มัดรวมของขวัญปีใหม่ 2565 รัฐบาลประยุทธ์ 2/4 ก้าวสู่ปีที่ 3

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565 วันที่ 1 มกราคม 2565 ก้าวสู่ปีเสือ (ขาล) อย่างเป็นทางการ แม้ในปีวัว (ฉลู) ที่ผ่านมา ประชาชนคนไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ระลอกที่ 3 ต้องใช้ชีวิตอย่างลำบาก โดยรัฐบาลได้ช่วยเหลือเยียวยาเพื่อบรรเทาภาระในช่วงเวลาอันยากลำบาก ด้วยการส่งต่อมาตรการต่าง ๆ ซึ่งนอกจากมาตรการเยียวยาจากโควิดแล้ว

อีกสิ่งหนึ่งที่ประชาชนต่างเฝ้ารอคือของขวัญปีใหม่ 2565 จากรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ที่กำลังจะก้าวสู่ที่ 3 ในรัฐบาลประยุทธ์ 2/4 ว่าจะมีสิ่งของ หรือของขวัญใดบ้างที่จะมอบแก่ประชาชน

ตลอดเดือนธันวาคมในปีที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะผู้นำรัฐบาล ได้สั่งให้คณะรัฐมนตรี เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวง ออกมาตรการพิเศษ เพื่อเป็นกำลังใจแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และแบ่งเบาภาระในช่วงที่ยังได้รับผลกระทบจากโควิด-19 “ประชาชาติธุรกิจ” ชวนแกะของขวัญทุกชิ้นจากทุกกระทรวง ทบวง กรม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ที่นี่!!

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง มอบของขวัญปีใหม่ 2565 ผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรวม 6 มาตรการ ผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2564 1. มาตรการช้อปดีมีคืน นำรายจ่ายการซื้อสินค้าและบริการ มาหักลดหย่อนภาษี ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ระยะเวลาใช้สิทธิ วันที่ 1 ม.ค.-15 ก.พ.2565 รวม 46 วัน กระทบการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 6,200 ล้านบาท
 2. มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค.2565 แก่ผู้ประกอบการรายเดิม ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และต้องการขออนุญาตขายต่อเนื่องในปีถัดไ
 3. มาตรการขยายการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิต น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบิน ขยายอัตราภาษีตามปริมาณ 0.20 บาทต่อลิตร ออกไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2565 เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยเฉพาะธุรกิจสายการบิน คาดว่าในปี 2565 ธุรกิจสายการบินจะกลับมาดำเนินกิจการได้ราว 50% ของปี 2562 คาดว่ารัฐจะสูญเสียรายได้ 860 ล้านบาท
 4. มาตรการขยายระยะเวลา การลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สำหรับที่อยู่อาศัยสนับสนุนและบรรเทาภาระที่ต้องการมีอยู่อาศัยเป็นของตนเอง ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยลดค่าจดทะเบียนการโอนและจดจำนอง เหลือ 0.01% ออกไปอีก 1 ปี สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 5. มาตราการทางภาษีและค่าธรรมเนียม เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างหนี้ ที่เป็นสถาบันการเงิน ขยายเวลาออกไปอีก 5 ปี จากเดิมจะสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569
 6. โครงการของขวัญปีใหม่ ปี 2565 ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเสริมสภาพคล่อง และเป็นทุนหมุนเวียน การคืนเงินให้แก่ลูกหนี้เงินกู้ที่มีประวัติการชำระดี รางวัลพิเศษสำหรับลูกค้าออมสิน การยกเว้นค่าธรรมเนียมนิติกรรมสัญญา ส่วนลด ค่าบริการ และค่างวด สำหรับการค้ำประกันสินเชื่อเป็นต้น คิดเป็นวงเงินสินเชื่อรวม 25,000 ล้านบาท

กรมธนารักษ์ ยกเว้นค่าเช่า 3 เดือน

กระทรวงการคลัง กรมธนารักษ์ มีมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ

1.ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่า ปี พ.ศ.2565(ไม่รวมค่าเช่าช่วง) สำหรับผู้เช่าเพื่อประกอบการเกษตร ซึ่งเป็นผู้เช่าชั้นดี ไม่มีภาระค่าเช่าค้างจ่าย ส่วนผู้เช่าที่ชำระค่าเช่าปี 2565 ไปแล้วให้ผลักไปเป็นค่าเช่าปี 2566 แทน

