Home Tags คอลัมน์ CSR Talk

Tag: คอลัมน์ CSR Talk

ผลิตภัณฑ์ “แพะ ทุ่งครุ”

คอลัมน์ CSR Talk "เขตทุ่งครุ" หรือที่คนรุ่นเก่ามักจะคุ้นเคยในชื่อของ "บางมด" นอกจากจะมีส้มบางมดเลื่องชื่อที่เป็นผลไม้เศรษฐกิจ จนสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในย่านนี้แล้ว ใครจะรู้บ้างว่าเขตทุ่งครุ ยังมี...

“MBK” ขับเคลื่อน “3 Green”

คอลัมน์ CSR Talk จากสถานการณ์การขยายตัวของเมือง ทั้งจำนวนประชากรที่หลั่งไหลเข้ามาสู่ชุมชน การก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาขยะที่ล้นเม...

เทรนด์ด้านความยั่งยืนปี 2019

คอลัมน์ CSR Talk โดย ณัฐณรินทร์ อิสริยเมธา Sustain Ability บริษัทที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนออกรายงานถึงเทรนด์ด้านความยั่งยืนปี 2019 โดยระบุว่า โลกของเราจะยังคงเห็นความไม่แน่นอนด้านการเมือง ได้รับผ...

เท่าทันความท้าทาย

คอลัมน์ CSR Talk โดย สุรีพันธุ์ เสนานุช สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ   ในกระแสการเปลี่ยนแปลงที่โหมพัดระลอกแล้ว ระลอกเล่าอย่างไม่มีท่าทีว่าจะหยุดนิ่งของยุคดิจิทัล โฉมหน้าของ CSR องค์กรก็คงเป็นรูป...

บริษัทจดทะเบียนไทย การดำเนินงานด้านความยั่งยืน

คอลัมน์ CSR Talk โดย วรางคณา ภัทรเสน   ในปี 2561 ผ่านมา บริษัทจดทะเบียนไทยมีความโดดเด่นในการพัฒนาด้านความยั่งยืนเพิ่มขึ้นอย่างมาก เห็นได้จากผลการประเมินการจัดอันดับความยั่งยืนจากองค์กรทั้งในแ...

การจัดทำรายงาน การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

คอลัมน์ CSR Talk   โดย ณัฐณรินทร์ อิสริยเมธา   ช่วงนี้หลาย ๆ บริษัทคงวุ่น ๆ อยู่กับการจัดทำรายงานด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ซึ่งดิฉันได้มีโอกาสอ่านรายงาน Reporting Matters ของ World Business...

Value x Impact แนวทาง CSR ปี”62

คอลัมน์ CSR Talk โดย พิพัฒน์ ยอดพฤติการ   ในรอบปีที่ผ่านมา ความตื่นตัวในเรื่องของการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (CSR) มีปัจจัยจากแรงขับดันหลักในสองขั้ว คือ การทำตามกระแส ทั้งที่เกิดจาก...

กระบวนการทางที่ไม่ผ่าน

คอลัมน์ CSR Talk โดย สุรีพันธุ์ เสนานุช สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ   ในยุคสมัยที่ CSR เป็นตรายางขององค์กรปรากฏเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลงานของผู้บริหารระดับสูง การรายงานผลลัพธ์มักจะวนอยู่กับจำนวนกิจ...

ทักษะการโค้ช เพื่อการทำงานด้านความยั่งยืน

คอลัมน์ CSR Talk โดย ณัฐณรินทร์ อิสริยเมธา สวัสดีค่ะ เมื่อเร็ว ๆ นี้ดิฉันมีโอกาสเข้าร่วมอบรมในโครงการ Happy Ambassador ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ธ...

รัฐบาลกับ SDGs

คอลัมน์ CSR Talk  โดย พิพัฒน์ ยอดพฤติการ   เมื่อเร็ว ๆ นี้ หน่วยงานริเริ่มธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย (Thailand Social Business Initiative : TSBI) ประกอบด้วย Yunus Center AIT สถาบันไทยพัฒน์...

ข่าวน่าสนใจ