มหาดไทยแจ้งเลื่อนบังคับใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ผู้สื่อขาวรายงานว่า กระทรวงมหาดไทยโดยนายเฉลิม พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ออกไปก่อน

ทั้งนี้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เดิมจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2563 นี้ และกำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องชำระภาษีภายในเดือน เมษายน 2563 แต่หนังสือดังกล่าวได้แจ้งให้เลื่อนกรอบเวลาชำระภาษีออกไปเป็นภายในเดือนสิงหาคม 2563 เนื่องจากการจัดทำกฎหมายลูกยังไม่แล้วเสร็จไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