2.ยกเว้นเรียกเก็บค่าเช่า 3 เดือน(ไม่รวมค่าเช่าช่วง) ตั้งแต่เดือนมี.ค.-พ.ค. 2565 สำหรับผู้เช่าอาคารราชพัสดุและเพื่อประโยชน์อย่างอื่น โดยผู้ประสงค์เข้าร่วมมาตรการนี้ต้องยื่นคำร้องต่อกองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพฯและสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่ ส่วนผู้เช่าที่ค้างค่าเช่าและต้องการเข้าร่วมโครงการนี้จะต้องชำระค่าเช่าที่ค้างภายในวันที่ 28 ก.พ. 2565

กองสลากขายหวย 80 บาท 74 จุด

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง โดยได้ดำเนิน “โครงการสลาก 80” เพื่อขยายจุดจำหน่ายและกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการไว้ 2 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 : ขยายในเชิงลึกในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี เพิ่มเติม จำนวน 34 จุดจำหน่าย (จากบัญชีสำรอง ปี 2564) รวมกับของเดิมเป็น 74 จุดจำหน่าย โดยจะเริ่มจำหน่ายสลากงวดแรกในงวดวันที่ 17 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

ระยะที่ 2 : ขยายจุดจำหน่ายในเชิงกว้าง โดยเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายขยายทั่วประเทศ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนไม่เกิน 1,000 จุดจำหน่าย โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2564 – 24 มกราคม 2565 สำหรับผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์แต่ไม่ได้รับการคัดเลือก จะถูกกำหนดให้เป็นผู้ขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายโครงการ “สลาก 80”

โดยจุดจำหน่ายโครงการ “สลาก 80” จะเริ่มพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป สำหรับประชาชนผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดจุดจำหน่ายได้จากแอปพลิเคชัน GLO Lottery ในช่องค้นหาจุดจำหน่าย GLO Official Sellers

แบงก์รัฐทุ่มกว่า 3.1 หมื่นล้าน อุ้มสภาพคล่อง

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ซึ่งเป็นมาตรการทางการเงิน เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่อง ลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเสริมสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกค้า จำนวน 2 โครงการ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้แก่ โครงการชำระดีมีคืน ปีบัญชี 2564 สำหรับเกษตรกรลูกค้า ที่มีหนี้คงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ที่ชำระหนี้ตามกำหนดเวลา ยกเว้นหนี้เงินกู้โครงการที่ได้รับชดเชยดอกเบี้ยตามนโยบายรัฐบาล

โดยธนาคารจะคืนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากลูกค้าโดยตรง ร้อยละ 20 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง ไม่เกินรายละ 1,000 บาท วงเงินงบประมาณ 1,200 ล้านบาท โดยจะมีเกษตรกรลูกค้าได้รับประโยชน์กว่า 4.1 ล้านราย และโครงการนาทีทองลดดอกเบี้ยสู้โควิด ปีบัญชี 2564 สำหรับลูกค้าที่มีภาระหนี้ค้างชำระ หรือลูกค้าที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 โดย ธ.ก.ส. จะลดดอกเบี้ย ดังนี้

 • กรณีชำระหนี้เสร็จสิ้นเป็นรายสัญญา จะลดดอกเบี้ยที่ค้างชำระรวมถึงเบี้ยปรับ ไม่เกินร้อยละ 50 ณ วันชำระหนี้
 • กรณีชำระดอกเบี้ยได้เสร็จสิ้น แต่ไม่สามารถชำระต้นเงินได้ จะลดดอกเบี้ยค้างชำระรวมถึงเบี้ยปรับ ร้อยละ 30 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง
 • กรณีชำระดอกเบี้ยได้บางส่วนจะลดดอกเบี้ยค้างชำระรวมถึงเบี้ยปรับ ร้อยละ 20 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง
 • กรณีกลุ่มเกษตรกรสหกรณ์ นิติบุคคล และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ชำระดอกเบี้ยได้เสร็จสิ้นหรือบางส่วน จะลดดอกเบี้ยค้างชำระรวมถึงเบี้ยปรับ ร้อยละ 10 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้จัดทำ “โครงการของขวัญปีใหม่ 2565” สำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านของ ธอส.ที่มีวินัยในการผ่อนชำระย้อนหลังรวม 48 เดือน (นับถึงงวดเดือน พ.ย. 2564) ชำระเงินงวดสม่ำเสมอและไม่น้อยกว่าเงินงวดที่ธนาคารกำหนดทุกเดือน โดยแบ่งของขวัญออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ได้รับเงิน 1,000 บาท 

