ครม.เด้งอธิบดี ดีเอสไอ เป็นรองปลัดยุติธรรม ยังไม่ตั้งใครนั่งแทน

ครม.เด้งอธิบดี ดีเอสไอ

ครม.เด้งอธิบดีดีเอสไอ เป็นรองปลัดกระทรวง ยังไม่มีการตั้งใครแทน รองอธิบดีปฏิบัติหน้าที่แทนไปก่อน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล นางสาวเกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า

เห็นชอบในเรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ดังนี้ 1. พันตำรวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล ตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

2. พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล ตำแหน่งอธิบดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม


นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในที่ประชุมไม่มีการอภิปราย แต่พิจารณาตามข้อเสนอของกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ครม.เห็นชอบ ไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์อะไรมาก ส่วนใครจะมาแทนนั้น ยังไม่มีการแต่งตั้ง แต่รองอธิบดีปฏิบัติหน้าที่แทนไปก่อน