หน้าแรก หัวข้อข่าว คอลัมน์ CSR Talk

ข่าว: คอลัมน์ CSR Talk

Green Health Model

คอลัมน์ CSR Talk บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC ดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีแก่เด็กและเยา...
set-ตลาดหุ้นไทย

ข้อมูล “ESG” คืออะไร และสำคัญไฉน ?

คอลัมน์ CSR Talk พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้ลงทุน ไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่ หรือรายย่อย ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในระยะยาว หรือในระยะสั้น ต่างมีเป้าหมายร่...
การบริหารงานบุคคล

ทำธุรกิจให้รอด ในภาวะปกติใหม่

คอลัมน์ CSR Talk พิพัฒน์ ยอดพฤติการ เป็นเวลากว่า 6 เดือนที่สถานการณ์โควิดส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระดับมหภาค และต่อธุรกิจในระดับจุลภาค โดยยั...
การบริหารงานบุคคล

สิ่งประดิษฐ์ (อาจ)ไม่ใช่ นวัตกรรม

คอลัมน์ CSR Talk พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ความท้าทายสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาประเทศไทยให้ไปสู่อนาคตที่มุ่งหวัง ทั้งผลลัพธ์ที่วัดได้ในเชิงปริมาณ...
ดิอาจิโอ ดื่มอย่างรับผิดชอบ

เส้นทางสู่ SDGs “ดิอาจิโอ”

คอลัมน์ CSR Talk ดิอาจิโอ ผู้นำด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับพรีเมี่ยม เจ้าของแบรนด์อย่างจอห์นนี่ วอล์กเกอร์ และสเมอร์นอฟ ประกาศความสำเร็จขอ...
กิจกรรมเพื่อสังคม CSR

เมื่อ SMEs ถูกขนาบด้วย CSR

คอลัมน์ CSR Talk กระแสเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่พุ่งเป้าหมายเพียงเพื่อความยั่งยืนของกิจการแต่เดิม ได้ถูกยกระดับการขับเคลื่อนเพื่...
กิจกรรมเพื่อสังคม CSR

บริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน

คอลัมน์ CSR Talk พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ความสำคัญของประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance-ESG) ที่ม...

เร่งแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

คอลัมน์ CSR Talk ยูพีเอส เปิดเผยรายงานความยั่งยืนประจำปีในฉบับที่ 18 หัวข้อ "เดินหน้าเร่งแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน (Accelerating Sustainable Sol...

“โควิด” กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

คอลัมน์ CSR Talk สถานการณ์โควิดได้สร้างผลกระทบในหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยที่ภาคธุรกิจสามารถวางแผนการพัฒนา และควรลง...

ธุรกิจแฟชั่นและความยั่งยืน

คอลัมน์ CSR Talk ณัฐณรินทร์ อิสริยเมธา ดิฉันอ่านข่าว Kering ร่มคันใหญ่ ที่มีกว่า 12 แบรนด์ดังในเครือ อาทิ Gucci, Saint Laurant, Bottega Ve...

ข่าวเด่นวันนี้