 1. วงเงินกู้ทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันไม่เกิน 2 ล้านบาท
 2. มีสถานะบัญชีปกติ (ไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้)
 3. กรณีลูกค้ารายย่อย ต้องชำระเงินงวดผ่าน Application : GHB ALL ในงวดชำระเดือนพฤศจิกายน-งวดชำระเดือนธันวาคม 2564 และกรณีลูกค้าสวัสดิการ ให้หักเงินเดือนเพื่อผ่อนชำระผ่านหน่วยงานตามปกติ
 4. ลูกค้ามี Application : GHB ALL หรือสมัครใช้งานใหม่ ที่ไม่มีบัญชีออมทรัพย์ ต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สำหรับรับโอนเงินของขวัญปีใหม่จากธนาคาร

กลุ่มที่ 2 ได้รับเงิน 500 บาท 

 1. ต้องไม่ใช่ผู้ที่ได้รับสิทธิในกลุ่มที่ 1 (ที่ได้รับสิทธิ์เงิน 1,000 บาท)
 2. มีสถานะบัญชีปกติ (ไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้)
 3. กรณีลูกค้ารายย่อย ต้องชำระเงินงวดผ่าน Application : GHB ALL ในงวดชำระเดือนธันวาคม 2564 หรืองวดชำระเดือนมกราคม 2565 และกรณีลูกค้าสวัสดิการ ให้หักเงินเดือนเพื่อผ่อนชำระผ่านหน่วยงานตามปกติ
 4. ลูกค้าที่ไม่เคยมี Application : GHB ALL ให้สมัครใช้งาน GHB ALL และเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สำหรับรับโอนเงินของขวัญปีใหม่จากธนาคาร

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ส่งความสุข มอบของขวัญให้เอสเอ็มอีไทยในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยแคมเปญ “SMEs Happy” บริการเติมทุนผ่านผลิตภัณฑ์สินเชื่อ วงเงินรวมกว่า 15,000 ล้านบาท เพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยนำไปใช้ขยายกิจการ เสริมสภาพคล่อง รักษาการจ้างงาน และฟื้นฟูกิจการหลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย

เมื่อยื่นขอสินเชื่อตามเงื่อนไขธนาคาร ระหว่างวันที่ 4 ม.ค. 2565-31 มี.ค. 2565 ได้รับสิทธิ ฟรี! ค่าประเมินหลักประกัน ซึ่งโดยปกติจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 15,000 บาท ช่วยให้ผู้ประกอบการ ลดต้นทุน เดินหน้าธุรกิจได้เต็มศักยภาพ

สำหรับแคมเปญ “SMEs Happy” เปิดกว้างครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ ผ่านผลิตภัณฑ์สินเชื่อต่าง ๆ ได้แก่ สินเชื่อ “SMEs D Plus” เปิดรับรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินเดิม ช่วยลดต้นทุนทางการเงิน รองรับการลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการ และเป็นทุนหมุนเวียน อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.5% ต่อปี ปลอดชำระเงินต้นสูงสุด 18 เดือน ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี สินเชื่อ “SMEs D เพื่อการลงทุน”

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเงินลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการ รวมถึง ปรับเปลี่ยนธุรกิจ อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 5.5% ต่อปี ปลอดชำระเงินต้นสูงสุด 18 เดือน ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี สินเชื่อ “SMEs D เสริมสภาพคล่อง” เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 6% ต่อปี และสินเชื่ออื่น ๆ ที่มีหลักประกัน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน ได้จัดทำมาตรการ “ของขวัญปีใหม่ 2565” มอบให้ทั้งลูกค้าเงินกู้และลูกค้าเงินฝาก ในส่วนของลูกค้าเงินกู้ มอบของขวัญผ่านโครงการ “วินัยดีมีเงิน” สำหรับลูกค้าสินเชื่อเดิมที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 2 แสนบาท มีประวัติการชำระหนี้ดีติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี มีสถานะหนี้ปกติ (ค้างชำระไม่เกิน 30 วัน) ไม่เคยปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรือประวัติการตัดหนี้สูญ จะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีเป็นเงิน 500 บาท

