จุรินทร์ ย้ำจุดแข็งพรรคประชาธิปัตย์ อุดมการณ์ประชาธิปไตยสุจริต

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

จุรินทร์ ชู 3 จุดแข็ง ประชาธิปัตย์ สถาบัน-สุจริต-ท้องอิ่ม ลั่นอุดมการณ์ประชาธิปไตยสุจริตคือรากแก้ว ของพรรคการเมือง

วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวทีแรกของแคมเปญ “มติชน : เลือกตั้ง 2566 บทใหม่ประเทศไทย” ซึ่งจัดที่โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ (รางน้ำ) ภายใต้หัวข้อ “ย้ำจุดยืน ชูจุดขาย ประกาศจุดแข็ง” ที่มีตัวแทนจาก 8 พรรคการเมืองร่วมขึ้นเวทีประชันนโยบาย โดยรอบสุดท้าย เป็นการนำเสนอจุดขายและจุดแข็งของพรรค นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)

นายจุรินทร์กล่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์มีจุดแข็งหลายข้อ แต่วันนี้ตนขอกล่าวเพียง 3 ข้อ คืออุดมการณ์ เพราะอุดมการณ์คือรากแก้ว ของพรรคการเมือง ถ้าเราได้พรรคการเมืองที่ไม่มีอุดมการณ์ไปบริหารประเทศ ประเทศก็จะเดินอย่างไร้อุดมการณ์ อุดมการณ์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

นายจุรินทร์กล่าวว่า จุดแข็งของอุดมการณ์พรรคประชาธิปัตย์ คือ 1.อุดมการณ์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2.ประชาธิปไตยสุจริต ซึ่งประชาธิปไตยสุจริตเท่านั้นที่จะรักษาประชาธิปไตยไว้ได้ เพราะไม่ว่าจะมีการทำรัฐประหารกี่ครั้ง เกือบจะไม่มีครั้งไหนที่อ้างเงื่อนไขการทุจริต แล้วยึดอำนาจ และ 3.อุดมการณ์ประชาธิปไตยท้องอิ่ม เพราะประเทศธิปไตยอย่างเดียวไม่พอ คนไทยต้องท้องอิ่ม ไม่เช่นนั้นประชาธิปไตยก็จะไปไม่รอด

นายจุรินทร์กล่าวว่า ส่วนเรื่องนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช่มีแค่นโยบาย 16 ข้อ แต่ที่มามีกรอบยุทธศาสตร์ที่จะพาประเทศไปข้างหน้าชัดเจน นั้นคือยุทธศาสตร์ สร้างเงิน สร้างคน สร้างชาติ เงินที่ว่าไม่ใช่สร้างเงินแค่คนไทย แต่สร้างเงินให้ประเทศด้วย เพราะมีหลายคนวิจารณ์ว่าพรรคการเมืองดีแต่นโยบายใช้เงิน

Advertisment

แต่ใครจะสร้างเงินใครจะเอาเงินเข้าประเทศ พรรคประชาธิปัตย์เป็นหนึ่งในนั้น ที่จะมีรายละเอียดตามมาถ้ามีเวลา ทำไมต้องสร้างคน เพราะคนสำคัญถ้าคนไม่มีคุณภาพ คนไม่มีศักยภาพ ก็ไม่สามารถสร้างเงินต่อไม่ได้ แม้แต่รักษาเงินก็ไม่สามารถรักษาเงินได้ หากเราสร้างคน สร้างเงินได้ เราก็สามารถสร้างชาติได้ จะสร้างได้อย่างไรเราจะประกาศต่อไปในอนาคต

นายจุรินทร์กล่าวว่า ทั้งหมดนี้คือกรอบคิดหากพรรคประชาธิปัตย์เป็นแกนตั้งรัฐบาล อย่างน้อยที่สุดทิศทางทางเศรษฐกิจชัดเจน เรามีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเดินหน้าไปสู่เศรษฐกิจหลากหลาย ไม่ใช่แค่รายได้ทางเดียว เพราะโลกสอนเรา ถ้าเราเน้นอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียว สงครามรัฐเซีย-ยูเครน เราจะเอาข้าวที่ไหนกิน หากเราเน้นท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว โควิด-19 มาเราจะเอาเงินที่ไหนใช้ นี่คือหลักคิดของพรรคประชาธิปัตย์ และแปลงมาเป็นนโยบายเศรษฐกิจและสังคม