เปิดพระนามสมเด็จพระราชินี 10 รัชกาลในสมัยรัตนโกสินทร์

เนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา พระอัครมเหสี เป็นสมเด็จพระราชินี ทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

ในโอกาสนี้ “ประชาชาติธุรกิจ” จึงได้รวบรวมพระนามสมเด็จพระราชินีทุกรัชกาลในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มาเพื่อเป็นข้อมูลความรู้แก่ผู้อ่าน ดังต่อไปนี้

ร.1 – สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี

ร.2 – สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี

ร.3 – ไม่มีการสถาปนาพระราชินี

ร.4 – ไม่มีการสถาปนาพระราชินี มีพระภรรยาเจ้าชั้นสูงสุดในตำแหน่ง พระอัครมเหสี คือ สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี และ สมเด็จพระนางเธอ พระองค์เจ้ารำเพยภมราภิรมย์ พระราชเทวี (พระชนนีของรัชกาลที่ 5)

ร.5 – สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ

Advertisement

ร.6 – สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระบรมราชินี ทรงดำรงอิสริยยศสมเด็จพระราชินีอยู่ 2 ปี 8 เดือน ร.6 ทรงประกาศเปลี่ยนอิสริยยศ ลดลงเป็น พระวรราชชายา และไม่ได้สถาปนาพระราชินีพระองค์ใหม่

ร.7 – สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี

ร.8 – ไม่มีการสถาปนาพระราชินี และไม่มีพระมเหสี

ร.9 – สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Advertisement

ร.10 – สมเด็จพระราชินีสุทิดา