โดยธนาคารจะแจ้งสิทธิให้ลูกค้าที่มีคุณสมบัติดังกล่าวทราบทาง MyMo และขอให้กดรับสิทธิภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2564 โดยธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ส่วนของขวัญปีใหม่สำหรับลูกค้าเงินฝาก ธนาคารได้จัดแคมเปญส่งเสริมการออม สำหรับผู้ฝากสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี โดยเพิ่มรางวัลพิเศษ 1 ล้านบาท จำนวน 20 รางวัล รวมเป็นเงิน 20 ล้านบาท ผ่านโครงการ “สลากออมสินดิจิทัล 1 ปี ฉลองปีใหม่ 2565”  ทั้งนี้จะต้องเป็นผู้ฝากสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2565 กำหนดออกรางวัลจำนวน 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 วันที่ 16 มีนาคม 2565 จำนวน 10 รางวัล

ครั้งที่ 2 วันที่ 16 เมษายน 2565 จำนวน 10 รางวัล) สลากออมสินดิจิทัล 1 ปี รับฝากหน่วยละ 20 บาท ไม่จำกัดวงเงินฝากต่อราย มีสิทธิลุ้นถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลา 12 เดือน รางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัล 3 ล้านบาท และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย โดยเงินรางวัลไม่เสียภาษี

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ออกมาตรการของขวัญปีใหม่ 2565 ดังนี้

1. EXIM BANK ปันยิ้ม – ส่งมอบรอยยิ้มด้วยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2 ผลิตภัณฑ์

 • สินเชื่อ EXIM Biz Transformation Loan สนับสนุนผู้ประกอบการที่ต้องการซื้อหรือปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ ก่อสร้างอาคารโรงงาน หรือมีการลงทุนใหม่ อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 2% ต่อปีใน 2 ปีแรกวงเงินสูงสุด 100 ล้านบาทต่อราย ผ่อนชำระนานสูงสุด 7 ปี ฟรี ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 3 ปี กรณีใช้โครงการ บสย. SMEs นำเข้า-ส่งออก
 • สินเชื่อ EXIM Jump Start เติมทุน เสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอย่างก้าวกระโดดหลังจากสถานการณ์โควิด-19 วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาทต่อราย สำหรับวงเงินกู้ไม่เกิน 10 ล้านบาท ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน บสย. ค้ำประกันเต็มวงเงิน อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2% ต่อปีใน 2 เดือนแรก จากปกติปีแรก 3% สำหรับลูกค้ารายใหม่และรายเดิม

2. EXIM BANK ปันสุข ส่งมอบความสุขด้วยบริการประกันการส่งออกที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถส่งออกได้อย่างมั่นใจ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อในต่างประเทศ โดย EXIM BANK จะยกเว้นค่าวิเคราะห์ข้อมูลจำนวน 1 รายต่อกรมธรรม์ สำหรับผู้เอาประกันรายใหม่ หากมีกรมธรรม์ประกันการส่งออกอยู่แล้วจะได้รับส่วนลด 50% สำหรับค่าวิเคราะห์ข้อมูล 2 รายต่อกรมธรรม์ มูลค่าสูงสุด 3,000 บาทต่อราย

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้จัดเตรียมแพคเกจของขวัญปีใหม่มอบให้กับผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเสริมบรรยากาศการค้าการลงทุนในช่วงฟื้นประเทศ รวม 2 มาตรการ ได้แก่

มาตรการลูกค้า 

 • สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ขอสินเชื่อและขอรับการค้ำประกันสินเชื่อในโครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS ระยะที่ 9 “ฟรีค่าดำเนินการค้ำประกัน”
 • ผู้ประกอบการ SMEs ต้องส่งคำร้องขอค้ำประกันสินเชื่อ ระหว่าง 1-31 มกราคม 2565
 • ประมาณวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ 5,500 ล้านบาท

มาตรการลูกหนี้

 • ยื่นคำขอระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2565
 • ลดค่างวดลงสูงสุด 80% (จ่ายขั้นต่ำ 500 บาทต่องวด)
 • ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน สิ้นสุดไม่เกินเดือน มิ.ย. 2565

