ศาลรัฐธรรมนูญเตือน “สส.-สว.-ครม.” มีเอี่ยวใช้งบประมาณ เจอโทษสูงสุด

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 7:2 กฎหมายเลือกตั้ง สูตรหาร 100 ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โพสต์ภาพอินโฟกราฟิก เตือน “สส.-สว. รวมคณะรัฐมนตรี” หากกระทำการเพื่อให้ตนเองมีส่วนโดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย มีโทษสูงสุด ทั้งสมาชิกภาพสิ้นสุดลง ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง พ้นจากตำแหน่งยกชุด รวมถึงต้องรับผิดชอบชดใช้เงินคืน แนะหากมีข้อสงสัยสามารถส่งเรื่องให้วินิจฉัยได้

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊กสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีการเผยแพร่อินโฟกราฟิก กรณี สส. สว. กรรมาธิการ กระทำการเพื่อให้ตนมีส่วนโดยตรง หรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย

ทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญระบุว่า “รัฐธรรมนูญบัญญัติว่า ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้น การเสนอ การแปรญัตติหรือการกระทำด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาหรือกรรมาธิการมีส่วน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย จะกระทำมิได้ กรณีมีข้อสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าวหรือไม่ สามารถส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้”

นอกจากนี้อินโฟกราฟิกตอนหนึ่งได้ระบุไว้ว่า หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วเสร็จภายใน 15 วัน จะมีผลต่อผู้กระทำการดังนี้

สำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) หรือสมาชิกวุฒิสภา (สว.) คือ สมาชิกสิ้นสุดลง/ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง/ต้องรับผิดชดใช้เงินคืนพร้อมดอกเบี้ย

ส่วนคณะรัฐมนตรี คือ ครม.พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ/ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง/ต้องรับผิดชดใช้เงินคืนพร้อมดอกเบี้ย เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าไม่ได้อยู่ในที่ประชุมขณะมีมติ