#นายกฯ8ปี ประยุทธ์ พร้อมกลับมาปฏิบัติหน้าที่ต่อ ประเทศต้องเดินหน้า

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี เผย ประยุทธ์ พร้อมที่จะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ รับใช้พี่น้องประชาชนต่อ หลัง ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยปม นายกฯ 8 ปี เพจ พล.อ.ประยุทธ์ ขอบคุณกำลังใจจาก ปชช. ชี้เดินหน้ามาไกล ถูกทิศทางแล้วครับ ต้องช่วยกันทำให้เสร็จ

วันที่ 30 กันยายน 2565 เพจศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) โพสต์เฟซบุ๊กภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รมว.กลาโหม ยังไม่สิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคสอง ประกอบมาตรา 158 วรรคสี่ ว่า

เนื่องมาจากคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พักราชการในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเอาไว้ก่อน ซึ่งพลเอกประยุทธ์เคารพคำสั่งศาล และปฏิบัติตามแต่โดยดี

บัดนี้ ศาลรัฐธรรมนูญมีข้อวินิจฉัยแล้ว ให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กลับมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ดังเดิม

นายกรัฐมนตรีมีความพร้อมที่จะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ รับใช้พี่น้องประชาชนต่อไป

ด้านนายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์แสดงความเคารพต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคน สำหรับกำลังใจและความปรารถนาดีที่มอบให้โดยตลอด

นายอนุชากล่าวว่า ตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ถือเป็นโอกาสที่ พล.อ.ประยุทธ์ได้พิจารณาและตระหนักมากขึ้นว่าจะต้องใช้เวลาอันมีค่าที่มีอยู่อย่างจำกัดของรัฐบาล ในการติดตามและผลักดันโครงการสำคัญต่าง ๆ มากมาย ที่ได้ริเริ่มเอาไว้ ให้เดินหน้าและเสร็จสมบูรณ์ สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับบ้านเมือง และสร้างอนาคตให้กับลูกหลานของเรา

“โดยจะใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวด และใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ มุ่งมั่นในภารกิจการพลิกโฉมประเทศ ตามกลยุทธ์ 3 แกนที่ได้เคยกล่าวไว้ ให้สำเร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ ๆ ของประเทศให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อพลิกโฉมประเทศไทย และนำพาประเทศให้ก้าวไปสู่ยุคทองแห่งความเจริญรุ่งเรืองของคนไทยทุกคน ในวันข้างหน้าสืบเนื่องไป” นายอนุชากล่าว

ประยุทธ์โพสต์ขอบคุณกำลังใจ พร้อมสานต่อทุกโครงการที่เริ่มไว้

ด้านแฟนเพจ ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha ได้ออกมาโพสต์ข้อความขอบคุณกำลังใจ และแสดงความเคารพต่อคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมเดินหน้าสานต่อโครงการต่าง ๆ ที่เริ่มไว้ให้สมบูรณ์ ดังนี้

พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักครับ
ผมขอแสดงความเคารพอย่างสูง ต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

และผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคน สำหรับกำลังใจและความปรารถนาดีที่มอบให้ผมมาโดยตลอด
ตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ถือเป็นโอกาสให้ผมได้พิจารณาและตระหนักมากขึ้นว่า ผมจะต้องใช้เวลาอันมีค่าที่มีอยู่อย่างจำกัดของรัฐบาล ในการติดตามและผลักดันโครงการสำคัญต่าง ๆ มากมาย ที่ผมได้ริเริ่มเอาไว้ ให้เดินหน้าและเสร็จสมบูรณ์ สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับบ้านเมือง และสร้างอนาคตให้กับลูกหลานของเรา

โดยผมจะใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวด และใช้ศักยภาพของผมอย่างเต็มที่ มุ่งมั่นในภารกิจการพลิกโฉมประเทศ ตามกลยุทธ์ 3 แกน ที่ผมได้เคยกล่าวไว้ ให้สำเร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด

สำหรับเรื่องการเมือง และประเด็นต่าง ๆ รายวันนั้น ผมจะมอบให้เป็นหน้าที่ของท่านอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ชี้แจงทำความเข้าใจต่อไป

เรื่องสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่ง ตามกลยุทธ์ 3 แกนก็คือ การขับเคลื่อนเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ ๆ ของประเทศให้เสร็จสมบูรณ์-ทั้งถนน ทางรถไฟ สนามบิน ท่าเรือ ตลอดจนโครงการอื่น ๆ ที่เป็นพื้นฐานสำคัญ ในการสร้างอนาคตของประเทศ อีกทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ที่จะช่วยสร้างโอกาสให้กับประชาชนทั่วประเทศในด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทำมาค้าขาย การเรียนรู้ และอื่น ๆ ด้วยการเข้าถึงระบบออนไลน์ได้อย่างทั่วถึง

โครงการต่าง ๆ เหล่านั้น เป็นโครงการที่ไม่เคยมีรัฐบาลไหนริเริ่มและดำเนินการได้ ในสเกลที่ใหญ่และบูรณาการขนาดนี้ โดยผมได้เริ่มต้นโครงการต่าง ๆ ด้วยความรอบคอบ เพื่อให้โครงการสามารถเดินหน้าต่อไป จนบรรลุผลสำเร็จ และเปิดให้บริการพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุด ดังนั้น แม้ว่าบางโครงการจะไปเสร็จสมบูรณ์ในช่วงเวลาของรัฐบาลอื่น ก็จะต้องสามารถเดินหน้าไปได้ด้วยความเรียบร้อย ไม่ติดขัด หรือมีอุปสรรคอันใด เพราะโครงการต่าง ๆ เหล่านั้นมีความสำคัญอย่างที่สุด เป็นเครื่องรับประกันที่จะทำให้เรามั่นใจได้ว่าประเทศไทยจะสามารถเดินหน้าไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง และเปิดโอกาสให้คนนับล้าน ๆ คนสามารถสร้างความรุ่งเรืองให้กับตัวเองได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงเวลาที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเต็มไปด้วยความท้าทาย โครงการต่าง ๆ เหล่านั้น ยิ่งมีความสำคัญมากเป็นทวีคูณ ที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถพลิกฟื้นการทำมาหากินและสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองได้ ในวิถีทางที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต ด้วยการเปิดตลาดใหม่ ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับการค้าขายผลผลิตทางการเกษตรด้วยราคาที่สูงขึ้น การเปิดช่องทางการเข้าถึงลูกค้าใหม่ ๆ สำหรับสินค้าและบริการอื่น ๆ การช่วยให้เข้าถึงแหล่งวัตถุดิบต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น ด้วยต้นทุนที่ถูกลง ตลอดจนช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังช่วยกระจายนักท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ใหม่ ๆ ได้อีกด้วย

ทั้งนี้ ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา และในหลาย ๆ ประเทศ การลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์นั้น เป็นจุดพลิกผันสำคัญในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศนั้น ๆ และในทิศทางเดียวกัน เมื่อโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่เรากำลังทำอยู่นี้ เสร็จสมบูรณ์ ก็จะสามารถพลิกโฉมประเทศไทย และนำพาประเทศของเราให้ก้าวไปสู่ยุคทองแห่งความเจริญรุ่งเรืองของคนไทยทุกคน ในวันข้างหน้าสืบเนื่องไป

วันนี้…เราเดินหน้ามาไกลและถูกทิศทางแล้วครับ เราต้องช่วยกันทำให้เสร็จครับ