ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ จัดงานใหญ่ SX2023 ชุมนุมนักธุรกิจ 500 แห่งทั่วโลก

ศูนย์สิริกิติ์

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เตรียมพร้อมรับงานใหญ่ Sustainability Expo 2023 หรือ SX2023 มหกรรมความยั่งยืนที่ใหญ่สุดในอาเซียน รวมเครือข่ายธุรกิจยั่งยืนจากบริษัท และองค์กรชั้นนำของไทย และต่างประเทศกว่า 500 แห่ง ตลอด 10 วัน ระหว่างวันที่ 29 กันยายน-8 ตุลาคม 2566 

วันที่ 22 กันยายน 2566 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เตรียมพร้อมรับงาน Sustainability Expo 2023 ระหว่างวันที่ 29 กันยายน-8 ตุลาคม 2566 ซึ่งเป็นงานมหกรรมความยั่งยืนใหญ่ที่สุดในอาเซียน เกิดจากความร่วมมือกันของเหล่าภาคีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน โดยยึดแนวคิดหลักการจัดงาน “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (Sufficiency for Sustainability) ให้ทุกคนลงมือทำเพื่อความยั่งยืน ด้วยการผสานความร่วมมือของกว่า 100 องค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก

ภายในงานได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญกว่า 300 รายทั่วโลก เครือข่ายธุรกิจยั่งยืนจากบริษัท และองค์กรชั้นนำของไทย และต่างประเทศกว่า 500 แห่ง รวมถึงเวทีเสวนา และการแสดงนิทรรศการ 8 โซน เพื่อให้องค์กรและประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันสร้างความยั่งยืน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

นางต้องใจ ธนะชานันท์ ผู้อำนวยการคณะจัดงาน SX2023 กล่าวว่า เป้าหมายในการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืน เป็นจุดเริ่มต้นของการจัด Sustainability Expo เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านความยั่งยืน โดยตลอดการจัดงานที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก สะท้อนให้เห็นถึงการตื่นตัว และให้ความสำคัญของทุกภาคส่วน

สำหรับการจัดงาน SX2023 ในปีนี้ เรายังคงให้ความสำคัญในทุกรายละเอียด และคำนึงถึงมิติด้านความยั่งยืน ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงสถานที่จัดงานควรต้องมีแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องในด้านความยั่งยืนอย่างชัดเจน

ต้องใจ ธนะชานันท์ ผู้อำนวยการคณะจัดงาน Sustainability Expo 2023
นางต้องใจ ธนะชานันท์ ผู้อำนวยการคณะจัดงาน Sustainability Expo 2023

“ศูนย์ฯ สิริกิติ์ จึงเป็นหมุดหมายแรกที่เรามองเห็นว่าสามารถตอบโจทย์ความต้องการของงาน SX2023 ในทุกมิติ ทั้งเรื่องการออกแบบอาคารที่คำนึงถึงความยั่งยืน สิ่งอำนวยความสะดวกที่ประหยัดพลังงาน การใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความสะดวกในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน ที่ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก รวมถึงพื้นที่เชื่อมต่อกับสวนเบญจกิติ ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะที่เปิดโอกาสให้ชุมชนโดยรอบได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

ศูนย์ฯ สิริกิติ์ จึงถือเป็นแพลตฟอร์มสีเขียวในการเชื่อมผู้คนให้มีส่วนร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยการลงมือทำ เพื่อสร้างอนาคตโลกใบนี้ให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน”

ด้านนายสุรพล อุทินทุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เผยว่า เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นสถานที่จัดงาน SX อีกครั้ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในการพัฒนาด้านความยั่งยืนของศูนย์ฯ สิริกิติ์ในทุกมิติ

งาน SX ถือเป็นงานมหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ระดับภูมิภาค และเป็นที่กล่าวถึงเป็นอย่างมากในทุกภาคส่วน จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้แสดงให้ผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลกได้เห็นถึงศักยภาพของศูนย์ฯ สิริกิติ์ ในการรองรับการจัดอีเวนต์อย่างยั่งยืนระดับนานาชาติ และความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาด้านความยั่งยืน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และชุมชนรอบข้างให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

สุรพล อุทินทุ ผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
นายสุรพล อุทินทุ ผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นอกจาก SX2023 ศูนย์ฯ สิริกิติ์ ยังได้รับความเชื่อมั่นจากผู้จัดงานทั้งชาวไทยและต่างชาติ ในการเป็นสถานที่จัดอีเวนต์ภายใต้แนวคิดด้านความยั่งยืน อาทิ การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 งานแสดงเทคโนโลยีด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม (ASEAN Sustainable Energy Week 2023) และงาน The International Congress and Convention Association (ICCA) Congress 2023 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2566