟรางเบาบนเส้นทาง402 ทำให้การจราจรจะติดขัดยิ่งขึ้น เพื่อการแก้ไขปัญหาทางกระทรวงคมนาคม และจังหวัดภูเก็ตจึงได้หารือและทำโครงการเส้นทางด่วนที่เชื่อมแนวขนานเส้น 402 โดยมีแบ่งโครงการอกเป็น 2 เฟส ได้แก่ เฟสแรกโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง อุโมงค์กะทู้-ป่าตอง ริเริ่มโดยจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งครม. ได้มีการอนุมัติแล้ว และคาดว่าภายในต้นปีหน้าหรืออย่างช้ากลางปีหน้าจะได้ผู้ร่วมทุนและเริ่มก่อสร้าง เฟส 2 โครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ ภูเก็ต เป็นเส้นทางจากสนามบินเข้าตัวเมืองโดยไม่ต้องผ่านเส้นทาง402 ซึ่งได้มีการวางแผนดำเนินโครงการให้สำเร็จก่อนที่จังหวัดภูเก็ตจะได้เป็นเจ้าภาพงานExpo2028

ต้องยอมรับว่าการพัฒนาทุกครั้งย่อมมีผู้รับประโยชน์ผู้เสียประโยชน์และผู้ได้รับผลกระทบจึงต้องจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ พร้อมรับฟังผู้ที่ได้รับผลกระทบและพร้อมเยียวยา ซึ่งการทางพิเศษฯ มีประสบการณ์มากเรื่องการเวนคืนที่ดินกับการแก้ปัญหาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง และจะมีการรับฟังความคิดเห็นในครั้งหน้าอีกครั้งก่อนที่จะรวบรวมผลการศึกษาทั้งหมดนำเสนอครม.

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 ในวันนี้ ทางผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยืนยันจะให้โครงการฯนี้แล้วเสร็จภายในปี 2571 ก่อนที่ภูเก็ตจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo2028 ในปี 2571 ภูเก็ตถือว่าเป็นจังหวัดแรกที่จะมีทางด่วน โดยผู้ว่าการ กพท.ยืนยันจะสร้างทางด่วนให้จังหวัดภูเก็ตในระยะเวลาไม่เกิน 6 ปี

นายเสกสิทธิ์ ศิริไวทยพงศ์ ผู้แทนกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา กล่าวว่า การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 การศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษ สายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร ลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยการเดินทางในพื้นที่ ได้มอบหมายให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย พิจารณาสำรวจและออกแบบเพื่อเตรียมการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจราจร และยังเพิ่มโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ให้มีการเดินทางที่สะดวกยิ่งขึ้น เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเดินทางที่จะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 402


รวมทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมและแก้ไขปัญหาการจราจรในจังหวัดภูเก็ตให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้เดินทางยิ่งขึ้น และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อมูลความเป็นมาของโครงการ รวมทั้งเหตุผลความจำเป็นของการพัฒนาโครงการ ตลอดจนแนวทางการศึกษาและขั้นตอนการศึกษาที่สำคัญ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการศึกษาและพัฒนาโครงการ ทั้งนี้ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุม คณะผู้ศึกษาจะนำไปพิจารณาประกอบการศึกษาให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมครบถ้วนยิ่งขึ้น ต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