Home Tags คอลัมน์ CSR Talk

Tag: คอลัมน์ CSR Talk

“PRINC” คืนโลกมองเห็น ผ่าต้อกระจก 30 ดวงตา

คอลัมน์ CSR talk ปัจจุบันสถานการณ์ผู้ป่วยโรคตาต้อกระจกในประเทศไทย มักพบบ่อยในกลุ่มผู้สูงวัยที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นอัตราการตาบอดถึง 0.59% และเมื่อเป็นโรคนี้แล้ว หากไม่ได้รับการรักษาอย่า...

ธปท.รักษ์โลก (จบ)

คอลัมน์ CSR TAlk โดย รณดล นุ่มนนท์ กิจกรรม "BOT Go Green 2019" ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมผ่านมา บูทที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ คือ บูทที่สาธิตการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยผมสังเกตเ...

นวัตกรรมช่วยคนตาบอด

คอลัมน์ CSR Talk เพราะคนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่า ผู้พิการทางสายตามีข้อจำกัดในการดำเนินชีวิตมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวัน การทำงาน ทำกิจกรรมต่าง ๆ และการเข้าถึงเทคโนโลยีหลายครั้งที่คนทั่วไปเกิด...

การสื่อสารเรื่องความยั่งยืน

คอลัมน์ CSR Talk โดย ณัฐณรินทร์ อิสริยเมธา ผ่านไปแล้วกับฤดูกาลแห่งการประเมินเรื่องความยั่งยืนขององค์กร ทั้งแบบประเมินความยั่งยืน (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ของ RobecoSAM สถาบัน...

ทางเลือกนักลงทุน

คอลัมน์ CSR Talk โดย พิพัฒน์ ยอดพฤติการ นับจากที่สถาบันไทยพัฒน์ โดยหน่วยงาน ESG Rating ริเริ่มจัดทำ และประกาศรายชื่อ 100 หลักทรัพย์ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ES...

“เทสโก้ โลตัส” เลิกบรรจุภัณฑ์โฟม 100%

คอลัมน์ CSR TALK เทสโก้ โลตัส ประกาศยกเลิกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากโฟมทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป พร้อมเพิ่มความเข้มข้นนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยโครงการแบบครบวงจรและมุ่งสู่การสร้างระ...

มธ.จับมือ 4 บริษัท ผุด EV Car ดูแลสิ่งแวดล้อม

คอลัมน์ CSR Talk มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิธีลงนามเพื่อบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือ 5 ฝ่ายเพื่อส่งเสริม "รถไฟฟ้า Car Sharing" โดย "ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล" รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืน และบริ...

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ คืนชีพชุมชน

คอลัมน์ CSR talk โดย สุรีพันธุ์ เสนานุช งานที่ยากที่สุดงานหนึ่งของการทำงานชุมชนคือ การจัดตั้งกลุ่ม หรือทำให้คนในชุมชนมารวมตัวกัน ทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องร่วมกัน เช่น การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ หรือกลุ่...

เรียนรู้ผักพื้นบ้าน

เรียนรู้ผักพื้นบ้าน คอลัมน์ CSR Talk ซัมซุงสานต่อวิสัยทัศน์โครงการเพื่อสังคมด้านการศึกษา "Samsung Smart Learning Center ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต" ผ่านแนวคิด "ห้องเรียนแห่งอนาคต" สร้าง...

“ไทยเบฟ” รวมพลังจิตอาสา ทำความสะอาดวัด-ชุมชน

คอลัมน์ CSR Talk เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีงามสำหรับ "กิจกรรมทำความสะอาดรอบวัดและชุมชน" หนึ่งในกิจกรรมที่ทำเพื่อสังคม ภายใต้การจัดงาน "Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย" ซึ่งเป็นโครงการที่ ...

ข่าวน่าสนใจ