ครม.ขึ้นเงินเดือนการทางพิเศษฯ ในรอบ 10 ปี รองผู้ว่าสูงสุด 1.42 แสนบาท

การทางพิเศษ

ครม.ไฟเขียว ปรับโครงสร้างเงินเดือนการทางพิเศษฯ ระดับ 11-รองผู้ว่าการ อัตราใหม่ 142,830 บาท อ้างเหตุผล 10 ปี ไม่ได้ปรับ ขยาย ภารกิจ-ความรับผิดชอบมากขึ้น สร้างขวัญกำลังใจพนักงาน

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคม ที่มีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เป็น รมว.คมนาคม เสนอการปรับปรุงโครงสร้างอัตราเงินเดือนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)

โดยขยายเพดานอัตราเงินเดือนขั้นสูงเฉพาะระดับตำแหน่งที่เกินกว่า 113,520 บาท ตามที่คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครรส.) และสำนักงาน ก.พ. ให้ความเห็นชอบแล้ว

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ดังนี้

  • ระดับ 8 ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง อัตราเดิม 99,970 บาท อัตราใหม่ที่ขอเสนอครั้งนี้ 120,270 บาท
  • ระดับ 9 ผู้อำนวยการฝ่าย อัตราเดิม 108,810 บาท อัตราใหม่ 133,770 บาท
  • ระดับ 10 ผู้ช่วยผู้ว่าการ อัตราเดิม 111,160 บาท อัตราใหม่ 138,270 บาท
  • ระดับ 11 รองผู้ว่าการ อัตราเดิม 113,520 บาท อัตราใหม่ 142,830 บาท

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมเสนอเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างอัตราเงินเดือนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ระดับ 8-11 เพื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เนื่องจากโครงสร้างอัตราเงินเดือนปัจจุบันเป็นโครงสร้างที่ใช้มานานมากกว่า 10 ปี โดยไม่ได้มีการปรับขยาย

Advertisment

รวมทั้งภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นด้วย และเมื่อเปรียบเทียบค่าตอบแทนของภาคแรงงานอุตสาหกรรม กทพ. กับรัฐวิสาหกิจอื่น พบว่าอัตราเงินเดือนของ กทพ. เกือบทุกระดับต่ำกว่าค่าตอบแทนของภาคแรงงานอุตสาหกรรมเดียวกัน ทำให้มีผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจของพนักงานที่มีภาระงานเพิ่มขึ้น แต่ไม่สอดคล้องกับอัตราเงินเดือนที่ได้รับเป็นค่าตอบแทนในการทำงาน