กระทรวงคมนาคม

 • ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และหมายเลข 9 ทางพิเศษบูรพาวิถี ทางกาญจนาภิเษก ทางเฉลิมมหานคร ทางทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษอุรรัถยา ตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค. 2564 – 3 ม.ค. 2565
 • ขสมก. จัดรถให้บริการฟรีงานสวดมนต์ข้ามปีวันขึ้นปีใหม่ 2565
 • บริการที่จอดรถฟรี ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานภูเก็ต
 • ลดค่าผ่านทางทางพิเศษฉลองรัช 10 บาท ให้กับรถทุกประเภท ตลอดปี 2565
 • ลดค่าโดยสารรถ บขส. 10% ทุกเส้นทาง สำหรับผู้ที่จองตั๋วผ่าน Application E-Ticket และทาง Website เพื่อใช้เดินทางตั้งแต่ 20 ธ.ค. 64 – 20 ธ.ค. 2565
 • ขยายเวลาเปิดให้บริการข้ามปี สำหรับรถไฟฟ้า MRT สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) และรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง
 • รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ในวันที่ 1 ม.ค. 2565 เวลา 08.30 น. ศิลปิน BNK48 และ CGM48 จะร่วมร้องเพลงสวัสดีปีใหม่ในรูปแบบเพลงสุนทราภรณ์ และเวลา 16.30 น.จะมีบุคคลที่มีชื่อเสียงมาเสิร์ฟอาหาร (ชา กาแฟ แซนด์วิช)
 • ขายคูปองทางยกระดับดอนเมือง (ดอนเมืองโทลล์เวย์) ในราคาพิเศษ
 • การรถไฟจัดขบวนพิเศษ 12 ขบวน ทั้งไปและกลับ ตั้งแต่ 30 ธ.ค. – 5 ม.ค. 2565

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • เปิดอ่าวมาหยา อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี เพื่อบริการนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 ม.ค. 2565
 • ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ 133 แห่ง ระหว่าง 31 ธ.ค.2564 – 1ม.ค. 2565
 • ยกเว้นค่าบริการเข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศในวันสำคัญตลอดปี 2565

กระทรวงพาณิชย์

 • โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน “New Year Grand Sale 2022” โดยร่วมกับเอกชนห้างค้าปลีก ทั่วประเทศ 30,575 แห่ง สินค้า 25,000 รายการ บริการ 500 รายการ และแพลตฟอร์มมากกว่า 11 ล้านรายการ ในการลดราคาจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสูงสุด 86% ระหว่างวันที่ 15 ธ.ค.64-31 ม.ค. 65
 • การเพิ่มบริการออนไลน์ การขยายระยะเวลาการให้บริการนอกเวลาทำการ การลดค่าธรรมเนียมและส่วนลดแก่ผู้ประกอบการและประชาชนในรายการอนุญาตต่าง ๆ

กระทรวงมหาดไทย

 • การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) หนึ่งในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำ “โครงการ ติดมิเตอร์ใหม่ ลดราคา การประปาฯ จัดให้” เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับประชาชนด้วยการลดค่าติดตั้งประปาใหม่ 10% ระยะเวลา 2 เดือน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 • ขยายเวลาการใช้สิทธิ์โครงการทัวร์เที่ยวไทย จากเดิมที่สิ้นสุดวันที่ 31 ม.ค. 2565 เป็น 30 เม.ย. 2565
 • เพิ่มจำนวนห้องพักโครงการเราเที่ยวด้วยกันอีก 2 ล้านห้อง กำหนดการสิ้นสุดโครงการวันที่ 30 เม.ย. 2565
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยวจำนวน 2,000 บาท/ใบอนุญาต ให้กับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเป็นระยะเวลา 2 ปี
 • การต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ จำนวน 200 บาท/ใบอนุญาต ให้กับมัคคุเทศก์เป็นเวลา 2 ปี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 • การสร้างอาชีพใหม่หลังโควิด มีเป้าหมายจะส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว คนพิการ คนด้อยโอกาส ตลอดจนกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ ให้มีอาชีพ จำนวน 34,362 คน ในปี 2565 ด้วยอาชีพใหม่ ๆ
 • รอยยิ้มในครอบครัวอบอุ่น ช่วยเหลือเด็กกำพร้าจากโควิด-19 จำนวน 441 คน ด้วยการคุ้มครองและช่วยเหลือรายบุคคล

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ มอบของขวัญปีใหม่ ผ่าน 6 โครงการ ได้แก่

