ไนท์ แฟรงค์ ตั้งแผนก ESG ให้คำปรึกษาบริษัทอสังหาไทยด้านความยั่งยืน

ไนท์ แฟรง ตั้งแผนก ESG

ไนท์ แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) ธุรกิจที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ของไทย เปิดตัวแผนกความยั่งยืนธุรกิจ (ESG) ให้คำปรึกษาบริษัทอสังหาฯ ด้านความยั่งยืน 

วันที่ 4 มกราคม 2567 นายณัฏฐา คหาปนะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย เปิดเผยว่า ความสามารถในการพัฒนาความยั่งยืนจะเป็นกุญแจดอกสำคัญในการสร้างความสำเร็จของภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทได้พบว่าในปี 2566 ผู้เช่าสำนักงานในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลมีความต้องการ “demand” กับการเช่าสำนักงานในอาคารที่มีมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ การลงทุนด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของอาคารสามารถคืนทุนได้เร็วมากขึ้น คุ้มค่ามากขึ้น

นอกจากนี้ ความต้องการในการจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จึงได้เปิดแผนกความยั่งยืนธุรกิจ (ESG) เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการพัฒนาความยั่งยืนของคู่ค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตามโมเดลจากสาขาไนท์แฟรงค์ทั่วโลก ที่ดำเนินการไปแล้วประสบความสำเร็จอย่างมาก ทั้งในประเทศอังกฤษ สหภาพยุโรป และประเทศออสเตรเลีย

นายณัฏฐากล่าวต่อว่า จุดประสงค์ของแผนก ESG จะมาช่วยคู่ค้าในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1) การเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอาคารและบริษัทอสังหาริมทรัพย์ 2) การเป็นที่ปรึกษาด้านการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (NET ZERO) ของคู่ค้า 3) การเป็นที่ปรึกษาด้านการรับรองมาตรฐานอาคารต่าง ๆ เช่น LEED WELL FITWEL และการรับรองมาตรฐานอาคารอื่น ๆ 4) การเป็นที่ปรึกษาด้านการรายงานความยั่งยืนของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรฐานไทยและนานาชาติ

โดยมอบหมายงานนี้ให้นายวีรวิทย์ กาญจนเทียมเท่า เข้ามาพัฒนากลยุทธ์ เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนของบริษัท และให้บริการบริษัทคู่ค้าด้านความยั่งยืน โดยมีการใช้มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกมาใช้ รวมถึงเป็นการสะท้อนความมุ่งมั่นที่จริงใจในการพัฒนาด้านศักยภาพของพนักงานและการส่งเสริมความสามารถจากภายในองค์กรเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย ยังร่วมมือกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการพัฒนาโครงการ Web-Based Application เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและมุ่งหวังในการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรตามหลักวิชาการ ส่งเสริมความสามารถในการจัดการลดคาร์บอนฟุตพรินต์ และสนับสนุนการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็น Net Zero ภายในปี 2030

อย่างไรก็ตาม โครงการนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย ในการที่จะรับรู้และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และการมุ่งเน้นในการลดการผลิตก๊าซเรือนกระจกผ่านการทำงานในทุกขั้นตอนของบริษัท

นอกจากนี้ โครงการนี้ยังเปิดโอกาสในการพัฒนาและนำเทคโนโลยีและความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของพื้นที่อาคารและบริษัทที่ดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนของภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยต่อไป

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศอังกฤษ ที่มีเครือข่ายทั่วโลก มีสำนักงานอยู่ 411 แห่ง ใน 59 ประเทศทั่วโลก มีทีมงานทั่วโลกจำนวน 14,000 คน ซึ่งให้บริการชั้นนำด้านอสังหาริมทรัพย์ ด้านที่อยู่อาศัย และเชิงพาณิชย์ การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน การวิเคราะห์ การประเมินความเป็นไปได้ทางการตลาด บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ สำหรับไนท์แฟรงค์ประเทศไทยมีสำนักงานกรุงเทพฯและสำนักงานภูเก็ต

สำหรับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนภายใต้กรอบ ESG (Environmental,  Social, and Good Governance) โดยบริษัทได้ชูกรอบความยั่งยืนกว่า 10 ด้าน เพื่อจุดประสงค์ความยั่งยืนครอบคลุมเครือข่ายไนท์แฟรงค์ทั่วโลก ประกอบด้วย

  1. การตั้งเป้าหมายเป็น NET ZERO ภายในปี 2030
  2. การพัฒนาพื้นที่สำนักงานให้มีความยั่งยืนและน่าอยู่
  3. การพัฒนาความมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศในการทำงาน
  4. การเพิ่มขีดความสามารถพนักงานอย่างเป็นระบบ
  5. การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินงานของบริษัท
  6. การเป็นหนึ่งในซัพพลายเชนที่ยั่งยืน
  7. การลดการใช้กระดาษและทรัพยากรอย่างมีนัยสำคัญ
  8. การเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน
  9. การรักษาธรรมาภิบาลที่ดีภายในสถานที่ทำงานและมีการฝึกอบรมด้านจริยธรรมทางธุรกิจและการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งหมด
  10. การเพิ่มความเท่าเทียมของพนักงานผ่านทางระบบต่าง ๆ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง