Home Tags คอลัมน์ CSR Talk

Tag: คอลัมน์ CSR Talk

PARKRUN 2019 ช่วยผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ

คอลัมน์ CSR Talk นอกจากการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเองแล้ว "ทีเอ็มบี" ร่วมกับ "ไอเอ็นจี แบงก์" จึงเชิญชวนกลุ่มคนรักสุขภาพมาร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งมินิมาราธอนการกุศล "TMB ING PARKRUN 2019" โดยร...

ดัชนีความยั่งยืน ดาวโจนส์ คือ ? (1)

คอลัมน์ CSR talk โดย ณัฐณรินทร์ อิสริยเมธา วันที่ 13 กันยายนที่จะถึงนี้ เราจะได้ทราบว่าบริษัทใดบ้างจากทั่วโลกที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability ...

ทุกคนคือผู้นำ

คอลัมน์ CSR Talk สุรีพันธุ์ เสนานุช สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จากรายงานฉบับล่าสุดขององค์การสหประชาชาติพบว่า ความคืบหน้าของการดำเนินการตามเป้าหมายความยั่งยืนไม่ก้าวหน้าอย่างที่คาดไว้ เช่น การขจัด...

ธนาคาร ยุค ESG เริ่มแล้ว

คอลัมน์ CSR talk โดย พิพัฒน์ ยอดพฤติการ   การขับเคลื่อนเรื่องความยั่งยืนของภาคเอกชนในการที่จะตอบสนองต่อ "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)" ให้ได้ผลอย่างเต็มที่ ยากที่จะสำเร็จได้ด้วยการทำงานแบบ...

10 ปี ลอรีอัล ซิติเซ่น เดย์ ชวนจิตอาสาฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

คอลัมน์ CSR Talk   เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรมีจิตสาธารณะ ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์คืนสู่สังคม สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และร่วมฉลองครบรอบ 10 ปี "ลอรีอัล ซิติเซ่น เดย์ (L"Oreal Citizen ...

“PRINC” คืนโลกมองเห็น ผ่าต้อกระจก 30 ดวงตา

คอลัมน์ CSR talk ปัจจุบันสถานการณ์ผู้ป่วยโรคตาต้อกระจกในประเทศไทย มักพบบ่อยในกลุ่มผู้สูงวัยที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นอัตราการตาบอดถึง 0.59% และเมื่อเป็นโรคนี้แล้ว หากไม่ได้รับการรักษาอย่า...

ธปท.รักษ์โลก (จบ)

คอลัมน์ CSR TAlk โดย รณดล นุ่มนนท์ กิจกรรม "BOT Go Green 2019" ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมผ่านมา บูทที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ คือ บูทที่สาธิตการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยผมสังเกตเ...

นวัตกรรมช่วยคนตาบอด

คอลัมน์ CSR Talk เพราะคนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่า ผู้พิการทางสายตามีข้อจำกัดในการดำเนินชีวิตมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวัน การทำงาน ทำกิจกรรมต่าง ๆ และการเข้าถึงเทคโนโลยีหลายครั้งที่คนทั่วไปเกิด...

การสื่อสารเรื่องความยั่งยืน

คอลัมน์ CSR Talk โดย ณัฐณรินทร์ อิสริยเมธา ผ่านไปแล้วกับฤดูกาลแห่งการประเมินเรื่องความยั่งยืนขององค์กร ทั้งแบบประเมินความยั่งยืน (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ของ RobecoSAM สถาบัน...

ทางเลือกนักลงทุน

คอลัมน์ CSR Talk โดย พิพัฒน์ ยอดพฤติการ นับจากที่สถาบันไทยพัฒน์ โดยหน่วยงาน ESG Rating ริเริ่มจัดทำ และประกาศรายชื่อ 100 หลักทรัพย์ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ES...

ข่าวน่าสนใจ