โปรดเกล้าฯ วันนอร์ เป็นประธานสภา เตรียมโหวตนายกฯ 13 ก.ค.

โปรดเกล้าฯ วันนอร์ เป็นประธานสภา

ในหลวงโปรดเกล้าฯ ประธานและรองประธานสภา เตรียมเลือกนายกฯ สัปดาห์หน้า

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร

ดังนี้ 1.นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร 2.นายปดิพัทธ์ สันติภาดา เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง 3.นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง จึงแต่งตั้งให้ผู้มีนามดังกล่าวเป็นประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ตามความในมาตรา 116 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจะต้องทำหน้าที่ประธานรัฐสภาด้วยอีกตำแหน่งนั้น จะมีการเรียกประชุมรัฐสภา เพื่อทำการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่ 13 กรกฎาคม 2566

ทั้งนี้ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ถึงขั้นตอนการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี ภายหลังหารือกับรองประธานสภา 2 คนว่า รัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดว่าจะเลือกนายกรัฐมนตรีกี่ครั้ง หากครั้งแรกได้ก็ถือว่าจบ แต่ถ้าไม่ครบ 376 เสียง ก็จะเชิญฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาปรึกษากันว่า จะดำเนินการอย่างไรต่อ เพราะขณะนี้ประชาชนรอรัฐบาลใหม่ จึงต้องทำให้เกิดความสมดุลและเหมาะสม