รวดเร็ว ประหยัด ลดขั้นตอน ด้วย “e-Compensate“

ระบบ “e-Compensate” จากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม จะเป็นตัวช่วยให้นายจ้าง ลูกจ้างและสถานพยาบาล ได้แจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ขั้นตอน ง่าย ๆ เพียงคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม  www.sso.go.th เลือกหัวข้อ SSO e-Service จากนั้นก็เข้าสู่ระบบ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ Line : @ssothai และทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th


#กองทุนเงินทดแทน #สำนักงานประกันสังคม #eCompensate