 • “Chance – พาน้องกลับห้องเรียน” ค้นหาและติดตามเด็กตกหล่นและออกกลางคันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
 • สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. และ กศน.อำเภอ/เขต ส่งมอบความสุขให้กับเด็กด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร และชายแดน จำนวน 46,400 คน โดยมอบสิ่งของ อาทิ ของเล่น อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เครื่องนุ่งห่ม ชุดกีฬา ขนม อาหารแห้ง ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ถึง 8 มกราคม 2565
 • สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนเพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ “อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ” มอบทุนเรียนฟรีต่อเนื่อง 3 ปี มีหอพัก อาหาร 3 มื้อ ให้นักเรียนจบ ม.3 ได้เรียนต่อ 100% ในสถานศึกษา ม.ปลาย (สพฐ.) และ ปวช. (สอศ.) ระหว่างเรียนได้ฝึกอาชีพและจบไปทำงานได้เลย ตั้งเป้าจำนวน 5,000 คน
 • ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น Re – Skill, Up Skill และ New – Skill แก่นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและประชาชน
 • อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน ออกบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 โดยให้บริการจุดพักรถ-พักคน บนถนนสายหลักและสายรอง 225 ศูนย์ ทั่วประเทศ กิจกรรม พักรถ ได้แก่ บริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และกิจกรรมพักคน ได้แก่ บริการสอบถามข้อมูลเส้นทาง/สถานที่ท่องเที่ยว /ที่พัก /ร้านอาหาร และอื่น ๆ
 • ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เพื่อลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน ผ่านแอปพลิเคชัน “ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย” ทีมช่างพันธุ์ R อาชีวะจิตอาสา จาก 100 ศูนย์ Fix it Center ทั่วไทย ออกให้บริการซ่อมถึงบ้านฟรี

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงานได้มอบของขวัญปีใหม่ ภายใต้เคมเปญ “แรงงานอุ่นใจ ของขวัญปีใหม่ 2565 กระทรวงแรงงาน” จำนวน 9 ชิ้น ดังนี้

 1. ฟรี ดอกเบี้ย 0 % นาน 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2564- 31 ส.ค.2565 กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน มอบสิทธิประโยชน์แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านกว่า 6,000 คน ลดภาระในการจ่ายดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 12 เดือน
 2. ฟรี DSD Service บริการตรวจเช็ครถก่อนเดินทาง 12 รายการ (15 – 30 ธ.ค.2564) Line Office กพร.พร้อมองค์กรเครือข่ายภาครัฐ และเอกชนร่วมเดินทางไปกับคุณ บริการข้อมูลที่ตั้งจุดให้บริการผู้เดินทาง 77 จังหวัด ตลอด 24 ชั่วโมง (27 ธ.ค.2564 – 7 ม.ค.2565)
 3. ฟรี DSD Online Training อบรม ฟรี ทุกที่ทุกเวลา (15 ม.ค.2564 – 31 ม.ค.2565) http://onlinetraining.dsd.go.th อาทิ การทำการ์ดอวยพรออนไลน์ ขับขี่ปลอดภัย การซ่อมบำรุงเบื้องต้นก่อนเดินทาง 10 เมนูอาหารไทยยอดนิยม เป็นต้น
 4. เพิ่มอัตราเงินสงเคราะห์ลูกจ้าง กรณีโควิด-19 สูงสุด 100 เท่า (1 มี.ค.2563 – 28 ก.พ.2565)
 5. ฟรี ตรวจวัดระดับแสง เสียง และความร้อน ที่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน เสริมศักยภาพ“สุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบกิจการ” (24 ธ.ค.2564 – 14 ม.ค.2565)
 6. สิทธิพิเศษ สนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานมอบสิทธิประโยชน์แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและในรัฐวิสาหกิจ จำนวน594 แห่ง 560,476 คน ดอกเบี้ยลดลงร้อยละ 2.25 ต่อปี วงเงิน 50 ล้านบาท
 7. ลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 40 ร้อยละ 60 นาน 6 เดือน มอบสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวน 10.57 ล้านคน วงเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจำนวน 1,408.56 ล้านบาท
 8. ลดขั้นตอนอนุมัติสิทธิฟอกเลือด โดยผู้ประกันตนไตวายเรื้อรังรายใหม่ ไม่ต้องสำรองจ่าย ผู้ประกันตนไตวายเรื้อรังรายใหม่ยื่นสิทธิ์ที่สถานพยาบาลที่รักษาได้ทันทีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเฉลี่ยการใช้บริการเดือนละ 240 คน อัตราค่าใช้จ่ายเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1500 บาทต่อครั้ง 12 ครั้งต่อเดือนต่อคน รวมผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่ายเดือนละ 4.32 ล้านบาท สูงสุด 3 เดือน 12.96 ล้านบาท
 9. สิทธิพิเศษมอบของขวัญปีใหม่ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ประกันตนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงทุพพลภาพทุกมาตรา (มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40)

