อย. ยืนยันไม่พบสารพิษปลอมปนใน “ยาน้ำสำหรับเด็ก” ที่ผลิต-จำหน่ายในไทย

อย.
แฟ้มภาพประกอบข่าว

กรณีข่าวพบมีการปลอมปนสารพิษไดเอทิลีนไกลคอล และเอทิลีนไกลคอล ในยาน้ำสำหรับเด็กในประเทศอินโดนีเซีย เป็นเหตุให้เด็กเสียชีวิตจำนวนมาก อย.ยืนยันไม่พบการปลอมปนสารพิษดังกล่าวในผลิตภัณฑ์ยาน้ำสำหรับเด็กที่ผลิตและนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศ

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏในข่าวพบมีการปลอมปนสารพิษไดเอทิลีนไกลคอลและเอทิลีนไกลคอลในยาน้ำสำหรับเด็กในประเทศอินโดนีเซียเมื่อปี พ.ศ. 2565 เป็นเหตุให้เด็กเสียชีวิตจำนวนมาก

โดยพบปริมาณการปลอมปนสารพิษสูงถึง 99% พบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศอินโดนีเซียเป็นการจงใจปลอมปนสารพิษดังกล่าวในสารโพรไพลีนไกลคอลที่ใช้ในการผลิตยาน้ำให้แก่ผู้ผลิตยาในประเทศอินโดนีเซียและอินเดีย

สำหรับในประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เร่งตรวจสอบ ยืนยันไม่พบปัญหาการปลอมปนสารพิษดังกล่าวในผลิตภัณฑ์ยาที่ผลิตและนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และไม่พบผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัท Afi Farma ซึ่งเป็นผู้ผลิตในประเทศอินโดนีเซียที่ปรากฏในข่าวว่าพบการปลอมปนสารพิษสูงถึง 99%

นอกจากนี้ ในช่วงปีที่ผ่านมา อย.ได้เก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยาน้ำสำหรับเด็กที่มีการนำเข้าจากประเทศอินโดนีเซียและอินเดีย โดยผลการตรวจวิเคราะห์ไม่พบมีการปลอมปนไดเอทิลีนไกลคอล และเอทิลีนไกลคอล มาใช้ทดแทนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยาแต่อย่างใด

และเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและสร้างความมั่นใจในการบริโภคยาที่มีการจำหน่ายในประเทศ อย.จะดำเนินการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยาน้ำสำหรับเด็กอย่างต่อเนื่อง โดยกำกับดูแลให้ผู้ผลิตยาต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตและกระจายยา (GMDP) อย่างเข้มงวด

รวมถึงการตรวจประเมินสถานที่นำเข้ายาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ดีในการกระจายยา (GDP) และระบบการตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อป้องกันการปลอมปนสารที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค