กฟน.ฟ้อง ครม. นำสายไฟฟ้าลงดินล่าช้า เหตุเจ้าของพื้นที่ให้เข้าพื้นที่ล่าช้า

สายไฟ
ภาพ Pixabay

ครม.รับทราบ กฟน.แจงเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินล่าช้ากว่าแผน-เบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า เหตุเพิ่มระดับความลึก-ได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ล่าช้า

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบรายงานผลการดำเนินการตามแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ปี 2564 ซึ่งตามแผนโครงการดังกล่าว กฟน.รับผิดชอบดูแลครอบคลุมพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ระยะทางรวม 236.1 กิโลเมตร กรอบระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี 2527-2570 รวม 8 แผนงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 55.7 กิโลเมตร และมีแผนงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการระยะทาง 180.4 กิโลเมตร

ประกอบด้วย แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินปี 2551-2556 (ฉบับปรับปรุง) ระยะทางรวม 25.2 กิโลเมตร อยู่ระหว่างดำเนินการ 17.2 กิโลเมตร มีกำหนดแล้วเสร็จปี 2567 ช้ากว่าแผนร้อยละ 5.41 ได้แก่ โครงการนนทรีระยะทาง 6.3 กิโลเมตร โครงการพระราม 3 ระยะทาง 10.9 กิโลเมตร

ส่วนแผนงานเปลี่ยนระบบไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินรัชดาภิเษก ระยะทางรวม 22.5 กิโลเมตร มีกำหนดแล้วเสร็จปี 2568 ช้ากว่าแผนร้อยละ 13.84 ดังนี้ โครงการรัชดาภิเษก-อโศก ระยะทาง 8.2 กิโลเมตร, โครงการรัชดาภิเษก-พระราม 9 ระยะทาง 14.3 กิโลเมตร และแผนงานเปลี่ยนระบบไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน รวมระยะทาง 127.3 กิโลเมตร มีกำหนดแล้วเสร็จปี 2568 อยู่ระหว่างดำเนินการ 120.2 กิโลเมตร ช้ากว่าแผนร้อยละ 2.45 ดังนี้1.โครงการพื้นที่เมืองชั้นในรวม 12.6 กิโลเมตร ได้แก่ ถนนวิทยุ 2.1 กิโลเมตร ถนนพระราม 4 ระยะทาง 2.3 กิโลเมตร ถนนอังรีดูนังต์ 1.8 กิโลเมตร ถนนชิดลม 0.7 กิโลเมตร ถนนสาทร 3.6 กิโลเมตร ถนนหลังสวน 1.3 กิโลเมตร และถนนสารสิน 0.8 กิโลเมตร

2.โครงการในพื้นที่เชื่อมโยงระบบส่งระหว่างสถานีไฟฟ้าต้นทาง รวม 7.4 กิโลเมตร ได้แก่ ถนนเจริญราษฎร์ 3.8 กิโลเมตร ถนนเพชรบุรี 1 กิโลเมตร และถนนดินแดง 2.6 กิโลเมตร

3.โครงการในพื้นที่ก่อสร้างร่วมกับหน่วยงานสาธารณูปโภคอื่นรวม 100.2 กิโลเมตร ได้แก่ โครงการในพื้นที่ตามแนวรถไฟฟ้า 87.1 กิโลเมตร และโครงการในพื้นที่ร่วมกรุงเทพมหานคร 13.1 กิโลเมตร เช่น ถนนพรานนก

ขณะที่แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินฉบับปฏิบัติการเร่งรัด ระยะทางรวม 20.5 กิโลเมตร มีกำหนดแล้วเสร็จปี 2570 ช้ากว่าแผนร้อยละ 4 ได้แก่ โครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง ถนนรัตนาธิเบศร์ 4.4 กิโลเมตรโครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ถึง ถนนติวานนท์ 10.6 กิโลเมตร และโครงการตามแนวรถไฟฟ้า สายสีเขียว ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท81-ซอยสุขุมวิท107 ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณ กฟน.ได้วางแผนการเบิกจ่ายเงินในปี 2564 จำนวน 4,161 ล้านบาท ณ เดือนธันวาคม 2564 เบิกจ่ายเงินได้รวม 2,276 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.71 ของแผนการเบิกจ่าย


แผนการดำเนินงานในระยะต่อไป กฟน. ได้ติดตามเร่งรัดการดำเนินการตามแผนงานให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่กำหนด แต่เนื่องจากในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง พบปัญหาอุปสรรค ทำให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่กำหนด จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ เช่น การเพิ่มระดับความลึกของบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อหลบอุปสรรค รวมทั้งปัญหาการได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ล่าช้า ทำให้เริ่มงานก่อสร้างได้ช้ากว่าแผนงานที่กำหนด จากปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