ครม.เห็นชอบ เปิดตลาดสินค้าเกษตรตามกรอบ WTO

คารม พลพรกลาง
คารม พลพรกลาง

ครม.ไฟเขียวเปิดตลาดสินค้าเกษตร 4 ประเภท ตามกรอบความตกลง WTO

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า มีมติเห็นชอบในหลักการการเปิดตลาดสินค้าเกษตรตามกรอบความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) โดยให้เปิดตลาด 1 ปี (ปี 2567)

สินค้าเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ หอมหัวใหญ่ หัวพันธุ์มันฝรั่ง และหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป ตามที่คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ (คณะกรรมการนโยบายและแผนฯ) เสนอ ดังนี้

1. เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ ปริมาณโควตา 3.15 ตันต่อปี อัตราภาษี ในโควตาร้อยละ 0-นอกโควตาร้อยละ 218

2. หอมหัวใหญ่ (แห้งเป็นผง และไม่เป็นผง) ปริมาณโควตา 1,256.50 ตันต่อปี อัตราภาษี ในโควตาร้อยละ 27 นอกโควตาร้อยละ 142

3. หัวพันธุ์มันฝรั่ง ไม่จำกัดจำนวน อัตราภาษี ในโควตาร้อยละ 0 นอกโควตาร้อยละ 125

4. หัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป ในปี 2567 ปริมาณโควตา 75,500 ตัน อัตราภาษี ในโควตาร้อยละ 27 นอกโควตาร้อยละ 125

และให้คณะกรรมการฯรับไปพิจารณาหารือเรื่องความเหมาะสม ราคา ช่วงระยะเวลาการนำเข้าไม่ให้กระทบกับการผลิตสินค้าของไทย