สำนักงานประกันสังคม มอบของขวัญปีใหม่ 2565 สำหรับผู้ประกันตน มีดังนี้

1. ลดขั้นตอนอนุมัติสิทธิ ปรับรูปแบบบริการขออนุมัติสิทธิฟอกเลือด โดยผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่าย ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 เป็นต้นไป โดยพัฒนาระบบการลงทะเบียนการบำบัดทดแทนไตกรณีฟอกเลือดร่วมกับสำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

ทั้งนี้ มีผู้ประกันตนไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายรายใหม่ที่มารับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเฉลี่ยเดือนละ 240 คน (อัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,500 บาทต่อครั้ง)

 • ระยะเวลา 1 เดือน ผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่าย 18,000 บาทต่อคน (เฉลี่ยมารับบริการคนละ 12 ครั้งต่อเดือน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4.32 ล้านบาท
 • ระยะเวลาสูงสุด 3 เดือน ผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่าย 54,000 บาทต่อคน (เฉลี่ยมารับบริการคนละ 36 ครั้ง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12.96 ล้านบาท

2. ลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เหลือร้อยละ 60 เป็นระยะเวลา 6 เดือน

 • ทางเลือกที่ 1 ลดอัตราเงินสมทบเหลือ 42 บาทต่อเดือน จากเดิม 70 บาทต่อเดือน ได้สิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 3 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย
 • ทางเลือกที่ 2 ลดอัตราเงินสมทบเหลือ 60 บาทต่อเดือน จากเดิม 100 บาทต่อเดือน ได้สิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 4 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย และกรณีชราภาพ
 • ทางเลือกที่ 3 ลดอัตราเงินสมทบเหลือ 180 บาทต่อเดือน จากเดิม 300 บาทต่อเดือน ได้สิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 5 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร

3. จัดหาของเยี่ยมให้กับผู้ประกันตนทั้ง 3 มาตรา ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ผู้ทุพพลภาพ ที่รักษาตัว ณ สถานพยาบาล หรือออกเยี่ยม ณ บ้านพักของผู้ประกันตน

กระทรวง อว.

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบของขวัญปีใหม่ให้พี่น้องประชาชน ดังนี้

 • หลักสูตรเรียนออนไลน์เข้มข้นฟรี 32 หัวข้อ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งเป็นการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ แห่งอนาคต
 • ลดค่าบริการในการทดสอบและสอบเทียบทุกรายการร้อยละ 30 ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ตั้งแต่ ม.ค.-มี.ค.65
 • เปิดตลาดนัดสินค้าผลิตภัณฑชุมชนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนให้มีรายได้ตลอดเดือน ม.ค. 65 ที่อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ลดค่าบริการการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการสำหรับผู้ประกอบการร้อยละ 20 ตลอดเดือน ม.ค. 65
 • สถาบันวิจัยดาราศาสตร์จัดตะลุยโลกดาราศาสตร์ วันเด็กประจำปี 2565 วันที่ 8 ม.ค. 65 ที่อุทยานดาราศาสตร์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ จ.นครราชสีมา จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.สงขลา ชมฟรี เช่นเดียวกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลองห้า เปิดชมฟรีตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. 64- 2 ม.ค. 65

กระทรวงอุตสาหกรรม

 • กระทรวงอุตสาหกรรม เสิร์ฟสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำมูลค่า 32,030 ล้านบาท กว่า 5 โครงการ จากสำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ กสอ. และ ธพว. ได้แก่ สินเชื่อเพิ่มศักยภาพ SMEs สำหรับ SMEs ผู้ผลิตให้บริการค้าปลีกค้าส่งในกลุ่มอุตสาหกรรม BCG (Bio Circular Green) กรอบวงเงิน 1,000 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อต่อรายสูงสุดไม่เกิน 15 ล้านบาท ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 10 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้น สูงสุดไม่เกิน 18 เดือน ดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี ตลอดอายุสัญญา คาดว่าจะเปิดรับคำขอสินเชื่อได้ในช่วงเดือนมกราคม 2565

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