ฮ่องกงต้องการแรงงานไทย รปภ.-ก่อสร้าง เงินเดือน 5 หมื่น-1.7 แสนบาท

สุชาติ ชมกลิ่น

โอกาสทองแรงงานไทย รมว.สุชาติ เจรจาสมาคมนายจ้างฮ่องกงสำเร็จ ฮ่องกงขาดแคลนแรงงานหลายสาขาอาชีพ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ก่อสร้าง ช่างเชื่อม รปภ. พนักงานออฟฟิศ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายจาตุรนต์ ไชยะคำ กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ร่วมประชุมหารือกับ นายอัลกิ้น-เช้ง ไหว่ ก๊อง ประธานสภาองค์การนายจ้างฮ่องกง และคณะ เพื่อหารือประเด็นการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในฮ่องกง รวมทั้งการเชิญชวนให้นักธุรกิจฮ่องกงได้ไปลงทุนในประเทศไทย ณ Sun Hung Kai Center เมืองฮ่องกง

นายสุชาติกล่าวว่า ฮ่องกงขาดแคลนแรงงานหลายสาขาอาชีพ อาทิ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ก่อสร้าง ช่างเชื่อม รปภ. พนักงานออฟฟิศ พนักงานสายการบิน เป็นต้น ซึ่งในส่วนของผู้ดูแลผู้สูงอายุต้องการประมาณ 3,000 คน ซึ่งจะต้องมีทักษะในเรื่องการบริบาลผู้สูงอายุ และสามารถพูดภาษาจีนแต้จิ๋วหรือกวางตุ้งได้ สำหรับอัตราเงินเดือนอยู่ที่ประมาณ 52,000 บาท ก่อสร้างต้องการประมาณ 170,000 คน เงินเดือนประมาณ 80,000 บาท รปภ. ต้องการประมาณ 30,000 คนเงินเดือนประมาณ 50,000 บาท

กระทรวงแรงงานเจราจาฮ่องกง

นายสุชาติกล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีศูนย์ฝึกอยู่ทั่วประเทศซึ่งมีความพร้อมอยู่แล้วในการฝึกอบรมทักษะฝีมือ up skill และ re skill และทักษะด้านภาษาเพิ่มเติมให้ ตลอดจนทดสอบมาตรฐานฝีมือในสาขาต่าง ๆ ตามความต้องการของนายจ้าง

“ในส่วนของผู้ดูแลผู้สูงอายุสามารถจัดส่งได้ทันที ซึ่งหลังจากการหารือในครั้งนี้กระทรวงแรงงานจะเชิญสมาคมนายจ้างของฮ่องกงไปเยี่ยมชมกระบวนการฝึกที่ประเทศไทยด้วย ส่วนประเด็นการเชิญชวนให้นักธุรกิจฮ่องกงได้ไปลงทุนในประเทศไทยนั้น กระทรวงแรงงานยินดีที่จะรับเป็นเจ้าภาพในการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อสนับสนุนให้ภาคเอกชนฮ่องกงได้พบกับ BOI เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ามาลงทุนธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศต่อไป”

ประธานสภาองค์การนายจ้างฮ่องกง

นายอัลกิ้น-เช้ง ไหว่ ก๊อง ประธานสภาองค์การนายจ้างฮ่องกง กล่าวว่า ขอชื่นชมแรงงานไทย
เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ ขยันทำงาน อดทน เรียนรู้งานได้รวดเร็ว ที่สำคัญมีทักษะและความสามารถที่หลากหลาย โดยเฉพาะช่างเชื่อมไทยเป็นช่างที่มีทักษะฝีมือการทำงานขั้นสูง ซึ่งเป็นที่ไว้วางใจและพึงพอใจของนายจ้างฮ่องกง


รวมทั้งแรงงานภาคบริการ อย่างพนักงานนวด สปาไทย ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์และเสน่ห์ของคนไทยที่มีทักษะฝีมือยอดเยี่ยมและการให้บริการเป็นที่ประทับใจทุกครั้งที่ได้ไปเยือนประเทศไทย จากการหารือในวันนี้ประเด็นความต้องการแรงงานไทยนั้น ทางสมาคมจะได้ประสานในรายละเอียดกับกระทรวงแรงงานอย่างใกล้ชิดต่อไป